• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with Jesuitkollegiet, Braniewo (38)

Jesuitkollegiet, Braniewo

(Organisation)

History

Jesuitkollegiet i Braniewo grundades 1565 av Stanislaus Hosius, biskop av Ermland och kardinal. Denne donerade även böcker till kollegiets bibliotek. Det forna franciskanklostrets boksamling övergick också till kollegiet. Donationer gjordes bl.a. av Michael Neumann, liksom av olika medlemmar av familjen Bartsch. Braniewo intogs av svenska trupper under Gustav Adolf på sommaren 1626. Jesuitkollegiet genomgick då vad Walde kallar en "fullständig renskrapning" och biblioteket nedpackades och skeppades till Sverige.

Source

Walde, Otto (1916). Storhetstidens litterära krigsbyten: en kulturhistorisk-bibliografisk studie. 1. Diss. Uppsala, s. 53-72 ; Uppsala universitetsbibliotek (2007). The catalogue of the book collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala. Vol. 1-3. Warszawa; UUB MS U 274.

Identifiers

alvin-organisation:3653 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!