• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 201.
  Geometrisk charta öfwer Ulfsike och Gunnarsgärde frälsehemmans ägor uti Upsala län, Bälings härad och Skuttunge socken. : Afmätte år 1793 af Joh. Petr. Lemón genom Carl Pet. Fiellström. Renoverad år 1825 af C. G. af Sillén.
  Lemon, Johan Peter, 1745-1804 (surveyor)
  Fjellström, Carl P. (surveyor)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1825
  Handritade kartor, Sverige, stort format 48628
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 202.
  Atlas historique, généalogique, chronologique et geographique
  Lesage, A., 1800-talet- (other)
  map 1823
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 204.
  Charta öfwer Ella uti Stockholms höfdingedöme, Danneryds skepslag och Täby socken; så som den år 1775 blifwit författad af framl:ne landtmätaren Jac. Braun. Renoverad år 1807 af Jer. Lifman sen.
  Lifman, Jeremias, 1780-1823 (creator, surveyor)
  map 1807
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47430
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 205.
  Charta öfver ägodelningen uti Duderö bys belägen uti Stockholms höfdingedöme, Frössåkers härad och Borrstells socken; författad åren 1801 & 1802 af Jer. Lifman Iunior. Renoverad år 1828 af C. G. af Sillén.
  Lifman, Jeremias, 1780-1823 (surveyor)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige, största format 47331
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 208.
  Landswägarne genom södra delen av Swerige 1811
  Linnerhielm, Gustaf Fredrik, 1757-1819 (cartographer)
  map 1811 Uppsala universitetsbibliotek
 • 209.
  Karta öfver staden Enköping med dertill lydande egor
  Ljunggren, Erik Gustaf, 1817-1888 (cartographer)
  map 1853
  47433Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 211.
  Karta öfver Stockholms omgifningar, utgifen af C.O. Funck
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (litographer)
  map ca 1826-ca 1893 Uppsala universitetsbibliotek
 • 212.
  Skandinavien
  Meyer, Johann Friedrich, 1806-1893 (creator, litographer)
  map 1842
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 214.
  Project-charta till innevarande års recognoscering... : över trakten öster och nordöst om Helsingfors
  Nordencreutz, Fredrik Jakob, 1723- (other)
  map 1700-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 215.
  Charta öfwer plan till landshöfdingeresidens och köping uti S:t Michaels sockens kyrckoby
  Nordenstedt, Anders, 1772-1833 (other)
  map 1831
  55901
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 217.
  Trönö kyrka. mm. och prestgård.
  Nordin, Sven P. (artist)
  drawing/painting 1890
  Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 218.
  A plan of Rome ancient and modern by John Henry Parker C.B. : with indications of the ancient walls, streets and gates according to Pliny ...
  Parker, John Henry, 1806-1884 (creator)
  map 1882
  Top. pl. Italien St. form. [Rom]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 219.
  Atlas des memoires militairesrelatifs à la succesion d´Espagne sous Louis XIV
  Pelet, J.J.G., 1800-talet- (other)
  map 1836-1862
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 220.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Personne, Edvard, 1790-1822 (engraver)
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 221.
  Plan över Haga lustslott med anläggningar.
  Piper, Fredrik Magnus, 1746-1824 (architect, cartographer)
  drawing ca 1781-ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 47676
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 222.
  Charta öfwer Bladängarne uti Upsala län, Örbyhus härad och Wendels socken affattade och delade år 1819. Af Joh. Ant. Pousett. : Afcopierad år 1828 af J. G. Björkgren.
  Pousette, Johan Anton, 1753-1826 (surveyor)
  Björkgren, Johan, 1793-1828 (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige. 47059
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 223.
  Six ethnographical maps...
  Prichard, J.C., 1800-talet- (other)
  map 1843
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 224.
  Res-karta öfver Svea och Götha riken
  Probst, J.A., ?- (editor)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver, cartographer)
  map 1834
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 225.
  Karta öfver Carlstads Kongl. Tullkammares destrikt. Utgifven år 1850 af R. Reinholdson, kapten och bev: controllör.
  Reinholdson, R. (creator)
  map ca 1850
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 227.
  Karta öfver den igenom wådelden den 18 och 19. junii 1809 afbrända delen af Upsala stad : jemte den närmast omkring belägne tracten med de derå warande publique byggnaderna upprättad i augusti månad samma år. F.M. Ridderbielke
  Ridderbjelke, Fredrik Magnus, 1772-1841 (cartographer)
  Wetterstedt, Erik af, 1736-1822 (other)
  map 1813?-1819?
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 228.
  Sollentuna socken. : Denna charta författades af herr commissionslandtmätaren Per Jacobsson år 1812, och till Sollentuna kyrka inlämnades år 1813.
  Rudbeck, Gustaf, 1875-1960 (former owner)
  map 1812
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 229.
  Pianta topografica della cittá di Roma dell'anno 1820
  Ruga, Pietro, 1772-1824 (engraver)
  map 1820
  Top. pl. Italien [Rom] 56298
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 230.
  Pianta topografica della cittá di Roma dell'anno 1819
  Ruga, Pietro, 1772-1824 (engraver)
  map 1819
  Top. pl. Italien [Rom] 56299
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 232.
  Vestra Stambanan af Statens Jernvägslinie emellan Stockholm och Catrineholm Sammandragen år 1860 af Victor Dahlgren. (2)
  Salmson, Axel Jacob, 1807-1876 (litographer, printer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  map 1860 Uppsala universitetsbibliotek
 • 233.
  Vestra Stambanan af Statens Jernvägslinie emellan Stockholm och Catrineholm Sammandragen år 1860 af Victor Dahlgren.
  Salmson, Axel Jacob, 1807-1876 (litographer, printer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  map 1860 Uppsala universitetsbibliotek
 • 234.
  Vestra Stambanan af Statens Jernvägslinie emellan Stockholm och Catrineholm Sammandragen år 1860 af Victor Dahlgren. (1)
  Salmson, Axel Jacob, 1807-1876 (litographer, printer)
  Schlachter, Wilhelm, 1832-1908 (litographer)
  map 1860 Uppsala universitetsbibliotek
 • 235.
  Die östliche und westliche Halbkugel der Erde. : gezeichnet vom Professor J. M. F. Schmidt.
  Schmidt, Johann Marius Friedrich, 1776-1849 (creator)
  map 1820
  Världskartor 1800-
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 236.
  Karta öfver rågången emellan Mora och Elfdalns socknar uti Stora Kopparbergs län : upprättad år 1836 af Wm Schultsberg
  Schultzberg, August Wilhelm, 1806-1891 (other)
  map 1836
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 237.
  Karta öfver Upsala : sammandragen och utgifven af Robert Schumburg år 1882
  Schumburg, Robert, 1848-? (litographer)
  map 1882
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 238.
  Plan af Nikolaistad
  Setterberg, Carl Axel, 1812-1871 (other)
  map 1850?-1860?
  55825
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 239.
  Charta öfwer Rydöbruks samt Weka inägor belägne det förra uti Halmstads och det sednare uti Jönköpings lähn. : Afmätt år 1802 af Gu. Wilh. Seuerling.
  Seuerling, Gustaf Wilhelm, ca 1770-1830 (creator)
  map 1802
  43908Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 240.
  Chorographisk charta öfwer Boglösa sochn uti Upsala höfdingedöme och Trögd härad år 1826. : Afritad af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  map 1826
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 241.
  Geometrisk charta öfwer Gunnarsgärde frälsehemmans ägor uti Upsala län, Bälings härad och Skuttunge socken afmätte år 1826 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  map 1826
  Handritade kartor, Sverige. 47646
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 244.
  Concept charta öfver Gammelbyn, belägen uti Frösåkers härad, Börstils sockn. Afmätt åhr 1759 uti åkerskalan af Jonas Collin genom Carl Holmlund. Afritad år 1827 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1827-1772
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47613
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 246.
  Charta öfver en del af Eds bys ägör i Börstils socken afmätt år 1766 af Jonas Collin g. P. Lindbeck. Afritad år 1827 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1827
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47332
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 247.
  Afritning öfwer kronobränneriplatsen wid Upsala. Författad år 1777 af Carl Henr. Bäck. Copierad 1835 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  map 1885
  Handritade kartor, Sverige 49411
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 250.
  Charta öfwer Gunbyle uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers härad och Hökhufwud s:n. Afmätt i julii månad år 1752 af Gabr. boding, afritad år 1829 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (copy after, surveyor)
  map 1829
  Handritade kartor, Sverige 47645
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!