• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 151.
  Herkeberga socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 152.
  Holms socken uti Upsala län och Lagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 153.
  Localen af Flötsund.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47462
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 154.
  Bredsätra socken uti Runstens härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 155.
  Fröslunda socken uti Upsala län och Lagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 156.
  Eggeby socken uti Upsala län och Håbo härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 157.
  Husbysjutolfts socken uti Uppsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 159.
  Grundritning öfwer Stockholms stad enlig den i stadens archivo öfver hufvudstaden warande carta.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map 1794
  Handritade kartor, Sverige 38491
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 160.
  Grundritning öfwer hufvudstaden Stockholm enligt den i stadens archiwo warande carta.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1794
  Handritade kartor, Sverige 38472
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 161.
  Projecterad generalplan öfver Kongl. Artillerigården med dess der nedanföre tilhörige platser, som sträcka sig til Ladugårdslandsviken. : Stockholm den 8 augusti 1772. A. E. Gete.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1772
  Handritade kartor, Sverige 40915
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 162.
  Generalplan öfver Kongl. Artillerigården och des läge.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 40918
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 163.
  Planritning öfver Falu stad författad och afmätt år 1761 av Nils Kiellström och Ab. Siölin. Copia utaf C. D. Gyllenborg pinxit år 1792.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map 1792
  Handritade kartor, Sverige 42935
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 164.
  Utdrag af chartan öfver Nederby uti Örebro län, Fällingsbro härad och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 44418
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 165.
  Wårkumla socken uti Skaraborgs län och Frökinds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 166.
  Kastlösa socken uti Gräsgårds härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 167.
  Repplinge socken uti Slättebo härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 168.
  Högsrums socken uti Slättebo härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 169.
  Runstens socken uti Runstens härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 170.
  Utdrag af chartan öfver Missmyre ägor uti Östergötland, Banekinds h:d och Björsäter s:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 53745
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 171.
  Utdrag af chartan öfver Borg uti Östergötland, Memmings h:d och Borg socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 53453
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 172.
  Södra Möckelby socken uti Gräsgårds härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 173.
  Charta öfver Götheved socken; uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 174.
  Den del af Grolanda socken som är belägen uti Frökinds härad af Skaraborgs län.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 175.
  Ratan eller Norrlands hamn uti Westerbotten.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50374
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 176.
  Ritning på Söderhamns stad enlig med den widh Öfverintendentscontoiret warande ritning. : Rit. af C. D. Gyllenborg
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 44048
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 177.
  Charta öfver staden Wisby på Gothland. Efter landtmätaren Schilders afmätning är denna charta renoverad af ord. landtmätaren Magnus Lallerius år 1799. Cop. 1800.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 43603
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 179.
  Fårön uti Stockholms län, Frösåkers härad och Borstils socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 180.
  Slagtarehuset med brons ock. Fiskaregångens belägenhet på norr. : Copie. feb. 1801 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 39078
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 181.
  Carta öf[v]er Stockholm och des situation åt öster.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 38343
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 182.
  Charta öfwer Stockh[o]lm och des situation åt öster
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige, största format 38333
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 183.
  Charta öfver Falsterbo afmädt 1751 af landtmät. Gotfred Ihn. Cop. 1799.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 44766
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 184.
  Stäkes sund uti Stockholms län, Swartlösa härad och Brännekyrke socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 185.
  Borås stad. Renov. 1789 af Vesterstrand. Cop. 1798.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 50522
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 186.
  Askersund författad 1783.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1783
  Handritade kartor, Sverige 44324
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 187.
  Charta öfver Klefva socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 188.
  Trakten omkring Färna uti Westmanland och Gunnilbo socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 52564
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 189.
  Belägenheten af Fetebergs- och Sne-grufvan uti Örebro län, Grythytte bergslag och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 52549
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 190.
  Läget af Grönhults hammarsmedjor uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50709
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 191.
  Utdrag af chartan öfver Sundshyttelaget uti Örebro län, Grythytte härad och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 53052
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 192.
  Utdrag af chartan öfver Sundshyttelaget uti Örebro län, Grythytte härad och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 53053
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 193.
  Utdrag af chartan öfver Gässjö uti Westmanland, Norbergs bergslag och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 52580
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 194.
  Wentlinge socken uti Gräsgårds härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 195.
  Charta öfver fyrbåkens, på Ölands södra udde belägenhet. : Rit. 1797 aug. af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 196.
  Charta öfver Trävatna socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 197.
  Charta öfver Ullene socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 198.
  Torslunda socken uti Algustrum härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 199.
  Weckleby socken uti Algustrum härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 200.
  Utdrag af chartan öfver Närstad uti Östergötland, Bankekinds härad och Åtved socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 53977
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!