• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
Show more
 • 2851.
  Charta Öfver Sundsvalds Stad 1798
  B 193 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2853.
  Charta Öfver Staden Lund författad af Landtmät: Casp: Espman 1783 Extraherad 1798. 1798
  B 120 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2854.
  Charta öfver Wastena Stad 1798
  B 216 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2855.
  Charta Öfver Westervik 1798
  B 223 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2856.
  Charta Öfver Nykjöping [ca. 1750-1820]
  B 144 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2858.
  Charta Öfver Nora Stad förfatadt 1783 af Landtmätaren Renmark efter den 1772 uprätade Charta af Landtm Porath Cop: 1798. 1798
  B 141 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2859.
  Rascerade Staden Ronaby författadt 1719 af Landtmt: Math: Heselgren cop. 1798 1798
  B 174 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2860.
  Greifswaldtt [ca. 1750-1820]
  B 68 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2861.
  Nystad Cop: 1798 1798
  B 145 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2862.
  Öfwer quart. Gropen. map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 39952
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2863.
  Sund i Skädwij sockn. map 1600-talet
  Sv. handritade kartor karta Dav. 571
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2864.
  Atlas antiquus Danvillianus map 1784
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2865.
  Carta marina - affisch Uppsala universitetsbibliotek
 • 2866.
  Dessein på bron som ärnat är öfr wattnet åth Munkelägret map 1669-02
  41301Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2868.
  Peylingscharta med project till segelled emellan sjöarne Venern och Vettern författad år 1781 af E. Schveder. Copie. map 1781
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2869.
  Karta öfver en del af Upsala och Vesterås län tillhörig Alexander Dowertie. map Sent 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2870.
  Karta över Björkö map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47043
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2872.
  Geographisk charta öfver Gottland. : Förfärdigad åhr 1774 af Sturtzenbecher. map
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2873.
  Karta öfver Dalsland af Schultz. map
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2874.
  Afritning utaf Eknäs Bys skogsmarck uti Upsala län, Trögd härad och Wallby socken. map
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2876.
  Karta med förslag till avloppstrummor på Norrmalm i Stockholm. : Ritad av Wilhelm Leijonancker 1866. map 1866
  Handritade kartor, Sverige, stort format 38508
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2877.
  Förslag till ombyggnad af Stockholms stad inom broarne författad år 1859 af A. E. Schwabitz & A. E. Rudberg. map 1859
  Handritade kartor, Sverige, stort format 39053
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2878.
  Karta över Stockholm. map 1846
  Handritade kartor, Sverige, stort format 38482
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2880.
  Karta över trakten mellan Saltsjön och Hammarbysjön. map
  Handritade kartor, Sverige 41374
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2881.
  Norra belägenheten af Stockholm. map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 38328
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2882.
  Gunnarshult map 1900-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2885.
  Charta öfver Letelfven emellan Skagern och Mörcken. map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitets arkiv
 • 2887.
  Specialcharta öfver Blekingekusten omkring Carlskrona från Saltärna förbi Gjö och Torum uddar till Orranäs lotsplats. map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2888.
  Karta över Björkö map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47042
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2891.
  Situationscharta öfwer Kongl. Djurgården wid Stockholm. : Ritad i februarii 1792 af N. F. Ehrenström. map 1792
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41711
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2892.
  Plan af Artillerigården och platsen söder derom. Med derå föreslagne byggnad. map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 40918
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2893.
  Charta öfver Ladugårds-gärdet. : C. G. Iserhjelm 1786. map 1786
  Handritade kartor, Sverige 41736
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2894.
  [Karta över trakten kring Ålkistan med planerat befästningsverk.] map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 48908
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2895.
  K. Djurgården, 1854. : [Sign.] AR. map 1854
  Handritade kartor, Sverige 41723
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2896.
  Fasta fornlämningar i Björklinge. Kyrkans omgivningar. map
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2897.
  Karta över en del av Södermalm med slussen och Stadsgården. : L-a. map Tidigt 1900-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2898.
  Idécharta öfver Wener med Trollhättan. map 1600-talets mitt
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitets arkiv
 • 2899.
  Generalplan öfver byggnader vid Stockholms allmänna barnhus. : C. J. Blom:son 1844. map 1844
  Handritade kartor, Sverige 39953
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!