• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 301.
  Strömstad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42767Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 302.
  Filipstad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  50066Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 303.
  Cimbritshamn
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  44728Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 304.
  Åmål
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42848Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 305.
  Piteå
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  50362Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 306.
  Engelholm
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  44752Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 307.
  Carta öfver Observatorium och des belägenhet
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator)
  map 1791
  40873Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 308.
  Belägenheten af Ljugarns hamn på Gottland
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  43545Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 309.
  Utdrag af chartan öfver Stigsbo uti Kopparbergs län och Husby socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1880
  43255Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 310.
  Utdrag af chartan öfver öfverstebostället Castellgården uti Götheborgs och Bohus län, Inlands södre härad och Ytterby socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42638Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 311.
  Tavastehus nya stads grundritning och belägenhet.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map
  55959
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 312.
  Grundritning af den delen utaf Kymmenä strömmen som flyter igenom byen Hirfwenkåski [Hirvikoski] : hvarest ryssarne woro sinnade at gjöra dess desente
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1712?
  30951Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 315.
  Hangö redd
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1800
  55596
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 316.
  Karta öfwer Enkiöping stad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (cartographer)
  map 1733-1795
  47435Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 317.
  En del af Kymmene eller Kallis elfv : från Muhujärvi till mynningen
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 318.
  Situationscharta öfver en del wattuledningar och allmänna wägar i Uleåborgs län
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 319.
  Cartha öfver Hangö udd med alla fästen och inlopp
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map
  55596
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 320.
  En del af Kymmene-elfven : från Pyhäjärvi till Ruottola by
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 321.
  Charta öfver en del af Savolax
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1781
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 322.
  Caiana stads grundritning : enlig den till Öfverintendenscontoiret inlemnade carta
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55726
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 323.
  Christinaestads grundritning...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1794
  55770
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 324.
  Jacobsstads grundritning och belägenhet
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55717
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 325.
  Grundritning öfwer Brahestad, : siöstad belägen 69 1/4 mil från Åbo, 8 1/4 mil från Uleå uti Uleåborgs län ...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55572
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 326.
  Belägenheten af Hörningsholm uti Södermanland, Hölebo härad och Mörkö socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46284
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 327.
  Project till den nua stadens anläggande på Wästra-Kaskön i Närpis sochn och Österbottens län ...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1775
  55733
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 328.
  Jacobstads grundritning enlig den af Wikar författade carta af år 1735
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55719
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 329.
  Christinaestads grundritning
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1794
  55772
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 330.
  Charta öfwer största dehlen af Stor-Förstendömet Finland
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1772
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 331.
  Nycarleby stads grundritning iemte des utseende
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55837
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 332.
  Gamle Carleby stads grundritning enlig den til Öfverintendenscontoiret inlemnade carta
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55593
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 333.
  Inloppet till Brahestad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  55570
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 334.
  Generalcarta öfver Ålandh
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1772
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 335.
  Fittja socken uti Upsala län och Lagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 336.
  Belägenheten af säteriet Stäringe; uti Södermanland, Willåttninge h:d och Årdala socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46699
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 337.
  Belägenheten af Hesselkulla grufvor uti Nerike, Lekebergs härad och Wintrosa socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44389
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 338.
  Belägenheten af Låverts alunbruk uti Kalmar län, Södra Möre härad och Hageby socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 45681
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 339.
  Charta öfwer Böcksta utj Uppland Hagunda härad och Ballingsta sochn. : Afmädtt och beskrifwidt åhr 1635 af Johan Botwidson.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 340.
  Balingsta socken; uti Upsala län och Hagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 341.
  Belägenheten af Kallströms skans uti Jämtland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44107
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 342.
  Näs socken uti Upsala län och Åsunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 343.
  Belägenheten af Rå fiskeläger uti Malmöhus län och Luggude härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1800-talets början
  Handritade kartor, Sverige 45001
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 344.
  Belägenheten af Sparreholm; uti Södermanland, Willåttinge härad och Hyltinge socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46619
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 345.
  Belägenheten af Solstads koppargrufva uti Kalmar län och Misterhult socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45758
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 346.
  Belägenheten af Pateholm, uti Kalmar län, Stranda härad och ålhem sock:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45717
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 347.
  Karta över trakten kring Övertorneå.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 50435
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 348.
  Belägenheten af Kjängis bruk, uti Westerbotten och öfver Torneå socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 50307
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 349.
  Svingarnas socken uti Upsala län och Åsunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal Uppsala universitetsbibliotek
 • 350.
  Charta öfwer Stockh[o]lm och des situation åt öster
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige, största format 38333
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!