• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

12
 • 51.
  Herdarnes besök hos den nyss födde frälsaren, wid krubban i Betlehem. / Jesu Omskärelse.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1844
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 52.
  Jesu emottagning i Bethanien af Martha och Maria. / Jesus lärer i Templet, på sitt 12:te år.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1831
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 53.
  Jesu emottagning i Bethanien af Martha och Maria. / Jesus lärer i Templet, på sitt 12:te år.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1828
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 55.
  Jesus swarar Phariseerne, som listeligen frågade honom, om de äro skyldige gifwa skatt till den Romerske Kejsaren. / Maria, de Lidandes Tröstarinna.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1831
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 56.
  Jesus swarar Phariseerne, som listeligen frågade honom, om de äro skyldige gifwa skatt till den Romerske Kejsaren. / Maria, de lidandes tröstarinna.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 57.
  Barnavännen Jesus. / Jesu Moder, Jungfru Maria.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1831, 1832
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 58.
  Jesus öppnar ögonen på tre blinda wid wägen utanför Jericho. / Bröllopet i Cana.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1851, 1851, 1851
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59.
  Jesus öppnar ögonen på 3 Blinda wid wägen utanför Jericho. / Bröllopet i Canaan.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1828
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 60.
  Jesus öppnar ögonen på 3 Blinda wid wägen utanför Jericho. / Bröllopet i Cana.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1831
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 61.
  Den förlorade Sonens återkomst till sin Fader.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1850, 1851
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 62.
  Jesu samtal med den Samaritanska Qwinnan wid Jacobs Brunn i Sichar. / Jesus anförtror Petrus Himmelrikets nycklar.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1828, 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 63.
  Christi inridande i Jerusalem.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 64.
  Jesus Christus, Werldens Frälsare.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1849, 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 65.
  Passions-Klocka, eller Timme-Wisare och Wäck-Ur af Christi Lidande, : De swagare Korsbröder till tjenst och uppmuntran.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1821, 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 66.
  Den Heliga Jungfrun och Gudabarnet.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 67.
  Bönen Fader wår : Till uppbyggelse för alla Christna.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1848, 1850, 1851
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 68.
  Petrus helar krymplingen.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  print 1850, 1851
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 69.
  Oscar den I:ste, Konung af Sverige och Norrige. : Krönt i Stockholm d. 28 Sept. 1844.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  Oscar I, kung av Sverige och Norge, 1799-1859 (depicted)
  print 1849, 1850, 1851
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 70.
  Jesus Christus inför stora Rådet i Jerusalem, eller Romerska Landshöfdingen Pontii Pilati Blods-Dom, : afsagd på den wanliga Domsplatsen Listrotos eller Sabbatha i Jerusalem, den 3 April, i 34:de året efter Christi födelse.
  Lundström, Johan Pehr, 1783-1868 (printer)
  Gylling, Anders Fredrik, 1809-1834 (engraver)
  print 1850, 1851
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 71.
  Jesu samtal med den samaritanska qwinnan wid Jacobs brunn i Sichar / Jesus anförtror Petrus himmelrikets nycklar
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 72.
  Bönen Fader Wår, till uppbyggelse för alla christna
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1851 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 73.
  Christus sitter till bords med de twenne lärjungar uti Emaus / Med lammet här afbildas Jesus wårt påska-lam
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 74.
  Abraham bereder sig, att, efter Guds befallning, offra sin ende son Isaak till ett brännoffer / Den heliga treenigheten
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 75.
  Oscar den I:ste, Konung af Sverige och Norrige / Josephina Maximiliana Eugenia, Drottning af Sverige och Norrige
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 76.
  Petrus helar krymplingen
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 77.
  Den heliga jungfrun och gudabarnet
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 78.
  Jesus öppnar ögonen på tre blinda wid wägen utanför Jericho / Bröllopet i Cana
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1851 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 79.
  Jobs swåra lidande och tålamod / Profeten Daniel i lejonkulan
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1851 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 80.
  Bilden af ett lyckligt äktenskap
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 81.
  Christi inridande i Jerusalem
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 82.
  Jesus öfwerlemnar till Petrus himmelrikets nycklar
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1851 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 83.
  Den förlorade sonens återkomst till sin fader
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1851 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 84.
  Bibliska scener [konstruerad titel]
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 85.
  Bibliska gestalter [konstruerad titel]
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 86.
  Biblisk rese-charta öfwer livets och dödens wäg
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 87.
  Christus i grafwen
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 88.
  Kärlekens träd bestormas af åtta giftaslystna flickor
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 89.
  Jesu lidande och död
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 90.
  Gubb-qwarnen, eller konsten att göra gamla män unga och sköna
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 91.
  Eugenia Bernhardina Desideria, Sweriges och Norriges kron-prinsessa
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1815 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 92.
  Abraham bereder sig att, efter Guds befallning, offra sin enda son Isaak till ett brännoffer. / Den heliga treenigheten.
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1830, 1831, 1833, 1850
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 93.
  Dr Martin Luther.
  Luther, Martin, 1483-1546 (depicted)
  Lundström, J. P., 1783-1868 (printer)
  print 1828
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!