• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 21.
  Betyg och ansökningar / Stormäktigste Aller Nådigste Konung : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Kungliga Vitterhetsakademien med en avskrift av kungens instruktioner för överflyttandet av kyrkornas fornsaker till stiftsstädernas museer och samlingar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (author)
  letter 1864-03-18-1864-06-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Betyg och ansökningar / Stormäktigste Aller Nådigste Konung : Brev till kung Oscar II från Bror Emil Hildebrand med utlåtande om Nils Månsson Mandelgrens planerade verk "Atlas till Sveriges odlingshistoria"
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oscar II, konung av Sverige och Norge, 1829-1907 (addressee)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  letter 1875-11-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Slöjdföreningen / Rörande Hildebrands beteende Emot Mandelgren och Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Bror Emil Hildebrand angående en förteckning över vilka föremål som har valts ut till Statens historiska museum ur Mandelgren insamlade material
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Statens historiska museum (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  letter 1868-12-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Slöjdföreningen / Rörande Hildebrands beteende Emot Mandelgren och Slöjdföreningen : Brev till riksantikvarie Bror Emil Hildebrand från Nils Månsson Mandelgren med påminnelse om att han vill ha kvitto på de föremål som har tagits ut till Statens historiska museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (addressee)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  letter 1868-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Slöjdföreningen / Rörande Hildebrands beteende Emot Mandelgren och Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Bror Emil Hildebrand angående föremål som han har valt ut till Statens historiska museum ur Mandelgrens insamlade material
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Statens historiska museum (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  letter, inventory, list 1868-12-10 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Slöjdföreningen / Rörande Hildebrands beteende Emot Mandelgren och Slöjdföreningen : Kongl. Witterhets Historie och Antiqvitets akademien
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  promemoria, inventory, invoice 1868-11-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Slöjdföreningen / Handlingar och fört ang gofver till slöjdmuseum : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Hedström om att Baron von Essen befinner sig i Uppsala + Brevutkast till Kungliga Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author, addressee)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1868-12-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Slöjdföreningen / Handlingar och fört ang gofver till slöjdmuseum : Brev till Nils Månsson Mandelgren från bror Emil Hildebrand angående en bärnstenspärla som donerats till Statens historiska museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Statens historiska museum (associated name)
  letter 1868-12-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Slöjdföreningen / Handlingar och fört ang gofver till slöjdmuseum : Brev till Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren angående fornsaker han har mottagit av klockare Carlsson i Fivelstads socken för att doneras till Statens historiska museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  letter 1867-03-06 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Slöjdföreningen / Handlingar och fört ang gofver till slöjdmuseum : Brev till Kungliga Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  letter 1868 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!