• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with Axel Hambergs undersökningar i Sarek 1895-1931 (2419)

Axel Hambergs undersökningar i Sarek 1895-1931

(Organisation)

History

Axel Hamberg (1863-1933) började arbetet i Sarek sommaren 1895 med uppgiften att detaljkartera jöklar. Kartor över Sarek var bristfälliga och Hamberg beslöt att sammanställa en ny karta. Arbetet pågick till 1919 och Hamberg tog upp emot 1 800 fotogrammetriska fotografier från ca 500 olika platser. Kartan planerades i skala 1:50 000 med nivåkurvor och korrekta ortnamn. Arbetet kunde inte slutföras, men en karta i skala 1:300 000 publicerades 1922: "Karta över ortnamnen i Sarekfjälltrakten sammanstäld av Axel Hamberg jämte schematisk framställning av vattendragen efter Norrbottens läns kraftverk och terrängformerna företrädesvis efter egna iakttagelser."(i: Hamberg, Axel, Sarekfjällen: vägledning för färder i högfjällen mellan Lule älvs källarmar, Wahlström & Widstrand i distr., Stockholm, 1922). Axel Hamberg gjorde resor till Sarek varje sommar mellan 1895-1931 förutom 1898 (deltog i Alfred Nathorsts expedition till Svalbard/Spetsbergen) och 1917 (vistelse på sanatorium i Romanäs).
Axel Hamberg (1863-1933) började arbetet i Sarek sommaren 1895 med uppgiften att detaljkartera jöklar. Kartor över Sarek var bristfälliga och Hamberg beslöt att sammanställa en ny karta. Arbetet pågick till 1919 och Hamberg tog upp emot 1 800 fotogrammetriska fotografier från ca 500 olika platser. Kartan planerades i skala 1:50 000 med nivåkurvor och korrekta ortnamn. Arbetet kunde inte slutföras, men en karta i skala 1:300 000 publicerades 1922: "Karta över ortnamnen i Sarekfjälltrakten sammanstäld av Axel Hamberg jämte schematisk framställning av vattendragen efter Norrbottens läns kraftverk och terrängformerna företrädesvis efter egna iakttagelser."(i: Hamberg, Axel, Sarekfjällen: vägledning för färder i högfjällen mellan Lule älvs källarmar, Wahlström & Widstrand i distr., Stockholm, 1922). Axel Hamberg gjorde resor till Sarek varje sommar mellan 1895-1931 förutom 1898 (deltog i Alfred Nathorsts expedition till Svalbard/Spetsbergen) och 1917 (vistelse på sanatorium i Romanäs).

Source

Andersson, Lars (red.), Sarek, Arktis och akademisk vardag: en bok om geografen Axel Hamberg, Uppsala, 2012, Liljequist, Gösta H., High latitudes: a history of Swedish polar travels and research, Stockholm, 1993, s. 305-318
Andersson, Lars (red.), Sarek, Arktis och akademisk vardag: en bok om geografen Axel Hamberg, Uppsala, 2012, Liljequist, Gösta H., High latitudes: a history of Swedish polar travels and research, Stockholm, 1993, s. 305-318

Alternative names

 • Axel Hamberg and the Sarek investigations (translation)

Identifiers

alvin-organisation:110 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!