• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 151.
  Karta över Kungsholmen.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1855
  Handritade kartor, Sverige, största format 41160
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 152.
  Falkenbergh a:o 1690. Cop. af Jac. Westin i mars 1857.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator, former owner)
  map 1857
  Handritade kartor, Sverige 43811
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 153.
  Staden Carlshamn. : Copierad 1805.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 42319
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 154.
  [Karta över Kalmar stad.] : Desse högder och watnetz diupheet afmätte och observerat in maijo a:o 1647. Copieradt af Jac. Westin i mars 1859.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner, creator)
  map 1859
  Handritade kartor, Sverige 45556
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 155.
  Wimmerby. : Med originalchartan, som förvaras uti Öfverintendentscontoiret, likalydande. Copierad 1804.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1804
  Handritade kartor, Sverige 45888
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 157.
  Ängelholm. : Cop. af Jac. Westin i mars 1857.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator, former owner)
  map 1857
  Handritade kartor, Sverige 44753
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 158.
  Situationskarta öfver trakten kring Krokums sund enligt böndernes uppgift.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 159.
  Christianstads fästningh. Cop. af Jac. Westin i mars 1857.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1857
  Handritade kartor, Sverige 52088
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 160.
  Charta öfver ägorna till Rörstrand n:o 1, uti qvarteret Röda berget inom Stockholms stad å fri och egen grund belägne. Afmätte år 1839, af M. O. W. Christiernin g. B. E. R. Berlin.
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1839
  Handritade kartor, Sverige 40958
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 162.
  Charta öfwer Nuttö by uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers h:d och Börstils skn författad år 1761 af Gabr. Westman. Renoverad år 1828 af C. G. af Sillén.
  Westman, Gabriel, 1737-1790 (surveyor, copy after)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige, största format 48137
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 163.
  Kopia. Karta uppgjord 1870 över delning av Kåretorp, Gåsinge socken, Daga härad. : Tillhör K. G. Westman.
  Westman, Karl Gustaf, professor, politiker, 1876-1944 (former owner)
  map 1870
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 164.
  Karta öfwer Tolfsbörds in ägor uti Örebro län, Nora bergslag, Jernboås socken. : Författad år 1760 af Eric Wetterstedt, genom Carl P. Hagström renoverad år 1842 af A. Ohlsson.
  Wetterstedt, Eric af, 1736-1822 (surveyor)
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (surveyor)
  map 1842
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 165.
  Båstad, fordom stad uti Skåne belägen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (second party)
  map 1804
  Handritade kartor, Sverige 44682
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 167.
  Charta öfver staden Eksiö. Transporterad lika med dät större originalet som förvaras vid Kongl Generallandtmäteriecontoret år 1801.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 45364
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 168.
  Charta öfver Kongeliga Djurgården. : Afmätt år 1791. Transporterad år 1802 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1802
  Handritade kartor, Sverige 41709
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 169.
  Charta öfver nya och gamla staden Calmar uprättad år 1647. Renov. af Pher Chr. Wicaurin 1786. Cop. 1801 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 45549
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 170.
  Charta öfver gamla och nya Calmare stad uprättad år 1647. Renov. efter en år 1786 af Pher Christ. Wikaurin cop. charta. Ytterligare cop. år 1801 af F. A. W.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 45557
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 171.
  Charta öfver staden Wisiby på Gothland, författad 1696 & 1697 af landtmät. Math. Schilder. Renov. 1799 af ord. landtmät. Magnus Ir. Lallerius. Cop. år 1800 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 43606
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 172.
  Generalplan af Kongeliga trägården wid S:t Jacob. Författad år 1774 af stadsingenieuren H. von der Burg. Efter originalchartan som förvaras vid stadens ingenieurcontoir copierad år 1805 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 40594
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 173.
  Charta öfver Kongeliga trägården vid S:t Jacob. Författad år 1774 af stadsingenieuren Hieron. von der Burg. Copierad år 1805 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 40595
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 174.
  General plan af Kongl. Trägården vid S:t Jacob. Författad 1774 af stadsingenieuren H. von der Burg. Afritad 1800 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige 40596
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 175.
  Charta öfver Kongeliga trägården vid S:t Jacob. Författad år 1774 af stadsingenieuren Hier. von der Burg. Copier. 1805 af Fred. Adolph Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 40593
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 176.
  General-plan öfver Kongelige Humlegården författad åhr 1774 af stadsingenieuren Von der Burg. Renover. år 1800 af F. A. Wiblingen.
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige 40429
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 177.
  Generalplan öfver Kongeliga Humlegådden. Författad åhr 1774 af stadsingenieuren Von der Burg. Copier:t år 1805 af F. A. Wiblingen.
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 40431
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 178.
  General plan öfver Kongeliga Humlegården. Författad åhr 1784 [1774] af stadsingenieuren Hieron. Von Derburg. Cop. år 1805 af F. A. Wiblingen.
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 40428
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 179.
  Generalplan öfver Kongeliga Humlegården. Författad åhr 1774 af stadsingenieuren Von der Burg. Cop. år 1805 af Fredrick Adolph Wiblingen.
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 40430
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 180.
  Karta öfver södra delen af Sverige : Stockholm 1822. Sammandragen och graverad af E. Åkerlund. På A. Wiborgs förlag.
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (cartographer, engraver)
  map 1822
  Sv. kartor Sverige, Södra Sverige 1800-
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 181.
  Karta öfver Dingersjö-forssen i Ljunga elf; på anmodan upprättad d. 21 maj år 1852 af Daniel Åslund.
  Åslund, Daniel, ca 1810-1880 (creator)
  map 1852
  Handritade kartor, Sverige 44074
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 182.
  Charta öfver Färla, Ofwanåkers och Woxna socknar uti Helsingeland. : Sammandragen år 1838 af P. H. Widmark. Copierad af Carl Östberg.
  Östberg, Carl (adapter)
  Widmark, Per Henrik, 1800-1861 (surveyor)
  map 1838
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 183.
  Karta öfver Bodoms socken i Wester Norrlands län och Södra Ångermanlands härad. : Sammandragen år 1843 af L. Östlund.
  Östlund, Lars, 1804-1872 (surveyor)
  map 1843
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 184.
  Karta öfver Fjellsjö socken uti Wester Norrlands län och Södra Ångermanlands härad. : Sammandragen år 1843 af L. Östlund.
  Östlund, Lars, 1804-1872 (surveyor)
  map 1843
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 188.
  Charta öfver staden Laholm afmät af Landm. A. A. Brandberg År 1799, renov. 1800. map 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 189.
  Grundritning öfver staden Wennersborg med des belägenhet No. XLIV map ca 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 190.
  Waxholm map ca 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 192.
  Helgeands Holmen map 1850-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 193.
  Marstrand map 1850-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 194.
  Staden Sigtuna map ca 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 195.
  Strängnäs map ca 1800? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 196.
  Charta öfver Gamla Kalmar och Qvarnholmen 1647 map Sent 1700-tal? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 198.
  Karta öfver Södra Stambanan af Statens Jernwägar från Malmö 1859? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 199.
  Karta öfver Dannemora grufverätt : upprättad År 1850 av Rob. L. Haeffner map 1850
  Top.pl. Uppland Dannemora 47120
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 200.
  Charta öfver Gefle stad uti Gefleborgs län : Afritad år 1802 map 1802 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!