• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
Show more
Show more
Show more
 • 51.
  Drifhuus uti kiöksträdgården wid Drottningholm 1773
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1775
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47264
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 52.
  Coupe de la Maison Chinoise a Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1770
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47276
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 53.
  Facade de la Maison Chinoise a Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1770
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47273
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 54.
  Plan de la Maison Chinoise a Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1760-ca 1770
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47272
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 55.
  Grundritning af öfra och nedra wåhningarna uti nya pavillonen : på Drottningholm
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1777-ca 1791
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47254
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 56.
  Drottningholms slottsteater
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing ca 1765
  Sv. Top. handt. Uppland [Drottningholm] 47782
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 57.
  Predikstol i Katarina kyrka.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (copy after)
  drawing 1752
  Sv. Top. handt. Stockholm [Söder]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 58.
  Till Schedewi uti Östergötland, H. Exc. Riksr. Ar. Falckenberg tillhörigt 1781. : Öfre Wåhningen.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1781
  Sv. Top. handt. Östergötland [Schedevi] 54017
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59.
  Schedewi. 1781 : Nedra Wåhningen.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1781
  Sv. Top. handt. Östergötland [Schedewi] 54016
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 60.
  Schedewi
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1765-1796
  Sv. Top. handt. Östergötland [Schedewi] 54018
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 61.
  Grundritning af Ärila Kyrka : Stockholm af Öfver Intendent Contoret den 28 Februari 1781. C F Adelcrantz
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  drawing 1781-02-28
  Sv. Top. handt. Södermanland [Ärila] 46968
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 62.
  till Sparreholm.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1760-1780
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46629
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 63.
  till Sparreholm [Orangeriet]
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1769
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46628
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 64.
  Sparreholm 1767
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1767
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46620
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 65.
  en af flyglarne på Sparreholm. 1769.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1769
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46631
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 66.
  en af flyglarne på Sparreholm. 1769.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1769
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46630
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 67.
  en af flyglarne på Sparreholm. 1769.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (draftsman)
  drawing 1769
  Sv. Top. handt. Södermanland [Sparreholm] 46632
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 68.
  C. F. Adelcrantz ritningar till biblioteksbyggnad i Norrköping. Best. av J. H. Lidén. : Dessein till Bibliotheques Byggnad af Trä.
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (architect)
  Lidén, Johan Hinric, 1741-1793 (other)
  Areen, Ernst E., 1882-1943 (other)
  Curman, Sigurd, 1879-1966 (other)
  drawing 1776-1785
  Sv. Top. handt. Östergötland [Norrköping] 49208-49211
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 69.
  Ritning till trappa
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (other)
  Tempelman, Olof, 1746-1816 (other)
  drawing 1792
  41354Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 70.
  Sankta Katarina kyrka
  Adelcrantz, Göran Josuae, 1668-1739 (artist)
  drawing/painting
  41552Topografiska planscher Stockholm
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 71.
  Chatarine Kyrka.
  Adelcrantz, Göran Josuae, 1668-1739 (artist)
  drawing, drawing/painting 1680-1739
  Sv. Top. handt. Stockholm [Söder] 41552
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 72.
  Bilder från SLU:s interna databas
  Ademar, Leif, 1942- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 73.
  Magnetröntgen hovled
  Ademar, Leif, 1942- (donor)
  photograph 2000 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 74.
  Behandling häst UV behandling av sena på häst utföres av veterinär Anders Edman
  Ademar, Leif, 1942- (donor)
  Edman, Anders (other)
  photograph 1990 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 75.
  Epitaphium öfver Riks Rådet Adler Salvius i Stockholms Stor kyrka
  Adler Salvius, Johan, 1590–1652- (other)
  drawing
  39588Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 76.
  G. J. Adlerbeth
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (depicted)
  print
  14006Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 77.
  Axel Gustaf Adlercreutz
  Adlercreutz, Axel Gustaf, 1821-1880 (depicted)
  Essen, Reinhold Jakob von, 1826-1910 (creator)
  drawing/painting ca 1840-ca 1870
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 78.
  Georg Adlersparre, Joh. Aug. Sandels, Carl Joh. Adlercreutz och C.G. von Döbeln
  Adlercreutz, Carl Johan, 1757-1815 (depicted)
  Adlersparre, Georg, 1760-1835 (depicted)
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (depicted)
  Sandels, Johan August, 1764–1831- (depicted)
  print
  14019Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 79.
  Porträtt av professor Harald Hjärne
  Adlercreutz, Magnus, 1868-1923 (artist)
  Hjärne, Harald, professor, politiker, 1848-1922 (depicted)
  drawing/painting
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 80.
  Namn (Adlerfelt)
  Adlerfelt (former owner)
  provenance evidence, inscribed name 1733
  Leufstasaml. Liggfol. 206 Leufstabiblioteket
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 81.
  Svenska flottan segrar mot den preussiska den 10 september 1759 i Frische Haff
  Adlerfelt, Peter Maximilian, 1735-1808 (artist)
  drawing/painting 1760
  30866Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 82.
  Sjöstrid den 27 juli 1704 utanför Orfordness
  Adlerfelt, Peter Maximilian, 1735-1808 (artist)
  Wallberg, Hans Gustaf, Överstelöjtnant, 1758-1834 (copy after)
  drawing/painting ca 1792-ca 1808
  30774Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 83.
  Utkast af Spitsbergen nära Falsterboref
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (artist)
  drawing/painting 1840 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 84.
  Maleren, le peintre
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (owner)
  drawing/painting tidigt 1800-tal? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 85.
  Herrn på Wenerswik. - Albano i Stockholm : Porträtt av Carl August Adlersparre
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (depicted)
  Arsenius, John Georg, 1818-1903 (artist)
  drawing/painting
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 86.
  Georg Adlersparre
  Adlersparre, Georg, 1760-1835 (depicted)
  print 1810
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 87.
  Harpspelerska
  Adlersparre, Sophie , 1808-1862 (artist)
  drawing/painting 1820-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 88.
  Adolph von Nassau
  Adolf av Nassau, kung av Tyskland, ca 1250-1298 (depicted)
  drawing/painting ca 1650-ca 1699
  Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 89.
  Grundritning och elevation af den lit de parade uti hörnsalen på konl. slottet i Stockh. : der högst sal.konung Adolph Fredrichs lik var till allmänhetens åskådande utstäldt den XXVIII febr och föli.dagar MDCCLXXI
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Adelcrantz, Carl Fredrik, Friherre, 1716-1796 (creator)
  Floding, Per, 1731-1791 (engraver)
  print 1771
  31358Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 90.
  Adolpho Friderico optimo principii
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (depicted)
  Floding, Per, 1731-1791 (engraver)
  print 1761
  9477Koba
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 91.
  Adolphus Fridericus
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (depicted)
  Gillberg, Jacob, 1724-1793 (engraver)
  portrait 1700-talets mitt Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 92.
  [Planscher i] Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturalie samling innehållande sälsynte och främmande djur ..., Stockholm 1754
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  book/publication 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 93.
  1. Trachinus Trachyurus. : 2. Albula Maculata. : 3. Blennius Viviparus. : 4. Cottus Qvadricornis. : 5. Pungitius Pusillus. : [ plansch XXXII i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 94.
  1. Acipenser Ruthenicus. : 2. Acipenser Europeus. : 3. Angvis Bipes. : 4. Acipenser Indicus. [ plansch XXVIII i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 95.
  1. Chimera Monstrosa. [ plansch XXV i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling ..., Stockholm 1754 ]
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  Rehn, Jean Eric, 1717-1793 (engraver)
  print 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 98.
  A Butcher's Shop
  Aertsen, Pieter, 1508-1575 (artist)
  Hård af Segerstad, Carl Alexander, 1768-1840 (donor)
  drawing/painting 1551-03-10 Uppsala universitets konstsamlingar
 • 99.
  S:t Johannesgatans början, sedd från nordost
  Afzelius, Allan Carl Arvid, 1865-1948 (artist)
  drawing/painting 1887
  Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 100.
  Den här förbannade Dagens Nyheter
  Afzelius, Allan Carl Arvid, 1865-1948 (artist)
  drawing/painting 1890
  Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!