• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 851.
  Långhundradtz häradh Korsta sochn Sunnerby map 1670-tal
  H 2:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 852.
  [Karta över Göteborg år 1803]. map 1803
  Handritade kartor, Sverige 50933
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 853.
  Långhundradtz häradt Gåttröra sochn Hårstadh map 1670-tal
  H 23:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 854.
  Långhundradtz häradh Gåttröra sochn Hageby map 1670-tal
  H 23:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 855.
  Rassbo häradt Almunge sohn Kamsta map 1670-tal
  K 1:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 856.
  Långhundradtz häradh Korsta sochn Söderhall map 1670-tal
  H 2:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 857.
  Rasbo häradt och sochn. Grään. map 1670-tal
  G 7:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 858.
  Olandz häradh Adelunda sochn Golffwestadh map 1660-tal
  G 4:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 860.
  [Karta över Göteborg utvisande vilka delar som skadats vid eldsvådor åren 1792, 1793, 1794, 1802 och 1804. map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50932
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 861.
  Hagunda herradt Daalby sochen Vijggeby by map 1670-tal
  H 43:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 862.
  Charta öfver tomterne til nya amiralitetswarfvet vid Götheborg uprättad år 1795 af P. Berggren. map 1795
  Handritade kartor, Sverige 51035
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 863.
  Hagunda herad Daalby sochn Holberga by map 1670-tal
  H 43:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 864.
  Erlinghundratz häradt Huusby sochn Huusby by map 1670-tal
  H 19:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 865.
  Rassbo häradt Almunge sochn Edby. map 1670-tal
  K 1:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 866.
  Staden Marstrand. map 1801
  S 22
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 867.
  Halmstadh. map 1600-tal
  Handritade kartor, Sverige 43841
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 868.
  Halmstad. map 1600-tal
  Handritade kartor, Sverige 43839
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 869.
  Karta öfver under eget bruk varande inegor till Wattholma gård. : Upprättad 1899 af Fr. Eckelstam. map 1899
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 870.
  Linnés Hammarby. : Efter karta upprättad 1763 af O. Gerdes genom A Gardell. map 1763
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 871.
  Afritning på gårdstomten vid Älby uti Wendel socken. map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 872.
  Åker socken uti Upsala län och Hagund härad. map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 873.
  Karta över Söderfors bro. map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50387
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 874.
  Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg : Husbyggnader. map 1915
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 875.
  Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg : Linjen Kummelby - Arkösund map 1915
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 876.
  Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg : Linjen Valdemarvik - Norrköping. map 1915
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 877.
  Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg : Broar. map 1915
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 880.
  En dehl af Söder-Malm. map Sent 1600-tal
  Handritade kartor, Sverige 41373
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 881.
  Öfwer quart. Gropen. map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 39952
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 883.
  Generalplan öfver byggnader vid Stockholms allmänna barnhus. : C. J. Blom:son 1844. map 1844
  Handritade kartor, Sverige 39953
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 884.
  [Karta över Laboratoriegårdarna.] map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 41714
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 885.
  Stockholms belägenhet. map Sent 1600-tal
  Handritade kartor, Sverige 38492
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 886.
  Karta över skärgården utanför Björkö och Rådmansö. map
  Handritade kartor, Sverige, största format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 889.
  [Karta över Sollentunaholm.] map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 48449
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 891.
  Plan af fästningen Nya Elfsborg. : L. Åkerhjelm 18 29/3 10. map 1810
  Handritade kartor, Sverige 50604
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 894.
  Plan af Nya-Elfsborgs fästning. map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 50603
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 895.
  Generalplan af etablissementet för arméens flottas escadre i Götheborg. Projecterad år 1816. : F. Blom 1816. map 1816
  Handritade kartor, Sverige, stort format 51040
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 898.
  [Karta över Göteborgs stad.] map 1600-tal
  Handritade kartor, Sverige 50942
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 899.
  Grundritningh på någre gårdztompter i Norcopingh som haffua lydt under Wästerbyholm. map 1600-talet
  Handritade kartor, Sverige [Dav. 1167- 1168]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 900.
  Håkansbo[da] södra koppargruwan. Afmätt år 1820 af And. Norman. map 1820
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!