• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 251.
  Chorographisk charta öfwer Boglösa sochn uti Upsala höfdingedöme och Trögd härad år 1826. : Afritad af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  map 1826
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 252.
  Geometrisk charta öfwer Gunnarsgärde frälsehemmans ägor uti Upsala län, Bälings härad och Skuttunge socken afmätte år 1826 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  map 1826
  Handritade kartor, Sverige. 47646
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 255.
  Concept charta öfver Gammelbyn, belägen uti Frösåkers härad, Börstils sockn. Afmätt åhr 1759 uti åkerskalan af Jonas Collin genom Carl Holmlund. Afritad år 1827 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1827-1772
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47613
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 257.
  Charta öfver en del af Eds bys ägör i Börstils socken afmätt år 1766 af Jonas Collin g. P. Lindbeck. Afritad år 1827 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1827
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47332
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 258.
  Afritning öfwer kronobränneriplatsen wid Upsala. Författad år 1777 af Carl Henr. Bäck. Copierad 1835 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  map 1885
  Handritade kartor, Sverige 49411
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 261.
  Charta öfwer Gunbyle uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers härad och Hökhufwud s:n. Afmätt i julii månad år 1752 af Gabr. boding, afritad år 1829 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (copy after, surveyor)
  map 1829
  Handritade kartor, Sverige 47645
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 266.
  Conceptcharta öfver Annö bys ängar och utmark uti Stockholms län, Frösåkers härad och Walö socken, författad åren 1796 och 1797 af Carl Wilh. Lindman igenom Joh. Isr. Hult. : Renoverad år 1828 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  Lindman, Karl Vilhelm, 1754-1835 (surveyor)
  Hult, Johan Israel, 1738- (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige, största format 47005
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 268.
  Affattning utaf Norr Skedica bys ägor uti Börstels sochn, frödsåkers härad och Stockholms landshöfdingedömme. : Uprättad år 1757 af And. Upling. Afritad år 1830 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  Upling, Anders, 1721-1769 (surveyor, copy after)
  map 1830
  Handritade kartor, Sverige, största format 48373
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 270.
  Charta öfwer Sneslinge bys åkergerden och wretar uti Stockholms höfdingedöme, Frödsåkers härad och Börstils socken. Afmätt för storskiftesdelning, i maij 1760 af Gabr. Westman. Afritad år 1827 af C.G. af Sillén
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (copy after, surveyor)
  Westman, Gabriel, 1737-1790 (surveyor)
  map 1827
  Handritade kartor, Sverige, största format 48447
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 271.
  Karta öfver Attmars socken uti Wester Norrlands län och Medelpads härad. Sammandragen år 1829 af E. J. Stagnell.
  Stagnell, E. J., ca 1790-1860 (creator)
  map 1829
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 272.
  Landbouwkaart van Nederland
  Staring, W.C.H., ?- (other)
  map 1869
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 273.
  Neuer Atlas der ganzen Erde
  Stein, C.D., 1800-talet- (other)
  map 1847
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 274.
  Neuer Atlas der ganzen Erde
  Stein, C.D., 1800-talet- (other)
  map 1837
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 275.
  Karta öfver alla ägorne till Dragboda by uti Stockholms län och Lagunda härad.
  Stenberij, Herman Rudolf, 1818-1851 (surveyor)
  map 1850
  Handritade kartor, Sverige. 47159
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 276.
  Hand-Atlas über alle Theile der Erde
  Stieler, A., 1800-talet- (other)
  map 1824-1831
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 277.
  Skol-Atlas öfver alla verldens delar enligt dess nuvarande tillstånd samt öfver verldsbyggnaden
  Stieler, Adolf, 1775-1836 (author)
  atlas, government publication 1851
  Sv. Geogr. Kartogr. fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 278.
  Grundritning af Ystad : Ritat och afmätt 1693 af Lorentz Christopher Stobeus a:o 1698.
  Stobaeus, Lorens Kristofer, 1676-1756 (cartographer, creator)
  map ca 1790-ca 1840
  45234
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 279.
  Plan-karta öfver Stockholm : sammandragen och graverad i sten af C. F. Ström 1843.
  Ström, Carl Fredrik, 1816-1907 (litographer, cartographer)
  map 1843
  38442Topografiska planscher Stockholm
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 280.
  Utdrag af chartan öfwer Wålberga uti Stockholms län, Sollentuna h:d och Jerfella sok:n. : Författad år 1787 af landtm:n Isr. Ström. Exstraherad i Kongl. Generalllandtmäteriecontoiret år 1815 af A. F. Hageman.
  Ström, Israel, 1742-1821 (surveyor)
  Hageman, Adolf Fredrik, 1787-1822 (engineer)
  map 1815
  Handritade kartor, Sverige. 48876
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 282.
  Inloppet till Carlscrona.
  Ström, Nils Johan (creator)
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 42336
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 283.
  Mémoires du maréchal Suchet : sur ses campagnes en Espagne, 1808-1814
  Suchet, Louis Gabriel, 1770-1826 (other)
  map 1828
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 284.
  Wand-Atlas. Deutschland
  Sydow, Emil von, 1812-1873 (editor)
  map 1847
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 286.
  Plan-karta öfver staden Upsala : författad och utgifven år 1855 af H. A. Taube commissions landtmätare.
  Taube, Henning Adolf, 1826-1880 (cartographer)
  map 1855
  Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 288.
  Socknar belägne innom Stora Kopparbergs län. : Ifrån flere chartor sammandragne år 1833 af A.G. Théel.
  Théel, Anders Gustaf, 1804-37 (surveyor)
  map 1833
  Handritade kartor, Sverige, största format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 290.
  Charta öfver Kong. Ammiralitets-platsen vid Kongl. Diurgården med dessein til gator och qvarter i görligaste måtto tagen efter nu allaredan der befentlige åbyggnader och tomter. : Författad år 1736 af stadsingenieuren P. Tillaeus. Renov. 1802 af F. A. Wiblingen.
  Tillaeus, Per, ca 1685-1754 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1802
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41726
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 291.
  Grundritning öfver Fredrichshof upsat år 1748 af P. Tillaeus. : Originalkartan transp. i mindre skala år 1875 af Fr. B. Österberg.
  Tillaeus, Petrus, ca 1685-1754 (originator)
  map 1875
  Handritade kartor, Sverige 89954
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 294.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820 : Wahlenbergs orig.
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820
  SV. handritade kartor (Dav. 1319c)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 295.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 296.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 297.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 298.
  Charta öfwer en del af kinda härad uti Östergötland. : Författad af förste landtmätaren Mathias Wallberg. Copierad och ritad år 1808 af Paul Rosin, landtmätare.
  Vallberg, Mathias, 1737-1808 (surveyor)
  Rosin, Paul, 1773-1823 (surveyor)
  map 1808
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 299.
  Charta öfver Lyckeby qvarn och dammverk.
  Wallenstrand, O. C. (creator)
  map ca 1800
  42477Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 300.
  Fejans karantänsplats efter 1894
  Waller, Carl Erik, läkare, 1856-1927 (former owner)
  map ca 1894-ca 1895
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!