• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
 • 3401.
  Föreningen LÖF:s handlingar
  Föreningen LÖF (collector)
  1994-1999
  B 71
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3402.
  Kvinnohöjden, Kvinnohögskolan, Kvinnohögskolegruppen
  Kvinnohöjden (collector)
  1981-2012
  B 75
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3403.
  Svenska kvinnors medborgarförbunds arkiv
  Svenska kvinnors medborgarförbund (collector)
  1921-1970
  B 25
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3404.
  Svenska kvinnors nationalförbunds arkiv
  Svenska kvinnors nationalförbund (collector)
  1896-1982
  B 28
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3405.
  Föreningen våra gamla. Arkiv
  Våra gamla (collector)
  1915-1978
  B 47
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3406.
  Sverige unionen av soroptimistklubbar
  Soroptimisterna (collector)
  1950-1964
  B 8
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3407.
  Föreningen Spirans arkiv
  Spiran (collector)
  1927-1986
  B 43
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3408.
  Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Nyköping
  Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Nyköping (collector)
  1903-1937
  B 42
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3409.
  Göteborgs samarbetskommitté för ökad politisk kvinnorepresentation
  Göteborgs samarbetskommitté för ökad politisk kvinnorepresentation (collector)
  1968-1969
  B 22
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3410.
  Svensk sjuksköterskeförenings sektion för skolsköterskors arkiv
  Svensk sjuksköterskeförening. Sektion för skolsköterskor (collector)
  1944-1973
  B 34
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3411.
  Centralkommittén för kvinnoorganisationer i Göteborg
  Centralkommittén för kvinnoorganisationer i Göteborg (collector)
  1929-1989
  B 15
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3412.
  Forum för feministisk forsknings arkiv
  Forum för feministisk forskning i Stockholm (collector)
  1978-2003
  B 84
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3413.
  Kvinnor ser på ekonomi
  Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (collector)
  1991
  B 60
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3414.
  Den stora fredsresan
  Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (collector)
  1985-1988
  B 65
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3415.
  Göteborgs kvinnliga diskussionsklubbs arkiv
  Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb (collector)
  1911-2007
  B 56
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3416.
  Föreningen för uppmuntran av öm och sedlig modersvårds arkiv
  Föreningen för uppmuntran av öm och sedlig modersvård, Göteborg (collector)
  1849-1954
  B 4
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3417.
  Svenska nationalkommittéen för hushållsundervisning
  Svenska nationalkommittéen för hushållsundervisning (collector)
  1947-2002
  B 52
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3418.
  Väntjänst för gamla i Helsingborg
  Väntjänst för gamla i Helsingborg (collector)
  1953-1982
  B 58
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3419.
  Kvinnor för fred
  Kvinnor för fred (collector)
  1979-1991
  B 72
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3420.
  Handlingar angående lönesättningen för biblioteksassistenter vid Göteborgs stadsbibliotek
  Göteborgs stadsbibliotek (collector)
  1936-1954
  B 31
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3421.
  Svenska sjuksköterskeföreningens lokalavdelning för Göteborg, arkiv
  Svensk sjuksköterskeförening. Göteborg (collector)
  1923-1971
  B 23
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3422.
  Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, arkiv
  Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (collector)
  1912-1990
  B 36
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3423.
  Yrkeskvinnors klubb i Göteborg. Arkiv
  Yrkeskvinnors klubb i Göteborg (collector)
  1937-2016 - 52 volumes
  B 6
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3424.
  Handlingar rörande Husmodersföreningen Marthas aftoncirkel
  Husmodersföreningen Martha (collector)
  1939-1969
  B 19
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3425.
  Guerrilla Girls nordiska affischutställning
  Guerrilla Girls (collector)
  1986
  B 70
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3426.
  Forum för kvinnor i arbetsliv och forskning. Tekniska högskolan Luleå
  Forum för kvinnor i arbetsliv och forskning. Tekniska högskolan Luleå (collector)
  1982-1983
  B 78
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3427.
  Zonta International, district XIII
  Zonta International (collector)
  1937-1985
  B 39
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3428.
  Open Door International. Svenska avdelningen
  Open Door international. Svenska avdelningen (collector)
  1931-1968
  B 3
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3429.
  Kvinnovetenskaplig tidskrifts arkiv
  Kvinnovetenskaplig tidskrift (collector)
  1980-1995
  B 67
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3430.
  Amningshjälpens arkiv
  Amningshjälpen (collector)
  1977-2013
  B 64
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3431.
  Grupp 8. Göteborg
  Grupp 8. Göteborg (collector)
  1970-1979
  B 63
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3432.
  Stockholms Damsällskap
  Stockholms Damsällskap (collector)
  1938-1958
  B 44
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3433.
  Strödda accessioner
  Strödda accessioner (collector)
  A 55
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3434.
  Fogelstadförbundet
  Fogelstadförbundet (collector)
  1925-1982
  B 7b
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 3435.
  Institutionen för systematisk botaniks arkiv
  Uppsala universitet. Institutionen för systematisk botanik (collector)
  NC53-55
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3436.
  Professorstillsättningar i pedagogik 1910-2017 : Installationsföreläsningar documents by subject 1910-08-12-1998-12-31 Linnéuniversitetets bibliotek
 • 3437.
  Handlingar angående staden Lund och dess offentliga anstalter Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!