• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
2345
 • 201.
  Häradsekonomisk karta över Norrbottens län : Korpilombolo Härad map 1877 Uppsala universitetsbibliotek
 • 204.
  Karta öfver Kongl Djurgården vid Stockholm, 1826. map 1826
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41705
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 206.
  Staden Marstrand. map 1801
  S 22
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 207.
  Karta öfver under eget bruk varande inegor till Wattholma gård. : Upprättad 1899 af Fr. Eckelstam. map 1899
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 208.
  Generalplan öfver byggnader vid Stockholms allmänna barnhus. : C. J. Blom:son 1844. map 1844
  Handritade kartor, Sverige 39953
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 211.
  Håkansbo[da] södra koppargruwan. Afmätt år 1820 af And. Norman. map 1820
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 212.
  Charta öfver Kumla socken i Wästerås län. : Författad år 1820 af G. Säfström. map 1810
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 214.
  Carta öfver Sätra hälsobrunn uti Westerås län, Öfver Tjurbo härad, Kihla socken. : Upprättad år 1820 af Arv. Ungroth. map 1820
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 216.
  K. Djurgården, 1854. : [Sign.] AR. map 1854
  Handritade kartor, Sverige 41723
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 218.
  Öfversiktskarta öfver norra polartrakterna : utarbetad i Generalstabens litografiska anstalt af löjtnant H. Byström map [1896]
  Världskartor Norra och södra polen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 219.
  [Karta över trakten kring Karlberg.] drawing 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 48451
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 225.
  Karta öfver Umeå och Bygdeå socknar. : Ritad af G. Krook d. 18 10/8 09. map 1809
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 226.
  Charta öfver Vasa Skants. 1801
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 227.
  Karta med förslag till avloppstrummor på Norrmalm i Stockholm. : Ritad av Wilhelm Leijonancker 1866. map 1866
  Handritade kartor, Sverige, stort format 38508
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 228.
  Förslag till ombyggnad af Stockholms stad inom broarne författad år 1859 af A. E. Schwabitz & A. E. Rudberg. map 1859
  Handritade kartor, Sverige, stort format 39053
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 229.
  Karta över Stockholm. map 1846
  Handritade kartor, Sverige, stort format 38482
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 230.
  Karta öfver trakten omkring Fahlun i petridelaunskt afseende af N. G. Sefström 1836. map 1836
  Handritade kartor, Sverige 42916
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 232.
  Plan af fästningen Nya Elfsborg. : L. Åkerhjelm 18 29/3 10. map 1810
  Handritade kartor, Sverige 50604
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 233.
  Generalplan af etablissementet för arméens flottas escadre i Götheborg. Projecterad år 1816. : F. Blom 1816. map 1816
  Handritade kartor, Sverige, stort format 51040
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 235.
  Charta öfver staden Gefle år 1810. map 1810
  Handritade kartor, Sverige 43356
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 236.
  Charta öfver Gefle stad. 1810. map 1810
  Handritade kartor, Sverige 43355
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 238.
  [Karta över Göteborg år 1803]. map 1803
  Handritade kartor, Sverige 50933
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 239.
  Utdrag af cartan öfver Carlscrona stads donerade jord Yttra Wämmö. : Upprättad år 1821 af Magn. Just. Ek. map 1821
  Handritade kartor, Sverige 42360
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 240.
  Charta öfver Carlskrona stad. map 1806
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 241.
  Charta öfver Kongl. skeppswarfvet, Nya dockorne, Lindholmen, Söderstierna, Stumholmen, Kungshall och Laboratiorieholmen. J. F. Fehr 1810. map 1810
  Handritade kartor, Sverige, stort format 42427
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 243.
  [Karta över Karlstad med omgivningar.] map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 50100
  Uppsala universitetsbibliotek
2345

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!