• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 251.
  Belägenheten af säteriet Nesselsta uti Södermanland, Daga härad och Gryts socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46410
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 252.
  Halla socken; uti Södermanland och Jönåkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 253.
  Del af Björkviks socken; uti Södermanland och Jönåkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal Uppsala universitetsbibliotek
 • 254.
  Belägenheten af Stäflö sätesgård uti kalmar län, Norra Möre härad och Åby socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45773
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 255.
  Svappavara koppar- och järn-ödegrufvor uti Westerbotten, Torneå lappmark och Juckasjervi socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44270
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 256.
  Utdrag af 1776 års författade charta öfver Hofgården uti Stockholms län och Adelsö socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47854
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 257.
  Del af Björkön; uti Stockholms län, Färentuna härad och Adelsö socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47039
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 258.
  Utdrag af chartan öfver Lindby uti Stockholms län, Färentuna härad och Adelsö socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 48040
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 259.
  Utdrag af chartan öfver Stenby; uti Södermanland, Åkers härad, Strängnäs socken och Tosterön.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46639
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 260.
  Belägenheten af Helgö sätesg:d uti Södermanland, Rönö härad och Tystberga socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46249
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 261.
  Belägenheten af säteriet Hedensö uti Södermanland, Öster Rekarnes härad och Näshulta socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46247
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 262.
  Belägenheten af Rällinge skans uti Södermanland, Åkers härad och Helgarö socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46555
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 263.
  Walfalla järngruva uti Södermanland, Oppunda härad och Floda socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46905
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 264.
  Utdrag af chartan öfver Nyhyttan uti Nerike, Sundbo härad och Hammar socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44419
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 265.
  Belägenheten af säteriet Sundby; uti Södermanl:d W:Rekarne h:d och Öja socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46703
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 266.
  Karta över Kronobergs slott med omgivningar.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 45641
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 267.
  Belägenheten af säteriet Hvittvik uti Kalmar län, tjust härad och Tryserum s:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45454
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 268.
  Rudera af Carlstens [=Carlswärds] fästningpå Gottland, Forsa ting och Othems socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  43532Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 270.
  Carta öfwer Christiannopels stads belägenhet.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map ca 1796
  42471Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 271.
  Fiskeläget Mollesund uti Götheborgs och Bohus län, Oroust Westre h:d och Morlanda s:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42740Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 272.
  Belägenheten af Qvistrum uti Götheborgs och Bohus l:n, Tunge härad och Foss sochen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42662Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 273.
  Utdrag af chartan öfver öfra Persbo uti Kopparbergs län och Grangärdes socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  43221Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 275.
  Carta öfver Finska nationalkyrkan Fredrich kallad enligt den bland kyrkans handlingar warande carta
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1795
  39068Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 276.
  Arboga
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  52467Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 277.
  Carlshamn
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42315Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 278.
  Hjo
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  50809Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 279.
  Kalmar
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  45537Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 280.
  Belägenheten af Drottningholm
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  47167Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 281.
  Falkenberg
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  43807Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 282.
  Wadstena
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  54169Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 283.
  Rönneby
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42501Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 284.
  Umeå
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  50402Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 285.
  Belägenheten af Gjesbergs gruvor uti Kopparbergs län och Norrbärkes socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1800
  43090Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 286.
  Järngrufvor på Nisshytte ägor uti Kopparbergs län och Säter socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 287.
  Trakten vid Westra Ed på Dalsland och Wedbo härad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  42828Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 288.
  Geo Hydrographisk charta öfwer [Gotland]
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1734
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 289.
  Christinehamn
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  50162Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 290.
  Skenninge
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  54021Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 291.
  Belägenheten af Luleå
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  50324Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 292.
  Belägenheten af Hästberga grufvor uti Kopparbergs län och Tuna socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  43135Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 293.
  Karta över trakten vid Västra Ed
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 294.
  Wimmerby
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  45885Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 295.
  Sjö-belägenheten af Luleå stad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  50323Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 296.
  Askersund
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  44321Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 297.
  Borås
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  50519Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 298.
  Wästerås
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  53111Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 299.
  Christinehamn. 1760.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1760
  50163Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 300.
  Helsingborg
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  44334Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!