• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 553.
  Charta öfver Vasa Skants. 1801
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 554.
  Karta öfver Umeå och Bygdeå socknar. : Ritad af G. Krook d. 18 10/8 09. map 1809
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 555.
  Karta öfver Gotland map 1850-talet Uppsala universitetsbibliotek
 • 556.
  Generalstabens karta över Sverige
  Topografiska kåren (collaborator (unspecified))
  Generalstaben. Topografiska avdelningen (collaborator (unspecified))
  [1840-1922]
  Sv. kartor Generalstabskartan : södra delen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 557.
  Wägvisare i Stockholm : Guide et manuel de voyageur à Stockholm. 1819. Öfversedd 1828. map 1819, 1828
  Topografiska planscher Stockholm (Kartor 1801-1819)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 558.
  Wägvisare i Stockholm : Guide et manuel de voyageur à Stockholm. 1819. map 1819
  Topografiska planscher Stockholm (Kartor 1801-1819) 38453
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 561.
  Häradsekonomisk karta över Norrbottens län : Korpilombolo Härad map 1877 Uppsala universitetsbibliotek
 • 564.
  Scandinavien Utgifven År 1838
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1838
  A 215 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 565.
  Scandinavien Utgifven År 1838
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1838
  A 215½ De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 567.
  Belägenheten kring Algier [1830]
  B 1 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 568.
  Karta öfver europeiska Turkiet [ca. 1820-1831]
  A 220 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 569.
  Plan d'Anvers [1832]
  B 9 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 570.
  Carte réduite de la Carte Génerale d'Allemagne Pour servir à rassembler les neuf Feuilles dont cette Carte est Composee. [ca. 1780-1800]
  A 225 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 572.
  Swappawara Koppar och Järngrufwor uti Tårneå Lappmark [ca. 1750-1800]
  A 202a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 575.
  Karta öfver de inre Segellederna till Stockholm [1833]
  F 9 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 577.
  Project til Carlscrona Stads Reglerande af majoren och Riddaren J Fellers förfatat år 1762. Cop. 1800 1800
  B 34 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 578.
  Projet pour le jardin á Rosendal map ca 1817
  Sv. handritade kartor (Dav. 851) 42088
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 579.
  Porla 1823. [1824]
  B 161 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 581.
  Bonarps och Ljungby Hedar 1824 1824
  C 13 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 582.
  Scene of Operations in France. 1814
  C 54 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 583.
  Charta Öfver Mariaefred uti Selebo Härad Författad 1799 af Landtmät: Erick Lindberg. Renov 1802. 1802
  B 129 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 584.
  Karta Öfver Åbo Stad enligt gamla Plan och nya Regleringen år 1828. 1828
  B 236½ De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 586.
  Grundritning till Tyska kyrkans tomt i Stockholm med historisk Förklaring. 1823
  B 205 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 587.
  Kriegsschauplatz zwischen Russland u. d. Türkey. 1828
  C 140 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 589.
  Charta Öfver Tammerforss Afmätt 1781. Cop: 1800 1800
  B 199 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 590.
  Karta öfver Belägenheten jemte inloppen till Känsö quarantains plats Sammandragen efter Hydrografiska Mätningar 1818 1818
  B 97 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 591.
  Plano de Madrid, dividido en diez quartetes 1812
  b 124 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 592.
  Special öfver Säteriet Stjernsunds Trädgårdar och byggnader År 1821. 1821
  De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 593.
  Seat of War in France. [ca. 1803-1815]
  C 55 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 594.
  Charta Öfver Staden Laholm afmädt 1799 af Landtmet: A:A: Brandberg Renov: 1800 1800
  B 101 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 595.
  Charta Öfver Staden Linköping Renov. 1802 1802
  B 113 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 596.
  Charta öfver Gamla Carleby Med Däss Belägenhet afmät 1777. o af Nymanson Efter Concept Chartan afritad År 1801 1801
  B 29 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 597.
  Charta öfver Kongl. skappswarfvet, Nya dockorne, Lindholmen, Söderstierna, Stumholmen, Kungshall och Laboratiorieholmen. J. F. Fehr 1810. map 1810
  Handritade kartor, Sverige, stort format 42427
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 599.
  Karta öfver krigs theatern uti Pohlen Sammandragen År 1831. 1831
  C 114 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!