• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with Fehrman, Carl (16)

Fehrman, Carl, 1915-2010

(Person)
male

Occupation

Litteraturvetare, professor

Living period

Born 1915
Death 2010 in Lund

Nationality

Sweden

Biography

Carl Fehrman var litteraturforskare och professor i Lund 1958–80.
Efter doktorsavhandlingen Levertins lyrik (1945) behandlade Fehrman på bred komparativ basis förgängelsemotivet i svensk och utländsk diktning. Av en rad böcker i ämnet kan nämnas Diktaren och döden (1952) samt Liemannen, Tanatos och dödens ängel (1957).

Bland hans övriga skrifter märks monografin Hjalmar Gullberg (1958) samt ett par essäsamlingar: Poesi och parodi (1957), Diktaren och de skapande ögonblicken (1974). Närmast en stor essä är också Forskning i förvandling (1972), en instruktiv och personligt hållen överblick över den svenska litteraturforskningens utveckling från och med Atterbom.

En mångsidig historik över universitetets Lund är arbetet Lärdomens Lund: Epoker, episoder, miljöer, människor (1984). Bland Fehrmans senare arbeten kan nämnas Vinglas och timglas i Bellmans värld (1995) och Litteraturhistorien i Europaperspektiv (1999).

Source

NE

Identifiers

alvin-person:26490 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!