• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
Show more
 • 302.
  General Karta öfver Göta Canal Föreslagen till Sammanbindande af Wenern och Wettern med Östersjön på Konungens Allernådigste Befallning Utstakad Under Öfversten och Riddaren Frih[er]re von Platens inseende af Th. Telford 1808 // Genomskärning af Göta Canalfart som visar Fallet åt båda sidor, från den vid Landthöjden belägne sjön Wiken.
  Forsell, Carl af, 1783-1848 (cartographer)
  Forsell, Jacob, 1788-1832 (cartographer)
  Brandenburg, Lorens Wilhelm, 1794-1850 (cartographer)
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1823
  F 2c De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 303.
  General Karta öfver Göta Canal Föreslagen till Sammanbindande af Wenern och Wettern med Östersjön på Konungens Allernådigste Befallning Utstakad Under Öfversten och Riddaren Frih[er]re von Platens inseende af Th. Telford 1808 // Genomskärning af Göta Canalfart som visar Fallet åt båda sidor, från den vid Landthöjden belägne sjön Wiken.
  Forsell, Carl af, 1783-1848 (cartographer)
  Forsell, Jacob, 1788-1832 (cartographer)
  Brandenburg, Lorens Wilhelm, 1794-1850 (cartographer)
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1823
  F 2b De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 305.
  Charta öfver Jacobs församling i Stockholm.
  Forsell, Carl af, 1783-1848 (creator)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 39922
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 306.
  Charta öfver en del af Gelliware socken i Luleå lappmark författad efter de under resor åren 1797, 1798 och 1799 gjorde anteckningar af C. M. Robsahm 1800.
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1797-1799
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 307.
  Topografisk karta öfver Gottland af G. Dahlström, lieutenant vid fältmätn. brigaden.
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-talet
  Handritade kartor, Sverige, största format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 308.
  Charta öfwer riks-gräntsen för Åsele- Uhme- Pithe- och Lule- med en deel af Tornelappmarcker emot Norrige, Merendels i följe så wäl med fiäll- som land-ryggen, hwarifrån watnen flyta antingen åt Östersiön eller Westerhafwet. : Sammandragen åhr 1769 af Nils Marelius.
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Johan Peter, 1813-1881 (former owner)
  Marelius, Nils, 1707-1791 (surveyor)
  map 1789
  Handritade kartor, Sverige, största format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 309.
  Swenska quarantains inrättningen vid Känsö : Karta öfver belägenheten jemte inloppen till Känsö ... : Plan af quarantains anläggningen
  Forsell, Jacob, 1788-1832 (cartographer)
  map 1818
  Topografiska planscher Västergötland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 310.
  Charta öfver Sätra hälsobrunn uti Wästmanland, Öfver Tiurbo härad och Kihla socken. : Författad år 1796 af L. Frank.
  Frank, Lars, 1768-1823 (surveyor)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 311.
  Charta öfver Sätra hälsobrunn uti Wästmanland, Öfver Tjurbo härad och Kihla socken. : Författad år 1796 af L. Frank.
  Frank, Lars, 1768-1823 (surveyor)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 312.
  Borens hyttegård. : A:o 1688 delineavit Samuel Frigelius.
  Frigelius, Samuel, 1652-1726 (surveyor)
  map 1900-tal
  Handritade kartor, Sverige 42873
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 315.
  Virginie, Maryland en 2 feuilles par Fry et Jefferson Traduit, Corrigé, augmenté
  Fry, Joshua, Överste, 1699-1754 (cartographer)
  Le Rouge, Georges-Louis, 1712-ca 1795 (publisher)
  1777
  A 238a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 316.
  Special Passcharta Öfwer en Deel af Öster-Sjöön Begynnandes ifrån Calmarsund intill Stockholm, innehållandes Iemwäl Öjarna Gottland och Öland
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:5 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 317.
  Special Passchartor Öfwer Fahrwatnet åth Lybeck Och Wismar Item Köpenhamns-redd och Droogden Noch Danziger-redd, Samt med Slytehamn på Gottland och Serlehamn på Oesel
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:10 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 318.
  Special Passcharta Öfwer en Deel af Öster-Sjöön Altifrån Sandhamn till Rijga Innehållandes Iemwäl Moösund, samt Öjarna Ösel och Dagon, ned een Deel af Gottland och den Curiske Wallen
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:8 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 319.
  Wäxande Grad-Charta öfver Norre-Bottn Innehållandes alle Cousterne ifrån Gefle och Åbo alt op till Tårneå
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:2 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 321.
  Special Passcharta Öfwer en Deel af Öster-Sjöön Nembl: den Finska-Bottn med alla sina Couster och lägenheeter ifrån Kimiöö och Moösund intill Ändan wedh Nyenskantz
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:7 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 322.
  Special Passcharta Öfwer Skager-Rack Uthwijsandes rätta beskaffenheeten af Cousten ifrån Fredrikshall i Norrige alt till Landskrona
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  1695
  I 3:3 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 323.
  Special Passcharta Öfwer en Deel af Öster-Sjöön Begynnandes ifrån Elsnabben att Utwijsa Stockholms-Skärgården med Heela Cousten intill Gefle, samt och den Finska Skärgården till Åbo, jemwäl Heela Åland
  Gedda, Peter, 1661-1697 (cartographer)
  Dahlbergh, Erik, 1625-1703 (honoree)
  1695
  I 3:6 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 324.
  Karta över Blekinge : Af P. Gedda a:o 1684.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1684
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 325.
  Geometrisk charta uthaf Rörlunda uthi Eggeby sochn och Håboo häradh af Upsala län upprättad åren 1685 och 1686 af Petter Gedda.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor, copy after)
  map 1870
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 326.
  Geometrisk charta uthaf Gerdzwijk by uthi Rijala sochn och Wermdöö häradh belägin.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 327.
  Geometrisk charta uthaf Sillinge by uthi Rijala sochn och Wermdö häradh uppå Norre Liuströn belägit.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 329.
  Geometrisk charta uthaff Åsättra och Sundwijkz byar uthi Rijala sochn och Wermdö häradh uppå norre Liuströn.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 330.
  Geometrisk charta uthaf Dragboda hemman uthi Rijala sochn och Wermdöö häradh på norre Liuströn belägit.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 331.
  Geometrisk charta uthaf Norwijk uthi Rijala sochn och Wermdö häradh på norre Liuströn belägit.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 332.
  Geometrisk charta uthaf Leerwijk uthi Rijala sochn och Wermdö häradh uppå Liuströn belägit.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 333.
  Geometrisk charta uthaff Össby uthi Rijala sochn och Wermdöö sochn och häradh på norre Liuströn.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 335.
  Geometrisk charta uthaff Wässbyy säthesgårdh uthi Wärmdöö sochn och häradh på norre Liuströn belägit.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 336.
  Geometrisk charta uthaf Mörtsunda by uthi Rijala sochn och Wärmdöö häradh på norre Liuströn belägin.
  Gedda, Petter, 1661-1697 (surveyor)
  map 1685
  S. 146:i
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 337.
  Charta öfver Södermanland : med Kongl. Maj:ts nådiga priv. utgifven af Kongl. Landtmäteri Contoiret / E. Geringius sculpsit, Holmiae
  Geringius, Eric, 1707-1747 (engraver)
  Kongl. Landtmäteri Contoiret (publisher)
  map [1743]
  Kartor Sverige Landskapskartor Södermanland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 338.
  Charta öfver Södermanland met Kongl. Maj:ts nådiga Priv utgifven af Kongl. Landtmäteri Contouet
  Geringius, Eric, 1707-1747 (engraver)
  [1743]
  A 213 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 339.
  Charta öfver Södermanland : med Kongl. Maj.ts nådiga priv. utgifven af Kongl. Landtmäteri contoiret /E. Geringius, scupsit.
  Geringius, Eric, 1707-1747 (engraver)
  map 1743
  Samliingsband 1:13
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 340.
  Insulae Melitae vulgo Maltae delineatio.
  Geringius, Eric, 1707-1747 (cartographer)
  Celsius, Olof, d.ä., 1670-1756 (publisher)
  [1725]
  B 127 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 341.
  Charta Öfwer Mälaren, med Kongl: Maijts Nådigste Privilegio utgifwen, af Dess Landtmäterij Contoir
  Geringius, Eric, 1707-1747 (engraver)
  Nordencreutz, Jacob, 1671-1747 (publisher)
  1739
  A 123 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 342.
  Karta över Makedonien och Grekland 1482
  Germanus, Nicolaus, 1420?-1490 (cartographer, creator)
  Holle, Lienhart, 1400-talet- (printer)
  Ptolemaios, Klaudios, d. ca 170 (other)
  map 1482 Uppsala universitetsbibliotek
 • 343.
  Tabula Russiae ex autographo, quod delineandum curavit Foedor filius Tzaris Boris . . .
  Gerritsz, Hessel, ca1581-ca1632 (creator)
  Merian, Matthäus, d. ä., 1593-1650 (engraver)
  map 1640?
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 344.
  Pascaert van de ghelegentheyt van Parnambuc betrocken door Hessel Gerritsz.
  Gerritsz, Hessel, ca1581-ca1632 (cartographer)
  Visscher, Claes Janszoon, 1587-1652 (engraver)
  [1633]
  C 106 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 347.
  Monialium Ebstorfensium mappamundi : quae exeunte saeculo XIII. videtur picta, Hannoverae nunc adservatur, editit Conradus Miller.
  Gervasius of Tilbury, c1150-c1235 (other)
  Miller, Konrad, 1844-1833 (other)
  map 1897 Uppsala universitetsbibliotek
 • 348.
  Charta öfver Ädelforss Guldgrufvor och Malmfält uti Alsheda socken i Småland
  Gillberg, Carl Gustaf, 1774-1855 (engraver)
  1786
  A 241a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 350.
  Geometrisk charta öfver åker beläget i Bro härad och Näs socken
  Girolla, Frantz, 1737-1816 (surveyor)
  Arosander, Peter, -1696 (surveyor)
  Hoffstedt, Lars, -1723 (surveyor)
  map 1768
  Handritade kartor, Sverige. 47015
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!