• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 301.
  Geometrisk charta uthaff Wässbyy säthesgårdh uthi Wärmdöö sochn och häradh på norre Liuströn belägit.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 302.
  Geometrisk charta uthaff Åsättra och Sundwijkz byar uthi Rijala sochn och Wermdö häradh uppå norre Liuströn.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 303.
  Geometrisk charta uthaf Dragboda hemman uthi Rijala sochn och Wermdöö häradh på norre Liuströn belägit.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 304.
  Geometrisk charta uthaf Norwijk uthi Rijala sochn och Wermdö häradh på norre Liuströn belägit.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 305.
  Geometrisk charta uthaf Leerwijk uthi Rijala sochn och Wermdö häradh uppå Liuströn belägit.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 306.
  Geometrisk charta uthaf Rörlunda uthi Eggeby sochn och Håboo häradh af Upsala län upprättad åren 1685 och 1686 af Petter Gedda.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor, copy after)
  map 1870
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 307.
  Charta öfver Södermanland : med Kongl. Maj:ts nådiga priv. utgifven af Kongl. Landtmäteri Contoiret / E. Geringius sculpsit, Holmiae
  Geringius, Eric, 1707-1747 (engraver)
  Kongl. Landtmäteri Contoiret (publisher)
  map [1743]
  Kartor Sverige Landskapskartor Södermanland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 308.
  Charta öfver Södermanland met Kongl. Maj:ts nådiga Priv utgifven af Kongl. Landtmäteri Contouet
  Geringius, Eric, 1707-1747 (engraver)
  [1743]
  A 213 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 309.
  Insulae Melitae vulgo Maltae delineatio.
  Geringius, Eric, 1707-1747 (cartographer)
  Celsius, Olof, d.ä., 1670-1756 (publisher)
  [1725]
  B 127 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 310.
  Charta Öfwer Mälaren, med Kongl: Maijts Nådigste Privilegio utgifwen, af Dess Landtmäterij Contoir
  Geringius, Eric, 1707-1747 (engraver)
  Nordencreutz, Jacob, 1671-1747 (publisher)
  1739
  A 123 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 311.
  Karta över Makedonien och Grekland 1482
  Germanus, Nicolaus, 1420?-1490 (cartographer, creator)
  Holle, Lienhart, 1400-talet- (printer)
  Ptolemaios, Klaudios, d. ca 170 (other)
  map 1482 Uppsala universitetsbibliotek
 • 312.
  Tabula Russiae ex autographo, quod delineandum curavit Foedor filius Tzaris Boris . . .
  Gerritsz, Hessel, ca1581-ca1632 (creator)
  Merian, Matthäus, d. ä., 1593-1650 (engraver)
  map 1640?
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 313.
  Pascaert van de ghelegentheyt van Parnambuc betrocken door Hessel Gerritsz.
  Gerritsz, Hessel, ca1581-ca1632 (cartographer)
  Visscher, Claes Janszoon, 1587-1652 (engraver)
  [1633]
  C 106 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 316.
  Monialium Ebstorfensium mappamundi : quae exeunte saeculo XIII. videtur picta, Hannoverae nunc adservatur, editit Conradus Miller.
  Gervasius of Tilbury, c1150-c1235 (other)
  Miller, Konrad, 1844-1833 (other)
  map 1897 Uppsala universitetsbibliotek
 • 317.
  Charta öfver Ädelforss Guldgrufvor och Malmfält uti Alsheda socken i Småland
  Gillberg, Carl Gustaf, 1774-1855 (engraver)
  1786
  A 241a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 319.
  Geometrisk charta öfver åker beläget i Bro härad och Näs socken
  Girolla, Frantz, 1737-1816 (surveyor)
  Arosander, Peter, -1696 (surveyor)
  Hoffstedt, Lars, -1723 (surveyor)
  map 1768
  Handritade kartor, Sverige. 47015
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 321.
  Pascaart van Europa, als mede een gedeelt vande cust von Africa : Gedruckt, en uytgegeven bij Pieter Goos
  Goos, Pieter, 1616-1675 (editor, printer)
  map Uppsala universitetsbibliotek
 • 322.
  [ Frontespis i ] De Zee-Atlas ofte Water-Weereld, waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten...
  Goos, Pieter, 1616-1675 (editor)
  print
  Koba
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 323.
  Nieuwe Werelt Kaert uijt gegeven tot Amsteldam bij Pieter Goos : Orbis terrarum nova et accuratissima tabula auctore Petro Goos
  Goos, Pieter, 1616-1675 (engraver, cartographer)
  map 1668 Uppsala universitetsbibliotek
 • 326.
  Charta öfver Malmköpings stad. Belägen uti Lilla Malma sochn och Villåttinge h:ad uti Södermanland. Cop. 1787 af major L. Melin. Cop. 1798 af landtmät. Carl Christ. Graff. Ånyo ren. 1799 utaf F. A. Wiblingen.
  Graff, Carl Christian, 1769-1838 (surveyor)
  Viblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (engineer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 46377
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 327.
  Geographisk charta öfwer Norre och en del af Södre Tiust härad i Calmare lähn aftecknad af O. Gran.
  Gran, Olof, 1731-1767 (creator)
  map ca 1700
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 328.
  Plancharta öfver Tawastehus stad
  Granstedt, A.F. (other)
  map 1831
  55961
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 329.
  Der Sinus Finnicus von Cronstadt bis St. Petersbürg benebst den auf seinen Kusten befindlichen Lusthöfen
  Grimmel, Johann Elias, 1703-1759 (engraver)
  [ca. 1741-1759]
  A 178 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 330.
  Lacus Ladoga et Sinus Finnicus cum interiacentibus et adiacentibus Regionibus
  Grimmel, Johann Elias, 1703-1759 (engraver)
  [ca. 1741-1759]
  A 178 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 331.
  Karta Ingermanlandia i Karelia petsatana pri Imperatorskoj Akademi Nauk
  Grimmel, Johann Elias, 1703-1759 (engraver)
  [ca. 1741-1759]
  A 178 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 332.
  Ingria et Carelia.
  Grimmel, Johann Elias, 1703-1759 (engraver)
  [ca. 1741-1759]
  A 93 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 333.
  Fluvius Newa e Lacu Ladoga Petropolin versus procurrens.
  Grimmel, Johann Elias, 1703-1759 (engraver)
  [ca. 1741-1759]
  A 178 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 334.
  Canalis Ladogensis
  Grimmel, Johann Elias, 1703-1759 (engraver)
  [ca. 1741-1759]
  A 178 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 337.
  Chartor öfwer Swea Rikes landshöfdingedömen och städer [andra bandet] : författade och allerunderdånigst lemnade år 1801 af Carl P. Hagström. [ S 22 ]
  Gustav IV Adolf, 1778-1837 (former owner)
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  map 1801
  Koba
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 338.
  Chartor öfwer Swea Rikes landshöfdingedömen och städer [första bandet] : författade och allerunderdånigst lemnade år 1801 af Carl P. Hagström. [ S 21 ]
  Gustav IV Adolf, 1778-1837 (former owner)
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  map 1801
  S 21
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 339.
  Ystad
  Gustav IV Adolf, 1778-1837 (former owner)
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  map 1801
  Koba
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 340.
  Upsala stad
  Gustav IV Adolf, 1778-1837 (former owner)
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  map 1801
  Koba
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 341.
  Plan af Wasa stad
  Gyldén, Carl Wilhelm, 1802-1872 (cartographer)
  map 1839
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 342.
  Plan af Uleåborg
  Gyldén, Carl Wilhelm, 1802-1872 (cartographer)
  map 1839
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 343.
  Carl Wilhelm Gyldéns stadsplaner över finska städer
  Gyldén, Carl Wilhelm, 1802-1872 (other)
  map 1837-1845
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 344.
  Plan af Gamla Carleby
  Gyldén, Carl Wilhelm, 1802-1872 (cartographer)
  map 1838
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 345.
  Fårön uti Stockholms län, Frösåkers härad och Borstils socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 346.
  Carta öfver Observatorium och des belägenhet
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator)
  map 1791
  40873Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 347.
  Gamla Upsala socken uti Upsala län och Waxala härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 348.
  Wadstena
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  54169Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 349.
  Rönneby
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42501Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 350.
  Umeå
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  50402Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!