• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 301.
  Wästerås
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  53111Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 302.
  Borås
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  50519Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 303.
  Askersund
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  44321Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 304.
  Geo Hydrographisk charta öfwer [Gotland]
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1734
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 305.
  Cartha öfver Hangö udd med alla fästen och inlopp
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map
  55596
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 306.
  Grundritning af den delen utaf Kymmenä strömmen som flyter igenom byen Hirfwenkåski [Hirvikoski] : hvarest ryssarne woro sinnade at gjöra dess desente
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1712?
  30951Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 308.
  Belägenheten af Qvistrum uti Götheborgs och Bohus l:n, Tunge härad och Foss sochen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42662Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 309.
  Fiskeläget Mollesund uti Götheborgs och Bohus län, Oroust Westre h:d och Morlanda s:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42740Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 310.
  Carta öfwer Christiannopels stads belägenhet.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map ca 1796
  42471Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 311.
  Belägenheten af Drottningholm
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  47167Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 312.
  Falkenberg
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  43807Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 313.
  Kalmar
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  45537Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 314.
  Hjo
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  50809Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 315.
  Carlshamn
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42315Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 316.
  Arboga
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  52467Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 317.
  Näs socken uti Upsala län och Åsunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 318.
  Furusund; uti Stockholms län, Frötuna skeppslag och Länna socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47515
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 320.
  Dalby socken; uti Upsala län Hagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 321.
  Belägenheten af Dannemora Grufva och Upsala Län : Dannemora och Löfsta Tingslager
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 47122
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 322.
  En del af Kymmene eller Kallis elfv : från Muhujärvi till mynningen
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 325.
  Charta öfver situation på den delen af Motala ström som är emelan siöarne Norrby och Roxen jemte afvägningarne på marken. : Cop. octob. 1797 af C. D: Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 328.
  Dannemarks socken uti Upsala län och Waxala härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 329.
  Belägenheten af Ljugarns hamn på Gottland
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  43545Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 330.
  Piteå
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  50362Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 331.
  Järlåsa socken; uti Upsala län och Hagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 332.
  Järngrufvor på Nisshytte ägor uti Kopparbergs län och Säter socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 334.
  Kongshusby socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 335.
  Kulla socken uti Upsala län och Lagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 336.
  Belägenheten af Hästberga grufvor uti Kopparbergs län och Tuna socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  43135Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 337.
  Tract-charta öfver några pass och avenuer belägne på norra sidan af Stockholm emellan Mälaren och Bällsta bro och Brunnsviken vid Järfva samt ett projecterat trenchement.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 338.
  Cimbritshamn
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  44728Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 339.
  Åmål
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42848Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 340.
  Engelholm
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  44752Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 341.
  Strömstad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42767Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 342.
  Filipstad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  50066Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 343.
  Calmar socken uti Upsala län och Håbo härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 344.
  Utdrag af chartan öfver Stigsbo uti Kopparbergs län och Husby socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1880
  43255Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 345.
  Gamla Upsala. Copia af Rudbeckens tap. 9 fig. 27 utaf des Attlantica.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 47521
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 346.
  Utdrag af chartan öfver öfra Persbo uti Kopparbergs län och Grangärdes socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  43221Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 347.
  Utdrag af chartan öfver öfverstebostället Castellgården uti Götheborgs och Bohus län, Inlands södre härad och Ytterby socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42638Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 348.
  Helsingborg
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  44334Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 349.
  Mariestad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  51385Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 350.
  Wenersborg
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  51943Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!