• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
 • 3401.
  Kvinnliga akademikers förening
  Kvinnliga akademikers förening (KAF) (collector)
  1904-2011 - 127 volumes
  B 37
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3402.
  Stockholms Damsällskap
  Stockholms Damsällskap (collector)
  1938-1958
  B 44
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3403.
  Handlingar rörande Husmodersföreningen Marthas aftoncirkel
  Husmodersföreningen Martha (collector)
  1939-1969
  B 19
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3404.
  Guerrilla Girls nordiska affischutställning
  Guerrilla Girls (collector)
  1986
  B 70
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3405.
  Amningshjälpens arkiv
  Amningshjälpen (collector)
  1977-2013
  B 64
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3406.
  Kvinnohuset i Stockholm
  Kvinnohuset i Stockholm (collector)
  1977-2008
  B 68
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3407.
  Vadstenaringens arkiv
  Vadstenaringen (collector)
  1928-1982
  B 46
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3408.
  Handelshuset EWAs arkiv
  Handelshuset EWA (collector)
  1982-1984
  B 59
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3409.
  Sömmerskefonden
  Sömmerskefonden (collector)
  1889-1988
  B 53
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3410.
  Tidevarvets arkiv
  Tidevarvet (collector)
  1923-1936
  B 38
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3411.
  Ensamstående adoptivföräldrars förenings arkiv
  Ensamstående adoptivföräldrars förening (collector)
  B 61
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3412.
  Föreningen Spirans arkiv
  Spiran (collector)
  1927-1986
  B 43
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3413.
  Föreningen LÖF:s handlingar
  Föreningen LÖF (collector)
  1994-1999
  B 71
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3414.
  Svenska kvinnors medborgarförbunds arkiv
  Svenska kvinnors medborgarförbund (collector)
  1921-1970
  B 25
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3415.
  Svenska kvinnors nationalförbunds arkiv
  Svenska kvinnors nationalförbund (collector)
  1896-1982
  B 28
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3416.
  Föreningen våra gamla. Arkiv
  Våra gamla (collector)
  1915-1978
  B 47
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3417.
  Föreningen Nikes handlingar
  Nike. Göteborg (collector)
  1958-1979
  B 40
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3418.
  Tobaksarbeterskornas arkiv
  Tobaksarbeterskorna (collector)
  1916-1965
  B 9
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3419.
  Open Door International. Svenska avdelningen
  Open Door international. Svenska avdelningen (collector)
  1931-1968
  B 3
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3420.
  Handlingar tillhörande "Sällskapet" i Lund 1867-1928 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
  Search matches in archive components
  • Kassabok 1899-04-15-1905-04-17
  • Kassakonto 1905-04-17-1914-09-30
  • Huvudbok 1906-12-31-1910-09-30
  • Räkenskapsbok 1884-1891
  • Räkenskapsbok 1891-1899
  • Protokollsbok 1867-04-01-1873-03-05
  • Protokollsbok 1897-09-25-1899-03-29
  • Årsstämmoprotokoll 1900-11-15-1928-01-28
  • Huvudbok 1916-10-01-1918-09-30
 • 3421.
  AB Kullabergs Naturs arkiv
  AB Kullabergs Natur (collector)
  letter (including drafts), financial documents, documents by subject 1914-1993 - 13,3 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3422.
  Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Nyköping
  Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Nyköping (collector)
  1903-1937
  B 42
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3423.
  Rosenlundsarkivet
  Rosenlunds gods (collector)
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
  Search matches in archive components
  • Schwerin, Werner Gottlob von (1772-1840)
   Schwerin, Werner Gottlob von, 1772-1840 (author)
  • Brev till Schwerin, Jules von (1810-1880)
   Schwerin, Jules von, 1810-1880 (addressee)
  • Ljunggren, Gustaf Jordan Håkan (1823-1905)
   Ljunggren, Gustaf, 1823-1905 (author)
  • Schwerin, Fredrik Rosensparre von (1766-1789)
   Schwerin, Fredrik Rosensparre von, 1766-1789 (author)
  • Schwerin, Werner Gottlob von (1772-1840)
   Schwerin, Werner Gottlob von, 1772-1840 (author)
  • Bring, Erland Samuel (1736-1798)
   Bring, Erland Samuel, 1736-1798 (author)
 • 3424.
  Handlingar rörande Skarhult Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3425.
  Handlingar rörande Tycho Brahe och Ven Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3426.
  Lunds kyrkliga studentförbund
  Lunds kyrkliga studentförbund (collector)
  1902-1977 - 7,0 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3427.
  SKOGH, Sveriges kvinno-och genushistoriker
  SKOGH, Sveriges kvinno-och genushistoriker (collector)
  association documents 1995-2015 - 7 volumes
  B 95
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3428.
  Göteborgs Zontaklubb
  Göteborgs Zontaklubb (collector)
  1939-1972
  B 11
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3429.
  Polska källinstitutet i Lunds arkiv
  Polska källinstitutet i Lund (collector)
  notes, letter (including drafts), photograph, drawing/painting, documents by subject 1945-1972
  Polska källinstitutet
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3430.
  Malmö kristliga studentförbunds arkiv
  Malmö kristliga studentförbund (collector)
  letter (including drafts), financial documents, association documents, press cutting 0,2 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3431.
  Lunds fria kristliga studentförenings arkiv
  Lunds fria kristliga studentföreningen (collector)
  letter (including drafts), financial documents, association documents, press cutting 1,0 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3432.
  Kungliga Vetenskapssamhällets i Uppsala arkiv
  Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala (collector)
  letter (including drafts), association documents, matriklar, documents by subject 1954 - 6.20 shelf meters Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in archive components
 • 3433.
  Geografiska föreningens i Göteborg arkiv
  Geografiska föreningen i Göteborg (collector)
  letter (including drafts), financial documents, association documents
  H 2018:04
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 3434.
  Tre skrifter av Adolf Phalén
  Acc1975_41
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3435.
  Backmanska papper
  Acc1970_56
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in archive components
 • 3436.
  Fogelstadförbundet
  Fogelstadförbundet (collector)
  1925-1982
  B 7b
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3437.
  Sverige unionen av soroptimistklubbar
  Soroptimisterna (collector)
  1950-1964
  B 8
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3438.
  Föreningen för uppmuntran av öm och sedlig modersvårds arkiv
  Föreningen för uppmuntran av öm och sedlig modersvård, Göteborg (collector)
  1849-1954
  B 4
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3439.
  Lilla arkivet
  Uppsala universitet (collector)
  1477 Uppsala universitets arkiv
  Search matches in archive components
  • Privilegiebrev 1477-07-02
 • 3440.
  Sällskapet Iris samling
  Sällskapet Iris (collector)
  B 32
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3441.
  Strödda handlingar och uppsatser rörande Skåne, Halland och Blekinge Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
  Search matches in archive components
 • 3442.
  Aktuellt Forum
  Aktuellt Forum (collector)
  1944-2015
  B 16
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3443.
  Akademiska kapellets och Filharmoniska sällskapets notdeposition
  Akademiska kapellet vid Uppsala universitet (collector)
  Filharmoniska sällskapet (Uppsala) (collector)
  sheet music 1780-1920 - 7 shelf meters
  ACC1971_3
  Uppsala universitetsbibliotek
 • Search matches in archive components
 • 3445.
  Tegnérsamfundets arkiv
  Tegnérsamfundet (collector)
  letter (including drafts), financial documents, association documents 0,1 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3446.
  Rasbiologiska institutets arkiv
  Statens institut för rasbiologi (collector)
  notes, letter (including drafts), financial documents, manuscript, documents by subject
  UUA-Rasbiologiska institutet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3447.
  Selma Arnheims stiftelses arkiv
  Selma Arnheims stiftelse (collector)
  1953-1982
  B 49
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3448.
  Zonta International, district XIII
  Zonta International (collector)
  1937-1985
  B 39
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3449.
  Kvinnor för fred
  Kvinnor för fred (collector)
  1979-1991
  B 72
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!