• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with Sandblom, Philip (8)

Sandblom, Philip, 1903-2001

(Person)

Occupation

Physician, Professor, professor

Living period

Born 1903
Death 2001

Biography

Philip Sandblom var läkare och professor i allmän kirurgi i Lund 1950-–70 samt Lunds universitets rektor 1957–-68. S:s kirurgiska forskning rörde problem inom sårläkning, barnkirurgi och kärlkirurgi; internationellt mest uppmärksammat blev hans arbete om blödningar i gallvägarna (hemobili). S. hopbragte tillsammans med sin hustru Grace Sandblom (f. Shaefer, 1907–-20-06) en av Nordens mest betydande privata konstsamlingar, med bl.a. huvudarbeten av Picasso och Delacroix (donerade till Statens konstmuseer) samt svensk 1900-talskonst. Bl.a. i boken Skapande och sjukdom (1983) intresserade han sig för hur sjukdom kan påverka konstnärens uttryckssätt.

Source

NE

Identifiers

alvin-person:22048 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!