• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 251.
  Algustrums socken uti Algustrum härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 252.
  Charta öfver Bromös östra skog. : Författad år 1827 af Jul. Henr. Ebert, Kongl. öfverjägmästare.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1827
  Handritade kartor, Sverige 50549
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 253.
  Den del af Grolanda socken som är belägen i Willske härad af Skaraborgs län.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 254.
  Bresmene socken uti Skaraborgs l:n och Frökinds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 255.
  Jähla socken uti Skaraborgs l:n och Frökinds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 256.
  Sörby socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 257.
  Jordfall på hedens ägor
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50795
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 258.
  Skärfvom socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 259.
  Charta öfver Marcka socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 260.
  Gökhem socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 261.
  Musla socken uti Skaraborgs län och Frökinds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 262.
  Floby socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 263.
  Kinneved socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 264.
  Belägenheten af Ortala bruk uti Stockholms län, Wäddö skeppslag och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 48148
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 265.
  Charta öfver Fredrichsborgs fästning uti Stockholms höfdingedöme, Wermdö skepslag och socken af år 1792... Rit. C. D. G[yllenborg] 1807.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (autographer, former owner)
  map 1807
  Handritade kartor, Sverige 48153
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 266.
  Wekholms socken uti Stockholms län och Håbo härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 267.
  Geometrisk charta öfwer Ekeby gård uti Upland, Wallentuna härad och Fresta sokn belägen; såsom den med sina 6 stycken torp finnes affattad och beskrifwen af framledne landtmätaren Carl Eneberg åhr 1700.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1750
  Handritade kartor, Sverige, stort format 473454
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 268.
  Ås socken uti Gräsgårds härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 274.
  Charta öfver Afvestad. Författad 1705 af Carl Ekman.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1705
  Handritade kartor, Sverige 42858
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 275.
  Situationscharta öfver Carlberg och slott.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  drawing Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 47924
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 276.
  Generalplan af Fallu kungsgård, eller landshöfdingesäte. Afmätt på landshöfdingens befalning af And. Ahlberg år 1763. Copia af C. D. Gyllenborg år 1792.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map 1792
  Handritade kartor, Sverige 43053
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 277.
  Carta öfwer Enkiöping stad. Cartan öfver stadens ägor är af år 1733. Rit. nov. 1795 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map 1795
  Handritade kartor, Sverige 47435
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 278.
  Belägenheten af Drottningholm.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47167
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 279.
  [Karta över Borås och dess belägenhet.]
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50519
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 280.
  [Filipstad och dess belägenhet.]
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50066Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 281.
  Charta öfver Hedemora stad. Afmätt 1779 aff Nils Kiellström. Sednare ändringar upmätte samt denna charta cop. 1799 af landtmät. L. G. Örn. Ytterligare renov. samma år.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 43119
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 282.
  Charta öfver Carlscrona stads belägenhet både till öar, hollmar, vägar och sochnar som härader. : Upritad 1681. Cop. år 1795 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map 1795
  Handritade kartor, Sverige 42340
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 283.
  Carta öfver stapelstaden Carlshamns belägenhet. : Afrit. 1681. Cop. 1796 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige 42316
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 284.
  Plan på nya Calmare stad ock des tomter, 407 till antalet samt gatornes namn jemte situationen af den nya som den gala staden. Rit. 1793 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map 1793
  Handritade kartor, Sverige 45538
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 285.
  Charta öfver Carlshamn.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42320
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 286.
  [Karta över Gävle stad.]
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 43358
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 287.
  [Karta över Filipstad.]
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 50067
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 288.
  Helsingborg författad 1787. Cop. 1799
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 44832
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 289.
  Charta öfver staden Hjo. Uprättad 1750 af landtmätar Elf. Cop. 1799.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 50810
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 291.
  Carta öfwer Hisingen ock belägenheten omkring Giötheborg, Bohus och Elfsborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 294.
  Falkenberg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 43807
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 295.
  Charta öfwer Giötheborgs stads läge, och Giötha elfwens utlopp i Westerhafwet.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 50893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 296.
  Carlstad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 50114
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 297.
  Halmstads stads grundritning. Enligt den till Öfverintendenscontoirets inlemnade carta affattad år 1750. : Rit. aug. 1794 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1794
  Handritade kartor, Sverige 43836
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 298.
  [Staden Kungsbackas belägenhet.]
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 43876
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 299.
  Landscrona stads beskaffenhet år 1707.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1707
  Handritade kartor, Sverige 52147
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!