• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 59751.
  Kjettsta drawing/painting 1750-1850
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kjettsta] 52659
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59752.
  Kjettsta drawing/painting 1750-1850
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kjettsta] 52658
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59753.
  Gründ Ritning öfver Köping Stad och Sochn Kyrckas Innanrede. drawing 1705-12-04
  Sv. Top. handt. Västmanland [Köping] 52681
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59754.
  Festen vid Kjettsta d: 26 Julii 1795. drawing/painting 1795-07-25
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kjettsta] 52669
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59755.
  Helgad åt oskulden. Uprest 1794 vid Kjettsta. : Minnesvård drawing/painting 1794-1799
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kjettsta] 52667
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59756.
  Vid Kjettsta drawing/painting 18??
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kjettsta] 52663
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59757.
  Vid Kjettsta drawing/painting 18??
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kjettsta] 52664
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59758.
  Vid Kjettsta drawing/painting 1790-1799
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kjettsta] 52666
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59759.
  Ismantorps vikingaborg på Öland drawing/painting 18??
  Sv. Top. handt. Öland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59760.
  Vid Kjettsta Bäcken. drawing/painting 1790-1799
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kjettsta] 52670
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59761.
  Kjettsta drawing/painting 1750-1850
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kjettsta] 52657
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59762.
  Romfartuna kyrka drawing/painting 1900-1950
  Sv. Top. handt. Västmanland [Romfartuna]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59763.
  Riddarhyttans herrgård 29/10 1910 drawing/painting 1910
  Sv. Top. handt. Västmanland [Riddarhyttan]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59764.
  [Titelsida av] Beskrifning öfver Kumla socken af L. F. Kihlman, Strengnäs 1828. print 1828
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kumla] 52639
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59765.
  Konung Eric den 14 Graf, och Likkista, i Westerås Domkyrka drawing 17??
  Sv. Top. handt. Västmanland [Västerås] 53165
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59766.
  Plan till ett kurhus troligen i Wennersborg drawing 17??
  Sv. Top. handt. Västergötland [Wennersborg] 51976
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59767.
  Harakers Kyrcka på N: sidan. 1794. drawing/painting 1794
  Sv. Top. handt. Västmanland [Haraker] 52587
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59768.
  Kihla Kyrka i Westmanland drawing/painting 18??
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kihla] 52627
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59769.
  Kumla print 17??
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kumla] 52640
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59770.
  Parabolbåge till damm drawing 1730-1770
  Sv. Top. handt. Västergötland [Wennern] 51980
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59771.
  Scheeles bostad i Köping drawing/painting 1886
  Sv. Top. handt. Västmanland [Köping]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59772.
  Kjettsta i Haraker drawing/painting 1750-1850
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kjettsta] 52662
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59773.
  Kjettsta drawing/painting 1750-1850
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kjettsta] 52661
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59774.
  Kjettsta på Södra sidan drawing/painting 1750-1850
  Sv. Top. handt. Västmanland [Kjettsta] 52660
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59775.
  Ritning av ett mausoleum drawing 17??
  Sv. Top. handt. Okända orter [1] 58787
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59776.
  Ritning av en port drawing 17??
  Sv. Top. handt. Okända orter [1] 58789
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59777.
  Fasadritning drawing 17??
  Sv. Top. handt. Okända orter [1] 58791
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59778.
  Tidö slotts fasad från norr, träd i höstfärger. drawing/painting 1900-1960
  Sv. Top. handt. Västmanland [Tidö]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59779.
  Svanå från Kjettsta drawing/painting 17??
  Sv. Top. handt. Västmanland [Svanå] 53060
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59780.
  Svanå drawing/painting 17??
  Sv. Top. handt. Västmanland [Svanå] 53059
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59781.
  Svanå. drawing/painting 17??
  Sv. Top. handt. Västmanland [Svanå] 53061
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59782.
  Svanå. drawing/painting 17??
  Sv. Top. handt. Västmanland [Svanå] 53062
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59783.
  Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget drawing/painting 1890-1920
  Sv. Top. handt. Västmanland [Västerås]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59784.
  Ritningar till sluss : Tab 3, 4, 5, [onumrerad], 10 och 11. drawing 1800-1870
  Sv. Top. handt. Västergötland [Trollhättan] 51855-51860
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59785.
  Rusthållaren Öhrmans gård, Gräna i Harakers Sn. drawing/painting 18??
  Sv. Top. handt. Västmanland [Gräna] 52571
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59786.
  Norrby församlings kyrka i Westmanland : Copierad af Fr. Fischer 1888 drawing 1888
  Sv. Top. handt. Västmanland [Norrby]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59787.
  Gräna, på yttre sidan. drawing/painting 18??
  Sv. Top. handt. Västmanland [Gräna] 52572
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59788.
  Trappan. Stora Väsby slott. drawing/painting 1960-06-06
  Sv. Top. handt. Uppland [Stora Väsby]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59789.
  Fasad- och planritningar från Haga. drawing 1780-1805
  Sv. Top. handt. Uppland [Haga] 47741
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59790.
  Facade : Grönskärs fyrbåk drawing 1700-1799
  Sv. Top. handt. Uppland [Grönskär] 47641
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59791.
  Husby-Ärlinghundra photograph 1920-1942
  Sv. Top. handt. Uppland [Husby]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59792.
  Husby Sjutolft. photograph 1920-1942
  Sv. Top. handt. Uppland [Husby]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59793.
  Vigselbevis print 1963
  Sv. Top. handt. Uppland [Lidingö]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59794.
  Project till Orgverk uti Norrsunda Kyrka som kommer att Apteras uti Öppningen af Grafkoret å Södra sidan i Kyrkan. drawing Omkring 1804
  Sv. Top. handt. Uppland [Norrsunda] 48124
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59795.
  Kka i Söderfors drawing/painting 18??
  Sv. Top. handt. Uppland [Söderfors] 48590
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59796.
  Plan af Gripsholms Slott til des första Wåning ofvan för Hvalfven och Källrarne etc. drawing 17??
  Sv. Top. handt. Södermanland [Gripsholm] 46227
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59798.
  Plan af Sosietets huset för Bad anstalten i Södertelge Stad. : Botten wåningen drawing 1840-talet
  Sv. Top. handt. Södermanland [Södertälje] 46771
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59799.
  Plan af Gripsholms Slott til des Währn och Rum uti Rundelarne. drawing 17??
  Sv. Top. handt. Södermanland [Gripsholm] 46226
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59800.
  Projecterad plan till Ekolmsunds Trägård. drawing, drawing/painting 1759-07-18
  Sv. Top. handt. Uppland [Ekolsund]
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!