• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 351.
  Monografia della cittá di Roma map 1879-1880
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 352.
  Maps of the world : Baldwin, Cradock map 1829-1835
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 353.
  Profil ifrån N:W. och S. O. genom Wrede Schacktet map 1833?
  42996Topografiska planscher Dalarna
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 355.
  Ulfva : Karta öfver akademmihemmanet Ulfva map 1806
  Universitetsarkivet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 356.
  Björkby bys ägor map 1812
  Universitetsarkivet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 358.
  Fragmenter till skölcharta öfver Falu grufva map 1833?
  42993Topografiska planscher Dalarna
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 359.
  Profil ifrån N: O: till S: W: genom Långgrufve Stöten map 1833?
  42995Topografiska planscher Dalarna
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 360.
  Profil i N. W: och S: O. genom Adolph Fredrics schackt map 1833?
  Topografiska planscher Dalarna
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 361.
  Stockholm map 1889?
  Topografiska planscher Stockholm
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 362.
  Karta öfver Nyköpings län utgifen af Topografiska corpsen 1866 map 1866 Uppsala universitetsbibliotek
 • 363.
  Område på Kungsholmen med Rålambshovs ägor, tobaksfabrikören Dimanders fria tomt och Kungliga Jaktvarvets tomt map ca 1700-ca 1800
  41170Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 364.
  Karta öfver tomten No 1 i Kvarteret Körsbärsträdet inom Kongsholms försmling map 1847
  41163Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 366.
  Jernvägen Oxelösund-Flen-Westmanland 1877. map 1877 Uppsala universitetsbibliotek
 • 367.
  Stockholms län, Öknebo härad år 1880 map 1880 Uppsala universitetsbibliotek
 • 368.
  Karta öfver Dannemora grufverätt : upprättad År 1850 av Rob. L. Haeffner map 1850
  Top.pl. Uppland Dannemora 47120
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 369.
  Profil i öster och wester genom Adolph Fredriks schakt map 1833?
  42994Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 370.
  Lundholms karta öfver Stockholm map ca 1891-ca 1897
  Topografiska planscher Stockholm
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 371.
  Vägvisare inom Stockholm af T. v. Mentzer : På P.A. Huldbergs förlag map ca 1855
  Topografiska planscher Stockholm
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 373.
  Östergöthlands län, Bråbo härad åren 1868-71 map 1871 Uppsala universitetsbibliotek
 • 374.
  Karta öfver föreslagen begrafningsplats för Stockholm map 1867?
  40802Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 376.
  Roma map 1801
  Top. pl. Italien [Rom] 56300
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 378.
  Örebro län [4] Lindes härad collection/series 1859-1894
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 381.
  Carta öfver skiären vid Kymmene [Kymi] och Högforss [Korkeakoski] map ca 1800 Uppsala universitetsbibliotek
 • 384.
  Örebro län, Nya Kopparbergs härad åren 1865-67 map 1859-1894
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 387.
  Karta över Skandinavien map 1837?
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 389.
  Grangärdes kyrkoby 1870 map ca 1870
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 390.
  Örebro län [2] Ramsberg och Lindes härader collection/series 1859-1894
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 391.
  Nystad och dess belägenhet map ca 1800
  55851
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 392.
  Türkei : I. Ejalet Rumili und II. Ejalet Bosna map 1823
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 393.
  Karta öfver Skandinavien : Ny förbättrad upplaga map 1843
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 394.
  Charta öfver utloppet af Öre elf författad af C. H. Lange, capit:ne och stabs-adjutant map 1808?-1809?
  31011Koba
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 395.
  Karta öfver Dannemora Grufvefält : uppritad År 1850 af Rob.L. Haeffner map 1850
  Top.pl. Uppland Dannemora 47121
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 396.
  Harbo : Karta öfver en del af Upsala och Vesterås län tillhörig Alexander Dowertie. map ca 1800
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 397.
  Uleå slotts holme : 150 alnar norr från stad 1761 map ca 1800
  56026
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 398.
  Örebro län [1] Hjulsjö och Lindes härader collection/series 1859-1894
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 399.
  Karta öfver Skandinavien map ca 1800-ca 1900
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!