• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
Show more
Show more
Show more
 • 251.
  Berättelse om Veterinärväsendet i Sverige år 1874 (Öfvertryck af Sundhets-Collegii underd
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  1874 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 252.
  Berättelse om Veterinärväsendet i Sverige år 1884 (Öfvertryck af Sundhets-Collegii underd
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  1884 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 253.
  Berättelse om Veterinärväsendet i Sverige år 1875 (Öfvertryck af Sundhets-Collegii underd
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  1875 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 254.
  Berättelse om Veterinärväsendet i Sverige år 1873 (Öfvertryck af Sundhets-Collegii underd
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  1873 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 255.
  Berättelse om Veterinärväsendet i Sverige år 1876 (Öfvertryck af Sundhets-Collegii underd
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  1876 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 256.
  Berättelse om Veterinärväsendet i Sverige år 1870 (Öfvertryck af Sundhets-Collegii underd
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  1870 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 257.
  Berättelse om Veterinärväsendet i Sverige år 1877 (Öfvertryck af Sundhets-Collegii underd
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  1877 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 258.
  Register till diarium 1944-1961 Inbunden bok
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 259.
  Register till diarium 1962-1965 Inbunden bok
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 260.
  Register till diarium 1966-1975 Inbunden bok
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 261.
  Samlingen består av två nekrologer över Ivar Dyrendahl
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  Dyrendahl, Ivar, 1918- (other)
  2006 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 262.
  Klipp ur SkLT 2 dec
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  Forssell, Nils Edvard, 1821-1883 (other)
  Menzing, Hans (other)
  Dyrendahl, Ivar, 1918- (other)
  1983 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 263.
  "Skaragrabben som grundade en ny vetenskap"
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (other)
  Hernquist, Peter, 1726-1808 (other)
  Veterinärbiblioteket, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 264.
  Nekrolog över Ivar Dyrendah juni 2006 författad av Ingvar Ekesbo och Bengt Lindhé
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  Lindhé, Bengt, 1931- (other)
  Ekesbo, Ingvar, 1928- (other)
  Dyrendahl, Ivar, 1918- (other)
  2006 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 265.
  Nekrolog över Ivar Dyrendah i Svensk Veterinärtidning nr, 8-9 2006 författad av Ingvar Ekesbo, Bengt Lindhé, Lars Garmer och Göran Jönsson
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  Lindhé, Bengt, 1931- (other)
  Garmer, Lars, 1933- (other)
  Ekesbo, Ingvar, 1928- (other)
  Jönsson, Göran, 1929- (other)
  Dyrendahl, Ivar, 1918- (other)
  2006 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 266.
  Referat av anförande av förre platschefen Frithiof Löfstedt hållet vid Svensk veterinärmedicins 200-årsjubileum 14 juni 1975, publicerat i JFB:s tidskrift
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  Löfstedt, Frithiof, 1906-1978 (other)
  1975 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 268.
  Gabriel Nikander:"Boskapspesten i Österbotten på 1700-talet" Artikel i Budkavlen utgiven i Åbo 1937, 13 sidor
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  Nikander, Gabriel, 1884-1959 (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 269.
  "Kunglig veckohelg för skaraborgarna"
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  Stenberg, Bengt, 1910-19?? (other)
  Schmiterlöw, Carl G (other)
  1975 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 270.
  Avtal mellan veterinärfänrk Erik Vigre och Finlands regering angående fullgörande av krigstjänst i republiken Finlands krigsmakt
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  Vigre, Erik, 1906- (other)
  1940 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 271.
  Skrivelse från överfältveterinäre Morén till Chefen för Kungl
  Ackerholm, Anna-Karin, 1950- (donor)
  Vigre, Erik, 1906- (other)
  Morén, Axel, 1885- (other)
  letter 1940 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 272.
  Curriculum vitae
  Ackerknecht, Eberhard, 1883-1968 (author)
  curriculum vitae 1929-1930
  Waller Ms Arzt-00011 Waller - Arzt Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 273.
  Korrespondens med Simon Aberstén 1923-1923
  Ackerknecht, Erwin, 1880-1960 (author)
  Aberstén, Simon, 1865-1937 (addressee)
  letter 1923-1923
  H 79:1
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 274.
  Album amicorum
  Ackermann, Jakob (author)
  album amicorum 1634 - Place could also be Padua
  Waller Ms amic-00001 Waller - Album amicorum Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 275.
  Album amicorum
  Ackermann, Johann Christian Gottlieb, 1756-1801 (author)
  album amicorum 1790-10-08
  Waller Ms amic-00002 Waller - Album amicorum Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • Album amicorum
   Ackermann, Johann Christian Gottlieb, 1756-1801 (author)
   1790-10-08 Uppsala universitetsbibliotek
  • Album amicorum
   Rosenmüller, Johann Georg, 1736-1815 (author)
   1788-03-14 Uppsala universitetsbibliotek
 • 276.
  Letter 1796-12-22, London
  Ackermann, Rudolph, 1764-1834 (author)
  letter 1796-12-22
  Waller Ms alb-25:217 Waller - Album Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 277.
  Letter 1827-06-04
  Ackermann, Rudolph, 1764-1834 (addressee)
  letter 1827-06-04
  Waller Ms gb-01941 Waller - British Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 278.
  Korrespondens med Ernst Spolén 1964
  Acking, Carl-Axel, 1910-2001 (author)
  Spolén, Ernst, 1880-1974 (addressee)
  letter 1964
  H 201:11
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 279.
  Korrespondens med Hanna Rydh 1951
  Ackman, Hildegard (author)
  Rydh, Hanna, 1891-1964 (addressee)
  letter 1951
  A 12:I:2
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 280.
  Lecture
  Acland, Charles Lawford, 1833-1903 (associated name)
  Stokes, William (associated name)
  lecture 1873-06-19
  Waller Ms alb-40:059 Waller - Album Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 281.
  Portrait
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (depicted)
  portrait 1880
  Waller Ms gb-00018 Waller - British Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 282.
  Letter 1896-09-13, Oxford
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (author)
  letter 1896-09-13
  Waller Ms gb-00015 Waller - British Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 283.
  Letter 1896-05-28
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (author)
  letter 1896-05-28
  Waller Ms gb-00014 Waller - British Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 284.
  Letter 1868?
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (author)
  letter 1868 (around)
  Waller Ms gb-00016 Waller - British Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 285.
  Note/-s
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (associated name)
  notes 1896-02
  Waller Ms Haff-00288 Waller - Halfkine Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 286.
  Letter 1866?-07-04, Oxford
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (author)
  Dawkins, William Boyd, Sir, 1837-1929 (addressee)
  letter, portrait 1866?-07-04
  Waller Ms alb-BD1:01 Waller - Album Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • Letter 1866?-07-04, Oxford
   Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (author)
   Dawkins, William Boyd, Sir, 1837-1929 (addressee)
   1866?-07-04 Uppsala universitetsbibliotek
  • Portrait
   Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (depicted)
   1867 (around) Uppsala universitetsbibliotek
 • 287.
  Letter 1896-02-06, Oxford
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (author)
  Haffkine, Waldemar Mordecai Wolff, 1860-1930 (addressee)
  letter 1896-02-06
  Waller Ms Haff-00003 Waller - Halfkine Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 288.
  Letter 1895-12-30?, Oxford
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (author)
  Haffkine, Waldemar Mordecai Wolff, 1860-1930 (associated name)
  letter 1895-12-30 (doubtful)
  Waller Ms Haff-00001 Waller - Halfkine Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 289.
  Letter 1880-1900, Oxford
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (signer)
  Haffkine, Waldemar Mordecai Wolff, 1860-1930 (addressee)
  letter 1880-1900 - Dated Nov. 21st sine anno
  Waller Ms Haff-00006 Waller - Halfkine Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 290.
  Letter 1900-08-14, Oxford
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (author)
  Haffkine, Waldemar Mordecai Wolff, 1860-1930 (addressee)
  letter 1900-08-14
  Waller Ms Haff-00005 Waller - Halfkine Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 291.
  Letter 1899-05-06, s.l.
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (author)
  Haffkine, Waldemar Mordecai Wolff, 1860-1930 (addressee)
  letter 1899-05-06
  Waller Ms Haff-00004 Waller - Halfkine Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 292.
  Letter 1894-02-03?, Oxford to Ernest Abraham Hart
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (author)
  Hart, Ernest Abraham, 1835-1898 (addressee)
  letter 1894-02-03 (doubtful) - month unclear
  Waller Ms gb-00013 Waller - British Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 293.
  Letter 1880-1900, s.l.
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (author)
  Nightingale, Florence, 1820-1910 (addressee)
  letter 1880-1900
  Waller Ms Haff-00006a Waller - Halfkine Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 294.
  Prescription
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (author)
  Paget, James, 1st baronet, 1814-1899 (signer)
  Haffkine, Waldemar Mordecai Wolff, 1860-1930 (addressee)
  prescription 1895-12-29
  Waller Ms Haff-00002 Waller - Halfkine Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 295.
  Letter 1868-04-29, Oxford
  Acland, Henry Wentworth Dyke, Sir, 1st baronet, 1815-1900 (author)
  Pearson, Charles Henry, 1830-1894 (associated name)
  letter 1868-04-29
  Waller Ms gb-00012 Waller - British Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 296.
  Letter 1904-06-30, London
  Acland, Theodore Dyke, 1851-1931 (author)
  Haffkine, Waldemar Mordecai Wolff, 1860-1930 (addressee)
  letter 1904-06-30
  Waller Ms Haff-00008 Waller - Halfkine Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 297.
  Letter 1904-07-01, London
  Acland, Theodore Dyke, 1851-1931 (author)
  Haffkine, Waldemar Mordecai Wolff, 1860-1930 (addressee)
  letter 1904-07-01
  Waller Ms Haff-00010 Waller - Halfkine Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 298.
  Letter 1907-11-26, London
  Acland, Theodore Dyke, 1851-1931 (author)
  Haffkine, Waldemar Mordecai Wolff, 1860-1930 (addressee)
  letter 1907-11-26
  Waller Ms Haff-00011 Waller - Halfkine Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 299.
  Letter 1916-04-17, London
  Acland, Theodore Dyke, 1851-1931 (author)
  Haffkine, Waldemar Mordecai Wolff, 1860-1930 (addressee)
  letter 1916-04-17
  Waller Ms Haff-00014 Waller - Halfkine Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 300.
  Letter 1904-05-19, London
  Acland, Theodore Dyke, 1851-1931 (author)
  Haffkine, Waldemar Mordecai Wolff, 1860-1930 (addressee)
  letter 1904-05-19
  Waller Ms Haff-00007 Waller - Halfkine Collection
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!