• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 151.
  Den del af Grolanda socken som är belägen uti Frökinds härad af Skaraborgs län.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 152.
  Ratan eller Norrlands hamn uti Westerbotten.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50374
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 153.
  Ritning på Söderhamns stad enlig med den widh Öfverintendentscontoiret warande ritning. : Rit. af C. D. Gyllenborg
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 44048
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 154.
  Charta öfver staden Wisby på Gothland. Efter landtmätaren Schilders afmätning är denna charta renoverad af ord. landtmätaren Magnus Lallerius år 1799. Cop. 1800.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 43603
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 156.
  Fårön uti Stockholms län, Frösåkers härad och Borstils socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 157.
  Slagtarehuset med brons ock. Fiskaregångens belägenhet på norr. : Copie. feb. 1801 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 39078
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 158.
  Carta öf[v]er Stockholm och des situation åt öster.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 38343
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 159.
  Charta öfwer Stockh[o]lm och des situation åt öster
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige, största format 38333
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 160.
  Charta öfver Falsterbo afmädt 1751 af landtmät. Gotfred Ihn. Cop. 1799.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 44766
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 161.
  Stäkes sund uti Stockholms län, Swartlösa härad och Brännekyrke socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 162.
  Borås stad. Renov. 1789 af Vesterstrand. Cop. 1798.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 50522
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 163.
  Askersund författad 1783.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1783
  Handritade kartor, Sverige 44324
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 164.
  Charta öfver Klefva socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 165.
  Trakten omkring Färna uti Westmanland och Gunnilbo socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 52564
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 166.
  Belägenheten af Fetebergs- och Sne-grufvan uti Örebro län, Grythytte bergslag och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 52549
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 167.
  Läget af Grönhults hammarsmedjor uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50709
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 168.
  Utdrag af chartan öfver Sundshyttelaget uti Örebro län, Grythytte härad och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 53052
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 169.
  Utdrag af chartan öfver Sundshyttelaget uti Örebro län, Grythytte härad och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 53053
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 170.
  Utdrag af chartan öfver Gässjö uti Westmanland, Norbergs bergslag och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 52580
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 171.
  Wentlinge socken uti Gräsgårds härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 172.
  Charta öfver fyrbåkens, på Ölands södra udde belägenhet. : Rit. 1797 aug. af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 173.
  Charta öfver Trävatna socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 174.
  Charta öfver Ullene socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 175.
  Torslunda socken uti Algustrum härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 176.
  Weckleby socken uti Algustrum härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 177.
  Utdrag af chartan öfver Närstad uti Östergötland, Bankekinds härad och Åtved socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 53977
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 178.
  Del af Gärdslösa socken uti Runstens härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 179.
  Långlöt socken uti Runstens härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 180.
  Gårdby socken uti Möckelby härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 181.
  Gräsgårds socken uti Gräsgårds härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 182.
  Löt socken uti Runstens härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 183.
  Belägenheten af förfallna slottet Stegeborg uti Östergötland, Björkekinds h:d och Öst:a Ny socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 54040
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 184.
  Smula socken uti Skaraborgs län och Frökinds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 185.
  Algustrums socken uti Algustrum härad på Öland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 186.
  Charta öfver Bromös östra skog. : Författad år 1827 af Jul. Henr. Ebert, Kongl. öfverjägmästare.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1827
  Handritade kartor, Sverige 50549
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 187.
  Den del af Grolanda socken som är belägen i Willske härad af Skaraborgs län.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 188.
  Bresmene socken uti Skaraborgs l:n och Frökinds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 189.
  Jähla socken uti Skaraborgs l:n och Frökinds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 190.
  Sörby socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 191.
  Jordfall på hedens ägor
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50795
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 192.
  Skärfvom socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 193.
  Charta öfver Marcka socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 194.
  Gökhem socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 195.
  Musla socken uti Skaraborgs län och Frökinds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 196.
  Floby socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 197.
  Kinneved socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 198.
  Belägenheten af Ortala bruk uti Stockholms län, Wäddö skeppslag och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 48148
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 199.
  Charta öfver Fredrichsborgs fästning uti Stockholms höfdingedöme, Wermdö skepslag och socken af år 1792... Rit. C. D. G[yllenborg] 1807.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (autographer, former owner)
  map 1807
  Handritade kartor, Sverige 48153
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 200.
  Wekholms socken uti Stockholms län och Håbo härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!