• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 52.
  Situationscharta öfver wattu-ledningarne till Sala silverwärk. : Afcop. af Jon Billow 1775.
  Billow, Jonas, 1747-1785 (creator)
  map 1775
  Sv. handrit. kartor [Dav. 1505] 52959
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 53.
  Charta öfwer Skåne
  Biurman, Georg, 1700-1755 (cartographer)
  map 1752 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 54.
  Charta öfver Upland och Södertörn : Med Kongl. Maj.ts nådigste privilegio utgifven af des Landtmäteri contoir
  Biurman, Georg, 1700-1755 (engraver, cartographer)
  map ca 1750-ca 1760
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 55.
  Charta öfwer Wästmanland och Fierdhundra, Med Kong. Maj:ts Nådigste Privilegio, Vtgifwen af Kong: Landtmäterj Contoiret
  Biurman, Georg, 1700-1755 (engraver)
  [1742]
  De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 56.
  Charta Öfwer Nerike Med Konglige Majts Nådigste Privilegio Utgifwen af Kong. Landtmäterj Contoret.
  Biurman, Georg, 1700-1755 (engraver)
  [1745]
  A 135 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 57.
  Charta Öfwer Upland Och Söder Törn Med Kongl Maj:ts nådigste Privilegio Utgifven af Des Landtmäterj Contoir
  Biurman, Georg, 1700-1755 (engraver)
  [ca. 1739-1755]
  A 234 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 58.
  Charta Öfwer Stockholms Stads Belägehet
  Biurman, Georg, 1700-1755 (cartographer)
  [1750-1751]
  B 185 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 59.
  Charta Öfwer Stockholm Med des Malmar och För Städer Af Hans Kongl. Maj:t til Strandernes anläggning i Nåder faststäld den 1. Iuli 1751.
  Biurman, Georg, 1700-1755 (cartographer)
  1751
  B 186 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 60.
  Plan och panorama öfver Götheborg
  Björkfeldt, Leonard, 1815-1848 (artist, creator)
  print ca 1840-ca 1850
  50925Topografiska planscher Västergötland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 62.
  Charta öfver en odlingslägenhet på ryttmästarebostället Nywalla ägor uti Upsala län, Norunda härad och Wicksta sockn. : Affattad år 1823 af J. G. Björkgren genom L. Björkgren.
  Björkgren, Johan, 1793-1828 (surveyor)
  Björkgren, Lars, 1799-1853 (surveyor)
  map 1823
  Handritade kartor, Sverige 48141
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 63.
  Karta öfver nyodlingen Lilla Ahlorp Ängen och utjorden Knasan till Rosenkälla av Jacob Björkman 1852
  Björkman, Jacob (cartographer)
  1852 Linköpings stadsbibliotek
 • 64.
  Charta öfwer en del af östra Södermanland.
  Björnstierna, Johan, 1729-1797 (former owner)
  map ca 1700
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 65.
  Charta öfwer en del af Stockholms stad, med Riddareholmen författad wid slutet af sjuttonde seculum af J. Nordencreutz öfwerdirecteur wid Kongl. Landtmät.contoiret i Stockholm : Efter originalet afritad af Joh. Biörnstierna
  Björnstierna, Johan, 1729-1797 (art copyist)
  Nordencreutz, Fredrik Jakob, 1723-? (cartographer)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige 39076
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 66.
  Afritning efter en gammal Charta som är gjord wid slutet af sjuttonde Seculum, med Titel: Plan eller grundtechningen aff Dannewijkz schantzen - med dess omkringh liggande landh.
  Björnstjärna, Johan, 1729-1797 (draftsman)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige 41394
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 67.
  Nova et Accuratissima Sinarum Imperii Tabula
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (cartographer)
  map 1658
  Rullande kartor VI:17
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 68.
  Archipelagus Orientalis Sive Asiaticus
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (cartographer)
  map 1659
  Rullande kartor V:8
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 69.
  Insula Hvaena sive Venusia
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (cartographer)
  map 1662 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 70.
  Scania vulgo Schoonen
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  map 1662 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 71.
  Geographiæ Blavianæ volvmen octavvm, qvo Italia, qvæ est Europæ liber decimvs sextvs continentvr
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1662
  Liggfol. Kartor allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 72.
  Geographiæ Blavianæ volvmen secvndvm, qvo lib. III, IV, V, VI, VII, Europæ continentvr
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1662
  Liggfol. Kartor allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 73.
  Africae nova descriptio [ i Geographiæ Blavianæ volvmen nonvm, qvo Europæ liber XVII, et Africa continentvr ] : Auct. Guilielmo Blaeuw
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (editor)
  map ca 1660-ca 1670
  Koba
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 74.
  Belgicarvm provinciarvm nova descriptio // Niewe beschrÿvinghe der XVII Nederlandtsche Provincien met grooten vlÿt ende arbeÿt. opt alder perfecste in dese cleÿne formaet tsamen gebracht.
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (cartographer)
  [1612]
  A 133 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 75.
  Prvssia accvrate descripta a Gasparo Henneberg Erlichensi
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (publisher)
  [ca. 1635-1650]
  A 165 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 76.
  Grolla obsessa et expvgnata ab illustrissimo Friderico Henrico Principe Arausionensium, Comite Nassavie etc: Auspicijs D. D. Ordinum belgii Confœderati.
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (engraver)
  [Efter 1627]
  C 65 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 77.
  Dania regnum
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (cartographer)
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (publisher)
  map 1647 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 78.
  Candia olim Creta.
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (cartographer)
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (publisher)
  [ca. 1640-1670]
  A 40 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 79.
  Tabula Russiae ex autographo, quod delineandum curavit Foedor filius Tzaris Boris . . .
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (editor)
  Gerritsz, Hessel, ca1581-ca1632 (inventor)
  map 1645?
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 80.
  Magni dvcatvs Lithvaniae, caeterarvmqve regionvm illi adiacentivm exacta descriptio : illss.mi ac excellss.mi pricipis [sic] et d.ni D. Nicolai Christophori Radziwil ... / Lectori S. Hunc Borysthenis tractum ut ad nostrum geographiæ tabulam adjiciamus duo nos praecipuó impulerunt.
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (editor)
  Gerritsz, Hessel, ca1581-ca1632 (engraver)
  Makowski, Tomasz, 1575-1630 (cartographer)
  Radzivill, Mikolaj Krszysztof, prins, 1549-1616 (other)
  map 1613 Uppsala universitetsbibliotek
 • 81.
  Magni ducatus Lithuaniae, caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (editor)
  Makowski, Tomasz, 1575-1630 (cartographer)
  Radzivill, Mikolaj Krszysztof, prins, 1549-1616 (other)
  map 1613
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 82.
  Geometrisk charta öfver Barsbro uti Stockholms höfdingedöme, Sollentuna härad och Gärfälla socken, författad år 1636 af ordinarie landtmätaren Thomas Christierson. : Afritad i Kongl. Generallandtmätericontoiret år 1815 af Birg. Blomenberg.
  Blomenberg, Birger, 1760-1851 (surveyor)
  Christiernsson, Thomas, Tidigt 1600-tal (surveyor)
  map 1815
  Handritade kartor, Sverige. 47025
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 83.
  Carte de la Russie
  Blondel, Colonel, ?- (other)
  map 1854-1855
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 86.
  Charta öfwer Roddarne och Löt uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers härad, Hökhufvud socken och Sandby otting. : Affmätt i augusti 1752 och junii mån. 1753 af Gabr. Boding. Renoverad i martii 1831 af C. G. af Sillén.
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor, copy after)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (annotator)
  map 1833
  Handritade kartor, Sverige, största format 48193
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 87.
  Charta öfwer Upskedika uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers härad och Hökhufwud socken. : Afmätt i aug. och sept. månader 1750 af Gabr. Boling. Renoverad år 1829 af C. G. af Sillén.
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor, copy after)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (annotator)
  map 1829
  Handritade kartor, Sverige, största format 48742
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 88.
  Charta öfver Grössjö bys afrösningsjord i Wester-Norrlands län, Nora härad och Bjertrå socken. : Författad vid laga skifte år 1883 af Jon Borgström.
  Borgström, Jonas, 1789-1837 (surveyor)
  map 1833
  Handritade kartor, Sverige 53194
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 90.
  Charta öfwer Norrskedike bys hemägor uti Stockholms höfdingedöme, Frössåkers härad och Börstels socken. : Författad åren 1800 & 1801 af Isr. Lifman Sen. genom Nils Christ. Bovallius och mätt uti tomtscalan. Afritad år 1827 af C. G. af Sillén.
  Bovallius, Nils Kristian, 1775-1844 (engineer)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  map 1827
  Handritade kartor, Sverige, största format 48123
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 91.
  Caroline Meridionale et Partie de la Georgie Par le Chev[alier] Bull Gouverneur Lieutenant le Capitaine Gascoign. Chev[alier] Bryan et de Brahm Arpenteur Général de la Caroline Merid[iona]le et un des Arpenteurs de la Georgie en 4 Feuilles.
  Brahm, John William Gerard de Brahm (1718–c.1799), 1718-c.1799 (cartographer)
  Le Rouge, Georges-Louis, 1712-ca 1795 (publisher)
  1777
  A 41c De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 92.
  Cours de la Riviere d'Hudson et la Com[m]unication avec le Canada Par le Lac Champlain Jusqu'au Fort Chambly par Sauthier [Caroline Meridionale ... en 4 Feuilles.]
  Brahm, John William Gerard de Brahm (1718–c.1799), 1718-c.1799 (cartographer)
  Le Rouge, Georges-Louis, 1712-ca 1795 (publisher)
  1777
  A 41c(d) De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 94.
  [Visby ca 1598] Visbia gothorum
  Braun, Georg, 1542-1622 (author)
  Hogenberg, Franz, 1535-1590 (engraver)
  map 1598? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 95.
  [Cambridge 1575] Cantebrigia, opulentissimi Angliae Regni urbs celeberrimi nominis, ab Academiae conditore Cantabro, cognominata...
  Braun, Georg, 1542-1622 (author)
  Hogenberg, Franz, 1535-1590 (engraver)
  map 1575? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 96.
  [Rom 1575] Urbis Romae situs cum iis quae adhuc conspiciuntur veter. monume[n]t reliquiis
  Braun, Georg, 1542-1622 (author)
  Hogenberg, Franz, 1535-1590 (engraver)
  map 1575? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 97.
  [Paris 1572] Lutetia vulgari Nomine Paris, Urbs Galliae Maxima, Sequana Navigabili Flumine Irrigatur ...
  Braun, Georg, 1542-1622 (author)
  Hogenberg, Franz, 1535-1590 (engraver)
  map 1572 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 99.
  [Jerusalem 1588] Ierusalem, et Suburbia eius, sicut Tempore Christi Floruit, cum Locis in quibus Christ Passus ...
  Braun, Georg, 1542-1622 (author)
  Hogenberg, Franz, 1535-1590 (engraver)
  map 1588 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 100.
  Topographia Insulae Huenae ... 1586
  Braun, Georg, 1542-1622 (author)
  Hogenberg, Franz, ca 1540-ca 1590 (engraver)
  map 1588? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!