• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
 • 301.
  Belägenheten af Ljugarns hamn på Gottland
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  43545Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 302.
  Järlåsa socken; uti Upsala län och Hagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 303.
  Järngrufvor på Nisshytte ägor uti Kopparbergs län och Säter socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 305.
  Kongshusby socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 306.
  Kulla socken uti Upsala län och Lagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 307.
  Belägenheten af Hästberga grufvor uti Kopparbergs län och Tuna socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  43135Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 308.
  Tract-charta öfver några pass och avenuer belägne på norra sidan af Stockholm emellan Mälaren och Bällsta bro och Brunnsviken vid Järfva samt ett projecterat trenchement.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 309.
  Calmar socken uti Upsala län och Håbo härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 310.
  Utdrag af chartan öfver Stigsbo uti Kopparbergs län och Husby socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1880
  43255Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 311.
  Utdrag af chartan öfver öfra Persbo uti Kopparbergs län och Grangärdes socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  43221Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 312.
  Utdrag af chartan öfver öfverstebostället Castellgården uti Götheborgs och Bohus län, Inlands södre härad och Ytterby socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42638Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 313.
  Helsingborg
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  44334Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 314.
  Wenersborg
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  51943Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 315.
  Trakten vid Westra Ed på Dalsland och Wedbo härad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42828Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 316.
  Tavastehus nya stads grundritning och belägenhet.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map
  55959
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 317.
  Jacobsstads grundritning och belägenhet
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55717
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 318.
  En del af Kymmene-elfven : från Pyhäjärvi till Ruottola by
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 321.
  Situationscharta öfver en del wattuledningar och allmänna wägar i Uleåborgs län
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 322.
  Project till den nua stadens anläggande på Wästra-Kaskön i Närpis sochn och Österbottens län ...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1775
  55733
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 323.
  Jacobstads grundritning enlig den af Wikar författade carta af år 1735
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55719
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 324.
  Christinaestads grundritning
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1794
  55772
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 325.
  Generalcarta öfver Ålandh
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1772
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 326.
  Charta öfwer största dehlen af Stor-Förstendömet Finland
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1772
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 327.
  Grundritning öfwer Brahestad, : siöstad belägen 69 1/4 mil från Åbo, 8 1/4 mil från Uleå uti Uleåborgs län ...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55572
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 328.
  Nycarleby stads grundritning iemte des utseende
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55837
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 329.
  Caiana stads grundritning : enlig den till Öfverintendenscontoiret inlemnade carta
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55726
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 330.
  Christinaestads grundritning...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1794
  55770
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 331.
  Inloppet till Brahestad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  55570
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 332.
  Gamle Carleby stads grundritning enlig den til Öfverintendenscontoiret inlemnade carta
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55593
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 333.
  Balingsta socken; uti Upsala län och Hagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 334.
  Biskopskulla socken uti Uppsala län och Lagunda härad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 335.
  Boglösa socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 336.
  Börje socken; uti Upsala län och Ulleråkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 337.
  Belägenheten af säteriet Hvittvik uti Kalmar län, tjust härad och Tryserum s:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45454
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 338.
  Belägenheten af Solstads koppargrufva uti Kalmar län och Misterhult socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45758
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 339.
  Belägenheten af Pateholm, uti Kalmar län, Stranda härad och ålhem sock:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45717
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 340.
  Karta över Kronobergs slott med omgivningar.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 45641
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 341.
  Belägenheten af Låverts alunbruk uti Kalmar län, Södra Möre härad och Hageby socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 45681
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 342.
  Belägenheten af säteriet Nesselsta uti Södermanland, Daga härad och Gryts socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46410
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 343.
  Belägenheten af Rällinge skans uti Södermanland, Åkers härad och Helgarö socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46555
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 344.
  Halla socken; uti Södermanland och Jönåkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 345.
  Belägenheten af Hörningsholm uti Södermanland, Hölebo härad och Mörkö socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46284
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 346.
  Belägenheten af Sparreholm; uti Södermanland, Willåttinge härad och Hyltinge socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46619
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 347.
  Belägenheten af säteriet Yxstaholm; uti Södermanld, Willåttinge h:d och Mällösa s:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46930
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 348.
  Målilla uti Kalmar län, Aspelands härad och Målilla socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  45688
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 349.
  Torsvi socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 350.
  Belägenheten af Skokloster uti Upsala län, Håbo härad och Skokloster socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige. 48376
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!