• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
Show more
 • 202.
  Graeciae antiquae tabula. Ex Ptolemaeo aliisqve praestantioribus Geographis Collegit Carolus Browallius
  Browall, Carl, fl. 1720 (cartographer)
  [ca. 1720-1731]
  A 83 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 203.
  Aegyptvs antiqua In suas Partes & Nomos divisa cum Troglodytice Libya Exteriori Aethiopia supra Aegyptum. C Browall. Up. 1720
  Browall, Carl, fl. 1720 (cartographer)
  1720
  A 56 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 204.
  Graeciae antiquae tabula. Ex Ptolemaeo aliisqve praestantioribus Geographis Collegit Carolus Browallius
  Browall, Carl, fl. 1720 (cartographer)
  [ca. 1720-1731]
  A 83 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 205.
  Upland med sina härad och soknar. af C. Browall.
  Browall, Carl, 1709-1788 (creator)
  map
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 206.
  Charta öfwer landet Songarski Kalmucki med ther under lydande kottoner [ Kopia av Carl Browall efter J. G. Renats kopia av kalmuckisk originalkarta Renat 1/A ]
  Browall, Carl, 1709-1788 (art copyist)
  Renat, Johan Gustaf, 1682-1744 (copy after)
  map ca 1740
  Koba
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 207.
  Vrbis Romae ichnographia à Leonardo Bvfalino Ligneis formis evulgata atqve incisa à Ioh. Baptista Nolli : geometra et architecto sum[m]i pontificis Benedicti XIV, recusa proslat in Offic. Homan. 1755.
  Bufalini, Leonardo, 15??-1552 (cartographer, originator)
  Nolli, Giovanni Battista, 1701-1756 (cartographer)
  Homannsche Erben (publisher)
  map 1755
  Top. pl. Italien St. form. [Rom]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 208.
  Lapponiae, Bothniae, Cajaniae qve regni Sveciae : Provinciarum septentrionalium nova delineatio.
  Bure, Anders, 1571-1646 (cartographer)
  map 1611
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 209.
  Orbis arctoi : Norra delen.
  Bure, Anders, 1571-1646 (cartographer)
  map 1626
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 210.
  Orbis arctoi
  Bure, Anders, 1571-1646 (cartographer)
  map 1626 Uppsala universitetsbibliotek
 • 211.
  Helsinge, Medelpadie, Angermannie, Iemptie, Dalecarlie...
  Bure, Anders, 1571-1646 (other)
  Mariette, Pierre, 1602-1658 (printer)
  Massa, Isaac, 1586-1643 (other)
  Sanson, Nicholas, 1600-1667 (cartographer)
  map 1666
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 212.
  Orbis arctoi nova et accurata delineato
  Bure, Anders, 1571-1646 (cartographer)
  Trautman, Valentin Staffanson, ca 1580-1629 (engraver)
  map 1626
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 213.
  Charta öfver Hornsbergs ägor på Kongsholmen inom Stockholms territorium belägne : Författad i Octobr Månad 1772 af Hieron von der Burg, Stads Ingenieur
  Burg, Hieronymus von der, 1730-1811 (cartographer)
  map 1772
  41282Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 214.
  Charta öfver S:t Chatarina Kyrkogård : afmätt 1764 af stads ingenieuren Von der Burg. Renov 1799 af F. A. Wiblingen.
  Burg, Hieronymus von der, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (restorationist)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 41535
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 215.
  Charta öfver Herjeådalen. Författad av landtm:n Ol. Ab. Burman 1800. Ritad af N. G. Werming 1805.
  Burman, Olof Abraham, 1771-184+ (creator)
  Werming, Nils Gustaf, 1769-1820 (creator)
  map ca 1805
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 216.
  Heele Jordenes krets affmålningh, lijk ett klöffver bladh
  Bünting, Heinrich, 1545-1606 (author)
  map 1595 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 217.
  Een sköön och herligh taffla, uthi hwilken Europa then förste deelen i werlden bliffver uthi een jungfrw lijknelse affmålat.
  Bünting, Heinrich, 1545-1606 (author)
  map 1595 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 218.
  Jordennes och Haffsens egentlighe och rätte Beskriffvelse
  Bünting, Heinrich, 1545-1606 (author)
  map 1595 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 219.
  Charta öfver tvistige råskillnaden emellan Sommaränge uti Wicksta socken och Älby uti Wendels socken samt Upsala höfdingedöme. : Författad år 1765 och 1778 C. H. Bäck.
  Bäck, Karl Henrik , 1742-1814 (surveyor)
  map 1775-1778
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 221.
  Afritning öfwer wallarne eller afsättningarne emellan Upsala Kongl. slottsgård och lustträdgården, tillika med några åkerstycken utom trädgården, upprättad år 1787 af Carl H. Bäck.
  Bäck, Karl Henrik , 1742-1814 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1787
  Handritade kartor, Sverige 49759
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 222.
  Brahestads grundritning : enligt den till Öfwerintendenscontoirets inlemmade ritning, afmät och förfatad af e.o. lantmätaren Jonas Cajanus år 1750
  Cajanus, Jonas, 1716-1785 (other)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1750-1795
  55573
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 223.
  Geographisk charta öfwer Jacobsstads segelleden... : commissionslandtmätaren Nils Roering...Johan N. Mathesii..Jonas Cajanus
  Cajanus, Jonas, 1716-1785 (other)
  Röring, Nils Mattsson, ?-1772 (other)
  map 1763 Uppsala universitetsbibliotek
 • 224.
  Charta öfver Wasa stad
  Cajanus, Jonas, 1716-1785 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1750
  56037
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 225.
  Brahestad uti Öster-Bottn
  Cajanus, Jonas, 1716-1785 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1750?
  55571
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 226.
  Geographisk charta öfwer Medelpad : med Kongl. Maj.ts allernådigste tillstånd utgifwen af P.A. Örnsköld; författad af Eric Calwagen år 1769; Upsala, i koppar stucken hos Anders Åkerman
  Calwagen, Eric, 1731-1806 (cartographer)
  Åkerman, Andreas, 1721-1778 (engraver)
  Örnsköld, Pehr Abraham, 1720-1791 (editor)
  map 1769
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 227.
  Geographisk charta öfwer Medelpad /med Kongl. Maj.ts allernådigste tillstånd utgifwen af P.A. Örnsköld ; författad af Eric Calwagen år 1769 ; Upsala, i koppar stucken hos Anders Åkerman.
  Calvagen, Erik, 1731-1806 (cartographer)
  Åkerman, Anders, 1721-1778 (engraver)
  map 1769
  Samlingsband 1:5
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 228.
  Fragment du planisphère : envoyé de Lisbonne à Hercule d´Este de Ferrare avant le 19 nov. 1502. Par A. Cantino
  Cantino, Alberto, ca. 1450-1550 (cartographer)
  map 1883
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 229.
  Stockholms stad af Carlberg.
  Carlberg, C. E. (engineer)
  map 1750
  Handritade kartor, Sverige 39073
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 231.
  Charta af staden Stockholm afmätt år 1763 uti apr. månad af Stadsingenieuren J. E. Carlberg. Efter originalchartan som i rådhuset förvaras copierad år 1805 af F. A. Wiblingen.
  Carlberg, Johan Eberhard, 1683-1773 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige, stort format 39061
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 232.
  Östgöta Correspondentens karta öfver Linköping upprättad 1910-1911
  Carlson, J. B. (cartographer)
  1910-1911 Linköpings stadsbibliotek
 • 233.
  Linköpings stadsplan norr om Storgatan…
  Carlson, J. B. (cartographer)
  1904 Linköpings stadsbibliotek
 • 234.
  Tabula Islandiae
  Carolus, Joris, Flandro, 1601-1625 (cartographer)
  Hondius, Jodocus, 1563-1612 (publisher)
  map 1631 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 235.
  Karta öfver Belägeheten omkring Stockholm utgifven af W. M. Carpelan 1817
  Carpelan, Wilhelm, 1787-1830 (cartographer)
  [1750-1751]
  B 187 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 236.
  Karta öfver Grekland med en del af Europeiska och Asiatiska Turkiet, efter de bästa nyare Kartor sammandragen af W. M. C.
  Carpelan, Wilhelm, 1787-1830 (cartographer)
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1823
  A 84 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 237.
  Plan af Götheborgs stad med des omkring liggande situation
  Cederbourg, Eric, -1758 (publisher)
  map 1739 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 238.
  Ichnographia urbis Mariaestadiensis
  Celsius, Olof, d.y., 1716-1794 (thesis advisor)
  Tidström, Anders, 1723-1779 (dissertant)
  map 1752 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 239.
  Knifsbrunna i Danmarks socken
  Christiernsson, Mårten, 16??-16?? (surveyor)
  Ridderbjelke, Fredrik Magnus, 1772-1841 (other)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1831
  1954/22
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 240.
  Geometrisch affrijtningh oppå orthen widh Nya Koppparberget uthi finnemarken beläget... : Affstakat den 12 junij anno 1652 aff Thomas Christerson marscheider.
  Christiernsson, Thomas, Tidigt 1600-tal (surveyor)
  map 1765
  Handritade kartor, Sverige 52815
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 243.
  Karta över Norden 1482
  Clavus, Claudius, 1388-? (cartographer, creator)
  Germanus, Nicolaus, 1420?-1490 (cartographer, creator)
  Holle, Lienhart, 1400-talet- (printer)
  Ptolemaios, Klaudios, d. ca 170 (other)
  map 1482 Uppsala universitetsbibliotek
 • 246.
  Carte d'Asie divisée en fes principaux Etats assujettie aux Observations astronomiques de Mrs. de l'Academ. Rle. des Sciences et Dressée sur les Mémoires les plus recents.
  Clouet, Jean Baptiste Louis, 1729-1790 (cartographer)
  1787
  A 20 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!