• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
 • 1851.
  Charta öfver tomterne til nya amiralitetswarfvet vid Götheborg uprättad år 1795 af P. Berggren. map 1795
  Handritade kartor, Sverige 51035
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1852.
  [Karta över Göteborg utvisande vilka delar som skadats vid eldsvådor åren 1792, 1793, 1794, 1802 och 1804. map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50932
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1853.
  [Karta över Göteborg år 1803]. map 1803
  Handritade kartor, Sverige 50933
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1854.
  [Karta över Mälaren. Ritad av Nils Gripenhielm (?). 1600-talet.] map Sent 1600-tal
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1855.
  [Karta över trakten kring Sundbo bruk.] map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 53051
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1856.
  Utdrag af cartan öfver Carlscrona stads donerade jord Yttra Wämmö. : Upprättad år 1821 af Magn. Just. Ek. map 1821
  Handritade kartor, Sverige 42360
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1857.
  Dockehamnen map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 42428
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1858.
  Carlscronas situation ock fästningsvärk. map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 42335
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1860.
  [Karta över Karlskrona med kringliggande skärgård.] map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42334
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1861.
  Charta öfver Carlscrona. map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42357
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1862.
  Charta öfver Carlskrona stad. map 1806
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1863.
  Plan af Hudwigswald. map
  Handritade kartor, Sverige 43995
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1864.
  Halmstadh. map 1600-tal
  Handritade kartor, Sverige 43841
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1865.
  Carlscrona. : Originalet finnes vid Öfverintendensämbetet. map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42353
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1866.
  Charta öfver Kongl. skeppswarfvet, Nya dockorne, Lindholmen, Söderstierna, Stumholmen, Kungshall och Laboratiorieholmen. J. F. Fehr 1810. map 1810
  Handritade kartor, Sverige, stort format 42427
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1867.
  Karta öfver Gefleborgs län
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1875-1883
  Sv. Kartor Länskartor [Gävleborgs län]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 1869.
  Ungefärlig plan öfver nya dockorne hvarest desseinen är marqverad med rödt. : C. C. 1764. map 1764
  Handritade kartor, Sverige 42459
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!