• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 51.
  Charta öfver Fredrichsborgs fästning uti Stockholms höfdingedöme, Wermdö skepslag och socken af år 1792... Rit. C. D. G[yllenborg] 1807.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (autographer, former owner)
  map 1807
  Handritade kartor, Sverige 48153
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 52.
  Situationscharta öfver Carlberg och slott.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  drawing Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 47924
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 53.
  Projecterad planritning till Carlscrona stads reglerande af Feller, major wid artilleriet. Rit. dat. Carlscrona d. 2 august 1762. Ritt. d. 23 sept. 1800 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  Fellers, Johan, 1727-1778 (cartographer)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige 42352
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 54.
  Staden Laholm uti Halland afmätt år 1799 af landmät. Ant. And. Brandberg. Cop. 1800 af F. A. Wiblingen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 43891
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 55.
  Kartskiss öfver Lovéns Névéer vid Kings bay på Spetsbergen. : Konstruerad efter orienterade fotografier, tagna från punkterna A och B
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  1894
  Sv. Geografi tidskr. [Ymer 1894]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 56.
  Karta öfver Beeren Eiland uppmätt under 1898 års svenska polarexpedition af C. J. O. Kjellström och Axel Hamberg
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  map 1899
  Kartor Polarländerna
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 57.
  Charta öfver staden Södertälie. Afmätt af landtmätaren Ambreo. Ytterligare renov. år 1800.
  Hambreus, Johan, ca 1660-1702 (surveyor, copy after)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 46757
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 58.
  Karta öfver Bernstorps utäng belägen å Tybble ägor uti Örebro län Askers härad o. Askers socken. Upprättad år 1855 af C. W. Handberg.
  Handberg, C. W. (creator)
  Malmberg, E. (former owner)
  map 1855
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 59.
  Karta öfver Halmstads höfdingdöme eller Halland
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Forsell, Carl af, 1783-1848 (cartographer)
  map 1807 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 63.
  Charta öfver Staden Falun och Stora Kopparbergs grufva åren 1780, 1781 och 1782
  Hilleström, Lars Henric, 1735-1813 (cartographer)
  map 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 64.
  Karta öfver Carlskrona stad med de derstädes Kongl. Maj:t och kronan tillhörige anläggningar och byggnader. Afritad vid Kongl Sjömätningskontoret af C. P Hällström kapiten. 1810.
  Hällström, Carl Peter, 1774-1836 (creator)
  map 1810
  Handritade kartor, Sverige, stort format 42346
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 65.
  Charta öfver Upsala höfdingedöme utgifven af Friherre S. G. Hermelin. : Författad af C. P. Hällström 1801.
  Hällström, Carl Peter, 1774-1836 (surveyor)
  Hermelin, Samuel Gustaf, 1744-1820 (responsible party)
  map 1801
  Länskartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 70.
  Karta öfver Nordmarks socken uti Wermeland och Filipstads bergslag.
  Kolthoff, Sven, 1789-1859 (surveyor)
  map 1824
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 72.
  Karta öfver Grundsunda, Arnäs och Gideå socknar uti norra Ångermanland. : Copierad år 1858 af Osc. Kruuse.
  Kruuse, Oscar, 1817- (surveyor)
  map 1858
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 73.
  Geometrisk charta öfwer Ulfsike och Gunnarsgärde frälsehemmans ägor uti Upsala län, Bälings härad och Skuttunge socken. : Afmätte år 1793 af Joh. Petr. Lemón genom Carl Pet. Fiellström. Renoverad år 1825 af C. G. af Sillén.
  Lemon, Johan Peter, 1745-1804 (surveyor)
  Fjellström, Carl P. (surveyor)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1825
  Handritade kartor, Sverige, stort format 48628
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 75.
  Charta öfwer Ella uti Stockholms höfdingedöme, Danneryds skepslag och Täby socken; så som den år 1775 blifwit författad af framl:ne landtmätaren Jac. Braun. Renoverad år 1807 af Jer. Lifman sen.
  Lifman, Jeremias, 1780-1823 (creator, surveyor)
  map 1807
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47430
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 76.
  Charta öfver ägodelningen uti Duderö bys belägen uti Stockholms höfdingedöme, Frössåkers härad och Borrstells socken; författad åren 1801 & 1802 af Jer. Lifman Iunior. Renoverad år 1828 af C. G. af Sillén.
  Lifman, Jeremias, 1780-1823 (surveyor)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige, största format 47331
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 81.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Personne, Edvard, 1790-1822 (engraver)
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 82.
  Plan över Haga lustslott med anläggningar.
  Piper, Fredrik Magnus, 1746-1824 (architect, cartographer)
  drawing ca 1781-ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 47676
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 83.
  Charta öfwer Bladängarne uti Upsala län, Örbyhus härad och Wendels socken affattade och delade år 1819. Af Joh. Ant. Pousett. : Afcopierad år 1828 af J. G. Björkgren.
  Pousette, Johan Anton, 1753-1826 (surveyor)
  Björkgren, Johan, 1793-1828 (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige. 47059
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 84.
  Sollentuna socken. : Denna charta författades af herr commissionslandtmätaren Per Jacobsson år 1812, och till Sollentuna kyrka inlämnades år 1813.
  Rudbeck, Gustaf, 1875-1960 (former owner)
  map 1812
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 85.
  Karta öfver Upsala : sammandragen och utgifven af Robert Schumburg år 1882
  Schumburg, Robert, 1848-? (litographer)
  map 1882
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 86.
  Chorographisk charta öfwer Boglösa sochn uti Upsala höfdingedöme och Trögd härad år 1826. : Afritad af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  map 1826
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 87.
  Geometrisk charta öfwer Gunnarsgärde frälsehemmans ägor uti Upsala län, Bälings härad och Skuttunge socken afmätte år 1826 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  map 1826
  Handritade kartor, Sverige. 47646
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 90.
  Concept charta öfver Gammelbyn, belägen uti Frösåkers härad, Börstils sockn. Afmätt åhr 1759 uti åkerskalan af Jonas Collin genom Carl Holmlund. Afritad år 1827 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1827-1772
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47613
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 92.
  Charta öfver en del af Eds bys ägör i Börstils socken afmätt år 1766 af Jonas Collin g. P. Lindbeck. Afritad år 1827 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1827
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47332
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 95.
  Charta öfwer Gunbyle uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers härad och Hökhufwud s:n. Afmätt i julii månad år 1752 af Gabr. boding, afritad år 1829 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (copy after, surveyor)
  map 1829
  Handritade kartor, Sverige 47645
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 100.
  Conceptcharta öfver Annö bys ängar och utmark uti Stockholms län, Frösåkers härad och Walö socken, författad åren 1796 och 1797 af Carl Wilh. Lindman igenom Joh. Isr. Hult. : Renoverad år 1828 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  Lindman, Karl Vilhelm, 1754-1835 (surveyor)
  Hult, Johan Israel, 1738- (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige, största format 47005
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!