• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 851.
  Karta över skärgården utanför Björkö och Rådmansö. map
  Handritade kartor, Sverige, största format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 853.
  Fasta fornlämningar i Björklinge. Södra delen. map 1900-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 854.
  Fasta fornlämningar i Björklinge. Nordvästra delen av den odlade bygden. map 1900-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 855.
  [Sparreholm sätesgård] map 1765
  Handritade kartor, Sverige 46621
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 856.
  [Karta över trakten kring Bällsta bro med plan till befästningar.] map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 47093
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 857.
  Öfversiktskarta öfver norra polartrakterna : utarbetad i Generalstabens litografiska anstalt af löjtnant H. Byström map [1896]
  Världskartor Norra och södra polen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 859.
  Charta öfver Gefle stad. 1810. map 1810
  Handritade kartor, Sverige 43355
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 860.
  Gefle. map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 43342
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 861.
  Ulleråkers häradt Börie sochn Strööby. map 1660-tal
  B 16:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 862.
  Ulleråkers häradt Börie sochn Brunby. map 1660-tal
  B 16:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 863.
  Olandz häradt Adelunda sochn Jorslunda och Fredstad map 1670-tal
  F9:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 864.
  Olandz häradt Adelunda sochn Kleeff map 1670-tal
  F9:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 865.
  Ekieby quarn vtj Waxala häradt gamble Vpsala sochn map 1670-tal
  E7:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 866.
  Waxala häradt gamble Vpsala sochn. Fullerö. map 1660-tal
  E7:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 867.
  [Karta över trakten kring Sundbo bruk.] map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 53051
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 868.
  [Karta över trakten kring Falun.] map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42919
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 870.
  Plan af Fahlun. map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42939
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 871.
  [Karta över trakten kring Karlberg.] drawing 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 48451
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 872.
  [Karta över trakten kring Enskede.] map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 46041
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 873.
  [Karta över en del av Solna.] map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 48453
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 874.
  [Karta över en del av Solna.] map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 48452
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 877.
  [Karta över Sollentunaholm.] map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 48449
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 878.
  [Karta över Falun med omnejd.] map
  Handritade kartor, Sverige 42917
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 879.
  Karta öfver trakten omkring Fahlun i petridelaunskt afseende af N. G. Sefström 1836. map 1836
  Handritade kartor, Sverige 42916
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 880.
  Enekiöping. map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47437
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 881.
  Plan af Borås. map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50524
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 882.
  Charta öfver staden Gefle år 1810. map 1810
  Handritade kartor, Sverige 43356
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 883.
  Gefle. map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 43341
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 884.
  [Plan över Gävle slott med omgivningar.] map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 43407
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 885.
  Gefle. map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 43343
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 886.
  Långhundradts häradh Korsta sochn Tiustadh map 1660-tal
  K 23:1
  Uppsala universitets arkiv
 • 887.
  Norunda häradt Ärentuna sochn Kollie. map 1670-tal
  K 11:1
  Uppsala universitets arkiv

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!