• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
Show more
 • 301.
  Imperii Moscovitici pars Australis in lucem edita
  Delisle, Guillaume, 1675-1726 (cartographer)
  Seutter, Matthäus, 1678-1756 (publisher)
  [ca. 1730-1740]
  A 173 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 302.
  Carte Génerale Des Découvertes De L'Amiral De Fonte et autres Navigateurs Espagnols, Anglois et Russes, pour le recherche du Passage a la Mer du Sud.
  Delisle, Joseph-Nicolas, 1688-1768 (cartographer)
  1752
  A 212 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 303.
  Carte de La Polynesie ou La Cinquieme Partie de la Terre. // Karta över Polynesien eller Femte Delen af Jordklotet.
  Djurberg, Daniel, 1744-1834 (cartographer)
  1790
  A 157 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 304.
  Plan Karta över Danzig och Weixel-Münde.
  Djurberg, Daniel, 1744-1834 (cartographer)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver)
  1807
  C 40 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 305.
  Groote Pascaart van alle de Zee-Custen van Europa. : Op nieuws verbetert en vermeerdert. t'Amsterdam bij Hendrick Doncker, anno 1658.
  Doncker, Hendrick, 1626-1699 (publisher)
  map 1658
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 306.
  Karta över Tjusta bys ägor, Skånela socken.
  Drake, Olof Peter, 1799-1869 (surveyor)
  map 1832-1836
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47991
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 308.
  Topographische Karte der Schweiz
  Dufour, Guillaume-Henri, 1787-1875 (other)
  map 1833-1863
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 309.
  Affairen wid Parkumäcki : den 21 julij 1789
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (other)
  map
  30909Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 310.
  Situations-karta öfver Jerpe-skants. Aftagen den 14 martii år 1809. Ritadt af Johan Gustaf af Lund.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  map 1809
  Handritade kartor, Sverige 44104
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 311.
  Planritning öfver Norrske fältwerken anlagde å andra sidan om färjsundet wid Jerpe skants 1809.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  map 1809
  Handritade kartor, Sverige 44105
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 312.
  Karta öfver en del af gamla Finland mellan Fredrikshamn och Ladoga
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (other)
  map
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 313.
  Karta över delar av Ångermanlands och Västerbottens kustland.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map ca 1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 314.
  Charta öfver trackterne emillan Stor- och Lakne sjöarbelägit i Jämteland.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1809
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 315.
  Tracktcharta öfwer Fogelwijks situation hwar på man författat en sådan dessein, som till orten bäst kan appliceras och af följande explication kan intagas nämbl [...].
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45377
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 316.
  Charta öfver Affairen vid Hörnefors den 5:te Julii 1809
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1809
  Sv. Krig [Kriget mot Ryssland 1808-1809] 30977
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 317.
  Speciel charta öfver Marstrands stad och fästning Carlsten, med underliggande hamn ... : Carlsten den 30:e junii 1811. Gust. Ad. Horn, lieutnant.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1811
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 318.
  Karta öfver Klabböle by.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50315
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 319.
  [Karta över trakten söder och öster om Umeå.]
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map
  Handritade kartor, Sverige 50399
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 320.
  [Karta över trakten norr och väster om Umeå.]
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map
  Handritade kartor, Sverige 50400
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 321.
  [Karta över Göteborg med omgivningar. Med beskrivning undertecknad "Önne d. 18 mars 1801 G. C. v. D].
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (creator, former owner)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 50888
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 322.
  Croquischarta öfver passet vid Åsarna kyrka.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  von Kronow, ca 1750-1810 (creator)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44158
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 323.
  Hjelmaren och Mälarens Canal
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:8 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 324.
  Wetterns och Hjelmarens Canal Föreslagen af J. Edström
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:9 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 325.
  Wenern och Hjelmarens Canal
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:6 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 326.
  General Karta öfver den föreslagne Stamleden till ett Canalsystem norr om den Stora Transitoleden
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:5 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 327.
  Mälarens och Yngarens Canal Föreslagen af J. Edström
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:11 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 328.
  Barken och Siljans samt Barkens och Wesmans Canaler Föreslagne af J. Edström
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:10 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 329.
  Mälarens och Barkens Canal Till ombyggnad föreslagen af J. Edström.
  Edström, Johan, fl. 1840 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (publisher)
  1840
  F 16:7 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 330.
  Charta öfver finska arméens läger : i trakten av Nyhattula och Luolais år 1785...
  Ehrenström, Johan Albrekt, 1762-1847 (other)
  map 1785?
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 332.
  Karta över skärgården vid Helsingfors
  Ehrensvärd, Augustin, 1710-1772 (other)
  map
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 333.
  Sveaborgs relationsritning 1748 åhrs arbete
  Ehrensvärd, Augustin, 1710-1772 (other)
  map 1751
  55917
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 334.
  Sveaborgs relationsritning för åhr 1751
  Ehrensvärd, Augustin, 1710-1772 (other)
  map 1751
  55918
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 335.
  Karta över befästningar vid Lovisa
  Ehrensvärd, Augustin, 1710-1772 (other)
  map 1748?
  55921
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 336.
  Karta öfver husplanerne vid egendomen Löfsta belägen uti Nyköpings län, Selebo härad Y. Enhörna s:n. : Upprättad 1851 af Ernst Ek commissionslandtm.
  Ek, Karl Ernst Israel, 1818-1895 (surveyor)
  map 1851
  Handritade kartor, Sverige 46370
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 338.
  Charta som utwisar situation af den projecterade durshfarten ifrån Päyenäsiön [Päijänne]...till Biörneborg och stora saltsiön... : Afmätte åhren 1728, 1729 och 1730 af landtmätarne Adam Giöker...och Daniel Ekman...
  Ekman, Daniel, ?-1743 (other)
  Giöker, Adam, ?-1738 (other)
  map 1728-1733
  Finska handritade kartor, största format Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 345.
  Charta öfwer söder Nuttö by uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers härad och Börstils socken. författad åren 1767 och 1768 af Lars L. Ekorn. Renoverad år 1828 af C. G. af Sillén.
  Ekorn, Lars, 1741-1813 (surveyor, copy after)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige, största format 48138
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 347.
  Charta öfver Östersunds stad med dess situation uti Jemteland. : Allerunderdånigst upgifven år 1787 af landtmätaren Johan Törnsten. afritad af Carl Enagrius.
  Enagrius, Carl Erik, 1764-1825 (creator)
  Törnsten, Johan, 1738-1796 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 44165
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 348.
  Geometrisk delineation och afmäthningh öfwer Gurista belägit uthi Upland Håbo härad och Wassunda sochn. : Afmätt anno 1699 af Arfwid Forsbergh och renoverat af Carl Enebergh.
  Enberg, Karl, -1715 (surveyor)
  Forsberg, Arvid, ca 1670-1730 (surveyor)
  map 1699
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 349.
  Utdrag af chartan öfver allmänningen Torsvi och Härjarö uddar; uti Upland, Trögds h:d, Torsvi och Wekholms socknar. : Författad 1698 af Landtmät. Carl Enberg. Afritad i K. G. Landtm. contoiret 1807 af N. G. Werming.
  Enberg, Karl, -1715 (surveyor)
  Werming, Nils Gustaf, 1769-1820 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1807
  Handritade kartor, Sverige. 48609
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 350.
  Geometrisk charta och förrätning af Lunda stad 1688 in Decembr. : Copierat lika efter gamla chartan 1781 in febr. af Caspar Mag. Espman
  Espman, Casper Magnus, 1720-1791 (creator)
  map 1781
  S 59
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!