• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
Show more
 • 52.
  Charta öfver Kongel. Diurgården. : På kongel. Maijstets allernådigste befallning till dätt General landtmäterie contor (år 1791 d. 17 febr.) afmätet och renoverad år 1791 af ingeneurerne Berndes, Wideman och Calmberg. Effter samma charta i mindre schala transporterad som i högbemälte contor förvaras copierad år 1802 af F. A. Wiblingen.
  Berndes, Anton Ulrik, 1757-1844 (engineer)
  Kalmberg, Georg Fredrik, 1763-1808 (engineer)
  Videman, Paul Fredrik, 1768- (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1791
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41712
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 54.
  Situationscharta öfver wattu-ledningarne till Sala silverwärk. : Afcop. af Jon Billow 1775.
  Billow, Jonas, 1747-1785 (creator)
  map 1775
  Sv. handrit. kartor [Dav. 1505] 52959
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 55.
  Charta öfwer Skåne
  Biurman, Georg, 1700-1755 (cartographer)
  map 1752 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 56.
  Charta öfver Upland och Södertörn : Med Kongl. Maj.ts nådigste privilegio utgifven af des Landtmäteri contoir
  Biurman, Georg, 1700-1755 (engraver, cartographer)
  map ca 1750-ca 1760
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 57.
  Charta öfwer Wästmanland och Fierdhundra, Med Kong. Maj:ts Nådigste Privilegio, Vtgifwen af Kong: Landtmäterj Contoiret
  Biurman, Georg, 1700-1755 (engraver)
  [1742]
  De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 58.
  Charta Öfwer Nerike Med Konglige Majts Nådigste Privilegio Utgifwen af Kong. Landtmäterj Contoret.
  Biurman, Georg, 1700-1755 (engraver)
  [1745]
  A 135 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 59.
  Charta Öfwer Upland Och Söder Törn Med Kongl Maj:ts nådigste Privilegio Utgifven af Des Landtmäterj Contoir
  Biurman, Georg, 1700-1755 (engraver)
  [ca. 1739-1755]
  A 234 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 60.
  Charta Öfwer Stockholms Stads Belägehet
  Biurman, Georg, 1700-1755 (cartographer)
  [1750-1751]
  B 185 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 61.
  Charta Öfwer Stockholm Med des Malmar och För Städer Af Hans Kongl. Maj:t til Strandernes anläggning i Nåder faststäld den 1. Iuli 1751.
  Biurman, Georg, 1700-1755 (cartographer)
  1751
  B 186 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 62.
  Plan och panorama öfver Götheborg
  Björkfeldt, Leonard, 1815-1848 (artist, creator)
  print ca 1840-ca 1850
  50925Topografiska planscher Västergötland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 63.
  Charta öfwer inägorne till Bräcksta comministers boställe uti Upsala län, Norunda härad och Thensta socken. Upprättad år [...] af J. G. Björkgren.
  Björkgren, Johan, 1793-1828 (surveyor)
  map 1820-tal
  Handritade kartor, Sverige 47088
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 65.
  Charta öfver en odlingslägenhet på ryttmästarebostället Nywalla ägor uti Upsala län, Norunda härad och Wicksta sockn. : Affattad år 1823 af J. G. Björkgren genom L. Björkgren.
  Björkgren, Johan, 1793-1828 (surveyor)
  Björkgren, Lars, 1799-1853 (surveyor)
  map 1823
  Handritade kartor, Sverige 48141
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 66.
  Karta öfver nyodlingen Lilla Ahlorp Ängen och utjorden Knasan till Rosenkälla av Jacob Björkman 1852
  Björkman, Jacob (cartographer)
  1852 Linköpings stadsbibliotek
 • 67.
  Charta öfwer en del af östra Södermanland.
  Björnstierna, Johan, 1729-1797 (former owner)
  map ca 1700
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 68.
  Charta öfwer en del af Stockholms stad, med Riddareholmen författad wid slutet af sjuttonde seculum af J. Nordencreutz öfwerdirecteur wid Kongl. Landtmät.contoiret i Stockholm : Efter originalet afritad af Joh. Biörnstierna
  Björnstierna, Johan, 1729-1797 (art copyist)
  Nordencreutz, Fredrik Jakob, 1723-? (cartographer)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige 39076
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 69.
  Afritning efter en gammal Charta som är gjord wid slutet af sjuttonde Seculum, med Titel: Plan eller grundtechningen aff Dannewijkz schantzen - med dess omkringh liggande landh.
  Björnstjärna, Johan, 1729-1797 (draftsman)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige 41394
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 70.
  Nova et Accuratissima Sinarum Imperii Tabula
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (cartographer)
  map 1658
  Rullande kartor VI:17
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 71.
  Archipelagus Orientalis Sive Asiaticus
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (cartographer)
  map 1659
  Rullande kartor V:8
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 72.
  Scania vulgo Schoonen
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  map 1662 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 73.
  Insula Hvaena sive Venusia
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (cartographer)
  map 1662 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 74.
  Geographia, qvæ est Cosmographiæ Blavianæ pars prima, qva orbis terræ tabvlis ante ocvlos ponitvr, et descriptionibvs illvstratvr
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1662
  Fol. Kartor Atlanter t. 34
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 75.
  Geographiæ Blavianæ volvmen octavvm, qvo Italia, qvæ est Europæ liber decimvs sextvs continentvr
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1662
  Liggfol. Kartor allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 76.
  Geographiæ Blavianæ volvmen secvndvm, qvo lib. III, IV, V, VI, VII, Europæ continentvr
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1662
  Liggfol. Kartor allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 77.
  Geographiæ Blavianæ volvmen qvartvm, qvo liber IX, X, Europæ continentvr
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1662
  Liggfol. Kartor allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 78.
  Asia, qvæ est geographiæ Blavianæ, pars qvarta, libri dvo, volvmen decimvm
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1662
  Liggfol. Kartor allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 79.
  Geographiæ Blavianæ volvmen tertivm, qvo Germania qvæ est Europæ liber octavvs, continentvr
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1662
  Liggfol. Kartor allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 80.
  Geographiæ Blavianæ volvmen qvintvm, qvo Anglia qvæ est Europæ liber undecimvs, continentvr
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1662
  Liggfol. Kartor allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 81.
  Geographiæ Blavianæ volvmen nonvm, qvo Europæ liber XVII, et Africa continentvr
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1662
  Fol. Kartor Allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 82.
  Geographiæ Blavianæ volvmen septimvm, qvo liber XIV, XV, Europæ continentvr
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1662
  Liggfol. Kartor allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 83.
  Geographiæ Blavianæ volvmen sextvm, qvo liber XII, XIII, Europæ continentvr
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1662
  Fol. Kartor allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 84.
  America, qvæ est geographiæ Blavianæ pars qvinta, liber vnvs, volvmen vndecimvm
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (author)
  De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1662
  Liggfol. Kartor allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 85.
  Africae nova descriptio [ i Geographiæ Blavianæ volvmen nonvm, qvo Europæ liber XVII, et Africa continentvr ] : Auct. Guilielmo Blaeuw
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (editor)
  map ca 1660-ca 1670
  Koba
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 86.
  Belgicarvm provinciarvm nova descriptio // Niewe beschrÿvinghe der XVII Nederlandtsche Provincien met grooten vlÿt ende arbeÿt. opt alder perfecste in dese cleÿne formaet tsamen gebracht.
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (cartographer)
  [1612]
  A 133 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 87.
  Prvssia accvrate descripta a Gasparo Henneberg Erlichensi
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (publisher)
  [ca. 1635-1650]
  A 165 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 88.
  Grolla obsessa et expvgnata ab illustrissimo Friderico Henrico Principe Arausionensium, Comite Nassavie etc: Auspicijs D. D. Ordinum belgii Confœderati.
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (engraver)
  [Efter 1627]
  C 65 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 89.
  Theatrum orbis terrarum sive atlas novus., Volume 2
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (author, creator)
  atlas 1640
  Kartor Atlanter Fol. (2).
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 90.
  Theatrum orbis terrarum sive atlas novus., Volume 3
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (author, creator)
  atlas 1640
  Kartor Atlanter Fol. (3).
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 91.
  Dania regnum
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (cartographer)
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (publisher)
  map 1647 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 92.
  Candia olim Creta.
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (cartographer)
  Blaeu, Joan, 1596-1673 (publisher)
  [ca. 1640-1670]
  A 40 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 93.
  Tabula Russiae ex autographo, quod delineandum curavit Foedor filius Tzaris Boris . . .
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (editor)
  Gerritsz, Hessel, ca1581-ca1632 (inventor)
  map 1645?
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 94.
  Magni dvcatvs Lithvaniae, caeterarvmqve regionvm illi adiacentivm exacta descriptio : illss.mi ac excellss.mi pricipis [sic] et d.ni D. Nicolai Christophori Radziwil ... / Lectori S. Hunc Borysthenis tractum ut ad nostrum geographiæ tabulam adjiciamus duo nos praecipuó impulerunt.
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (editor)
  Gerritsz, Hessel, ca1581-ca1632 (engraver)
  Makowski, Tomasz, 1575-1630 (cartographer)
  Radzivill, Mikolaj Krszysztof, prins, 1549-1616 (other)
  map 1613 Uppsala universitetsbibliotek
 • 96.
  Tweede deel der zeespiegel, inhoudende een beschrijvinge der zeekusten van de dostersche ende noordsche schipvaert, vyt ondervindinghen van veel ervaren zeevaerders vergadert, en t´samen ghestelt door Willem Iansz Blaeu
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (author)
  Gyllenhielm, Carl Carlsson, 1574-1650 (former owner)
  Blaeu (printer)
  atlas 1648
  Topogr. fol. (2)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 97.
  Magni ducatus Lithuaniae, caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio
  Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 (editor)
  Makowski, Tomasz, 1575-1630 (cartographer)
  Radzivill, Mikolaj Krszysztof, prins, 1549-1616 (other)
  map 1613
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 98.
  Geometrisk charta öfver Barsbro uti Stockholms höfdingedöme, Sollentuna härad och Gärfälla socken, författad år 1636 af ordinarie landtmätaren Thomas Christierson. : Afritad i Kongl. Generallandtmätericontoiret år 1815 af Birg. Blomenberg.
  Blomenberg, Birger, 1760-1851 (surveyor)
  Christiernsson, Thomas, Tidigt 1600-tal (surveyor)
  map 1815
  Handritade kartor, Sverige. 47025
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 99.
  Carte de la Russie
  Blondel, Colonel, ?- (other)
  map 1854-1855
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!