• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 152.
  Helgeands Holmen map 1850-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 153.
  Marstrand map 1850-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 154.
  Staden Sigtuna map ca 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 155.
  Strängnäs map ca 1800? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 156.
  Charta öfver Gamla Kalmar och Qvarnholmen 1647 map Sent 1700-tal? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 158.
  Karta öfver Södra Stambanan af Statens Jernwägar från Malmö 1859? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 159.
  Karta öfver Dannemora grufverätt : upprättad År 1850 av Rob. L. Haeffner map 1850
  Top.pl. Uppland Dannemora 47120
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 160.
  Charta öfver Gefle stad uti Gefleborgs län : Afritad år 1802 map 1802 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 161.
  Charta öfver Fahlköpings stad uti Skaraborgs län, afritad år 1802 map 1802 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 162.
  Charta öfver fristaden vid Eskilstuna map 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 166.
  Karta öfver Dannemora Grufvefält : uppritad År 1850 af Rob.L. Haeffner map 1850
  Top.pl. Uppland Dannemora 47121
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 167.
  Plan-charta öfver Jerpe skants samt de å andra sidan om färjsundet af norrska armeen upkastade fältwerk. 1809. map 1809
  Handritade kartor, Sverige 44106
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 169.
  Afritning öfwer rågångarne omkring Forskinsmåsen. Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44470
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 170.
  Trollhättan med dess Canal och Slussar map ca 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 171.
  Karta öfver inegorna till Wattholma bruks aktiebolag tillhörande Salsta gård, upprättad åren 1898-99. map 1898-1899
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 172.
  [Karta över Dalarö skans.] map 1802
  48758
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 173.
  Charta öfver den skogs-park, som i 13 lotter fördelade, vid Gunnarsgärde försäljes den 15:de aprill 1817. map 1817
  Handritade kartor, Sverige. 47648
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 178.
  Fornlemningar på Wisingsö. År 1820. map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 180.
  Karta öfver belägenheten omkring Braås. 1816. map 1816
  Handritade kartor, Sverige 45334
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 181.
  Charta öfver en del af Röllunda ägor i Upsala län, Håbo härad och Häggeby sokn : afmätt 1778 af Carl Petter Zierman map 1870
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 183.
  Karta öfver under eget bruk varande inegor till Wattholma gård. : Upprättad 1899 af Fr. Eckelstam. map 1899
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 184.
  Charta öfver Kumla socken i Wästerås län. : Författad år 1820 af G. Säfström. map 1810
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 185.
  Håkansbo[da] södra koppargruwan. Afmätt år 1820 af And. Norman. map 1820
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 188.
  Carta öfver Sätra hälsobrunn uti Westerås län, Öfver Tjurbo härad, Kihla socken. : Upprättad år 1820 af Arv. Ungroth. map 1820
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 193.
  Charta öfver Vasa Skants. 1801
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 194.
  Karta öfver Umeå och Bygdeå socknar. : Ritad af G. Krook d. 18 10/8 09. map 1809
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 195.
  Karta öfver Gotland map 1850-talet Uppsala universitetsbibliotek
 • 196.
  Generalstabens karta över Sverige
  Topografiska kåren (collaborator (unspecified))
  Generalstaben. Topografiska avdelningen (collaborator (unspecified))
  [1840-1922]
  Sv. kartor Generalstabskartan : södra delen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 197.
  Wägvisare i Stockholm : Guide et manuel de voyageur à Stockholm. 1819. Öfversedd 1828. map 1819, 1828
  Topografiska planscher Stockholm (Kartor 1801-1819)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 198.
  Wägvisare i Stockholm : Guide et manuel de voyageur à Stockholm. 1819. map 1819
  Topografiska planscher Stockholm (Kartor 1801-1819) 38453
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!