• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 203.
  Karta öfver Nordmarks socken uti Wermeland och Filipstads bergslag.
  Kolthoff, Sven, 1789-1859 (surveyor)
  map 1824
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 206.
  Karta öfver Grundsunda, Arnäs och Gideå socknar uti norra Ångermanland. : Copierad år 1858 af Osc. Kruuse.
  Kruuse, Oscar, 1817- (surveyor)
  map 1858
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 207.
  Karta öfver Staden Lund inom vallarne.
  Körner, Magnus, 1808-1864 (publisher)
  1837
  B 120a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 208.
  Charta öfver Linköpings Stad uti Östergött(l)and. Efter Förordnande uprättad år 1800 af J.C. Lagergren och Afritad år 1820 af Carl Nikl. Ullén
  Lagergren, J. C. (cartographer)
  Ullén, Carl Nikl. (cartographer)
  1820 Linköpings stadsbibliotek
 • 209.
  Upsala år 1830
  Larsson, Zakarias, 1828-1901 (cartographer)
  map 1830
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 210.
  Upsala år 1868
  Larsson, Zakarias, 1828-1901 (cartographer)
  map 1868
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 211.
  Geometrisk charta öfwer Ulfsike och Gunnarsgärde frälsehemmans ägor uti Upsala län, Bälings härad och Skuttunge socken. : Afmätte år 1793 af Joh. Petr. Lemón genom Carl Pet. Fiellström. Renoverad år 1825 af C. G. af Sillén.
  Lemon, Johan Peter, 1745-1804 (surveyor)
  Fjellström, Carl P. (surveyor)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1825
  Handritade kartor, Sverige, stort format 48628
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 212.
  Charta öfwer Ella uti Stockholms höfdingedöme, Danneryds skepslag och Täby socken; så som den år 1775 blifwit författad af framl:ne landtmätaren Jac. Braun. Renoverad år 1807 af Jer. Lifman sen.
  Lifman, Jeremias, 1780-1823 (creator, surveyor)
  map 1807
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47430
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 213.
  Charta öfver ägodelningen uti Duderö bys belägen uti Stockholms höfdingedöme, Frössåkers härad och Borrstells socken; författad åren 1801 & 1802 af Jer. Lifman Iunior. Renoverad år 1828 af C. G. af Sillén.
  Lifman, Jeremias, 1780-1823 (surveyor)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige, största format 47331
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 216.
  Landswägarne genom södra delen av Swerige 1811
  Linnerhielm, Gustaf Fredrik, 1757-1819 (cartographer)
  map 1811 Uppsala universitetsbibliotek
 • 217.
  Karta öfver staden Enköping med dertill lydande egor
  Ljunggren, Erik Gustaf, 1817-1888 (cartographer)
  map 1853
  47433Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 220.
  Karta öfver Stockholms omgifningar, utgifen af C.O. Funck
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (litographer)
  map ca 1826-ca 1893 Uppsala universitetsbibliotek
 • 221.
  Skandinavien
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (creator, litographer)
  map 1842
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 223.
  Project-charta till innevarande års recognoscering... : över trakten öster och nordöst om Helsingfors
  Nordencreutz, Fredrik Jakob, 1723-? (other)
  map 1700-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 224.
  Charta öfwer plan till landshöfdingeresidens och köping uti S:t Michaels sockens kyrckoby
  Nordenstedt, Anders, 1772-1833 (other)
  map 1831
  55901
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 226.
  Trönö kyrka. mm. och prestgård.
  Nordin, Sven P. (artist)
  drawing/painting 1890
  Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 227.
  A plan of Rome ancient and modern by John Henry Parker C.B. : with indications of the ancient walls, streets and gates according to Pliny ...
  Parker, John Henry, 1806-1884 (creator)
  map 1882
  Top. pl. Italien St. form. [Rom]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 228.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Personne, Edvard, 1790-1822 (engraver)
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 229.
  Plan över Haga lustslott med anläggningar.
  Piper, Fredrik Magnus, 1746-1824 (architect, cartographer)
  drawing ca 1781-ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 47676
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 230.
  Kart over den nordlige Deel af Kongeriget Norge, udarbeidet til Platou's Laere og Haandbog i Geographien, for endeel efter den Pontoppidanske udgave men fornemmelig efter de nyeste Kystopmaalinger
  Platou, Ludvig Stoud, 1778-1833 (cartographer)
  Prahl, Georg Carl Christian Wedel, 1798-1883 (publisher)
  1839
  A 139a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 231.
  Kart over den sydlige Deel af Kongeriget Norge, udarbeidet til Platou's Laere og Haandbog i Geographien, fornemmelig efter den bekjendte Pontoppidanske udgave samt de seneste udgivne bedste Karter
  Platou, Ludvig Stoud, 1778-1833 (cartographer)
  Prahl, Georg Carl Christian Wedel, 1798-1883 (publisher)
  1836
  A 139b De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 232.
  Charta öfwer Bladängarne uti Upsala län, Örbyhus härad och Wendels socken affattade och delade år 1819. Af Joh. Ant. Pousett. : Afcopierad år 1828 af J. G. Björkgren.
  Pousette, Johan Anton, 1753-1826 (surveyor)
  Björkgren, Johan, 1793-1828 (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige. 47059
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 233.
  Res-karta öfver Svea och Götha riken
  Probst, J.A., ?- (editor)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver, cartographer)
  map 1834
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 234.
  Karta öfver Carlstads Kongl. Tullkammares destrikt. Utgifven år 1850 af R. Reinholdson, kapten och bev: controllör.
  Reinholdson, R. (creator)
  map ca 1850
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 236.
  Karta öfver den igenom wådelden den 18 och 19. junii 1809 afbrända delen af Upsala stad : jemte den närmast omkring belägne tracten med de derå warande publique byggnaderna upprättad i augusti månad samma år. F.M. Ridderbielke
  Ridderbjelke, Fredrik Magnus, 1772-1841 (cartographer)
  Wetterstedt, Erik af, 1736-1822 (other)
  map 1813?-1819?
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 237.
  Polen unter Oestereich Russland und Preussen getheilt nebst den angraenzenden Laendern als einen Theil vom Russischen Reich, Curland, Pommern, Preussen, Schlesien, Sachsen, Böhmen und Maehren
  Rizzi-Zannoni, Giovanni Antonio, 1736-1814 (cartographer)
  1807
  A 153 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 238.
  Sollentuna socken. : Denna charta författades af herr commissionslandtmätaren Per Jacobsson år 1812, och till Sollentuna kyrka inlämnades år 1813.
  Rudbeck, Gustaf, 1875-1960 (former owner)
  map 1812
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 239.
  Pianta topografica della cittá di Roma dell'anno 1820
  Ruga, Pietro, 1772-1824 (engraver)
  map 1820
  Top. pl. Italien [Rom] 56298
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 240.
  Pianta topografica della cittá di Roma dell'anno 1819
  Ruga, Pietro, 1772-1824 (engraver)
  map 1819
  Top. pl. Italien [Rom] 56299
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 241.
  Karta öfver alla egorna till Fejans karantensanstalt för statens räkning inköpt från egendomen 1/12 förmedladt ma (?) af Tjockö by uti Rådmansö socken, Frötuna och Länna skeppslag...
  Rydberg, C A (cartographer)
  Waller, Carl Erik, läkare, 1856-1927 (former owner)
  map 1895
  Sv. Top. handt. Uppland [Fejan]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 242.
  Vestra Stambanan af Statens Jernvägslinie emellan Stockholm och Catrineholm Sammandragen år 1860 af Victor Dahlgren.
  Salmson, Axel Jacob, 1807-1876 (litographer, printer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  map 1860 Uppsala universitetsbibliotek
 • 243.
  Karta öfver rågången emellan Mora och Elfdalns socknar uti Stora Kopparbergs län : upprättad år 1836 af Wm Schultsberg
  Schultzberg, August Wilhelm, 1806-1891 (other)
  map 1836
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 244.
  Karta öfver Upsala : sammandragen och utgifven af Robert Schumburg år 1882
  Schumburg, Robert, 1848-? (litographer)
  map 1882
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 245.
  Karta öfwer Seteriet Rosenkälla, S:t Lars socken av F.M. Schött 1848
  Schött, F. M. (cartographer)
  1848 Linköpings stadsbibliotek
 • 246.
  Karta öfver Gudmundstorp, S:t Lars socken av F.M. Schött 1848
  Schött, F. M. (cartographer)
  1848 Linköpings stadsbibliotek
 • 247.
  Karta öfver Räfvantorp, S:t Lars socken av F.M. Schött 1848
  Schött, F. M. (cartographer)
  1848 Linköpings stadsbibliotek
 • 248.
  Karta öfver Idingstorp, S:t Lars socken av F.M. Scött 1848
  Schött, F. M. (cartographer)
  1848 Linköpings stadsbibliotek
 • 250.
  Plan af Nikolaistad
  Setterberg, Carl Axel, 1812-1871 (other)
  map 1850?-1860?
  55825
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!