• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 51.
  Jacobsstads grundritning och belägenhet
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55717
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 52.
  En del af Kymmene-elfven : från Pyhäjärvi till Ruottola by
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 55.
  Situationscharta öfver en del wattuledningar och allmänna wägar i Uleåborgs län
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 56.
  Project till den nua stadens anläggande på Wästra-Kaskön i Närpis sochn och Österbottens län ...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1775
  55733
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 57.
  Jacobstads grundritning enlig den af Wikar författade carta af år 1735
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55719
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 58.
  Christinaestads grundritning
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1794
  55772
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59.
  Generalcarta öfver Ålandh
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1772
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 60.
  Charta öfwer största dehlen af Stor-Förstendömet Finland
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1772
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 61.
  Grundritning öfwer Brahestad, : siöstad belägen 69 1/4 mil från Åbo, 8 1/4 mil från Uleå uti Uleåborgs län ...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55572
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 62.
  Nycarleby stads grundritning iemte des utseende
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55837
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 63.
  Caiana stads grundritning : enlig den till Öfverintendenscontoiret inlemnade carta
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55726
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 64.
  Christinaestads grundritning...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1794
  55770
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 65.
  Inloppet till Brahestad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  55570
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 66.
  Gamle Carleby stads grundritning enlig den til Öfverintendenscontoiret inlemnade carta
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55593
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 67.
  Balingsta socken; uti Upsala län och Hagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 68.
  Biskopskulla socken uti Uppsala län och Lagunda härad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 69.
  Boglösa socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 70.
  Börje socken; uti Upsala län och Ulleråkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 71.
  Belägenheten af säteriet Hvittvik uti Kalmar län, tjust härad och Tryserum s:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45454
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 72.
  Belägenheten af Solstads koppargrufva uti Kalmar län och Misterhult socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45758
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 73.
  Belägenheten af Pateholm, uti Kalmar län, Stranda härad och ålhem sock:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45717
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 74.
  Karta över Kronobergs slott med omgivningar.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 45641
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 75.
  Belägenheten af Låverts alunbruk uti Kalmar län, Södra Möre härad och Hageby socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 45681
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 76.
  Belägenheten af säteriet Nesselsta uti Södermanland, Daga härad och Gryts socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46410
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 77.
  Belägenheten af Rällinge skans uti Södermanland, Åkers härad och Helgarö socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46555
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 78.
  Halla socken; uti Södermanland och Jönåkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 79.
  Belägenheten af Hörningsholm uti Södermanland, Hölebo härad och Mörkö socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46284
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 80.
  Belägenheten af Sparreholm; uti Södermanland, Willåttinge härad och Hyltinge socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46619
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 81.
  Belägenheten af säteriet Yxstaholm; uti Södermanld, Willåttinge h:d och Mällösa s:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46930
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 82.
  Målilla uti Kalmar län, Aspelands härad och Målilla socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  45688
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 83.
  Torsvi socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 84.
  Belägenheten af Skokloster uti Upsala län, Håbo härad och Skokloster socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige. 48376
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 85.
  S:ct Pehrs socken uti Stockholms län och Håbo härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 86.
  Lillkyrkae socken uti Uppsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 87.
  Svappavara koppar- och järn-ödegrufvor uti Westerbotten, Torneå lappmark och Juckasjervi socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44270
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 88.
  Belägenheten af Kjängis bruk, uti Westerbotten och öfver Torneå socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 50307
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 89.
  Näs socken uti Upsala län och Ulleråkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 90.
  Utdrag af chartan öfver Nyhyttan uti Nerike, Sundbo härad och Hammar socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44419
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 91.
  Walfalla järngruva uti Södermanland, Oppunda härad och Floda socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46905
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 92.
  Karta över trakten kring Övertorneå.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 50435
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 93.
  Bond-Arnö socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 94.
  Belägenhet af Rådmansö gård uti Stockholms län, Frötuna skeppslag och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige. 48248
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 95.
  Belägenheten af Kallströms skans uti Jämtland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44107
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 96.
  Belägenheten af säteriet Stäringe; uti Södermanland, Willåttninge h:d och Årdala socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46699
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 97.
  Belägenheten af säteriet Hanstavik uti Stockholms län, Öknebo härad och Wester Telje socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47832
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 98.
  Belägenheten af Wibyholm; uti Södermanland, Willåttinge härad och Årdala socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46908
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 99.
  Belägenheten af säteriet Sundby; uti Södermanl:d W:Rekarne h:d och Öja socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46703
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 100.
  Tillinge socken uti Upsala län och Åsunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!