• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 151.
  Nystad
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (other)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 152.
  Borgå stad
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (other)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 153.
  Staden Alingsås
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (creator)
  map 1801
  S 22
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 154.
  Wasa stad
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 155.
  Öregrund
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  manuscript 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 156.
  Enköping
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  manuscript 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 157.
  Cuopio
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (other)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 158.
  Wasa län
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (other)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 159.
  Westerwik
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 160.
  Östhammars stad
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 161.
  Upsala län
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 162.
  Ny Carleby stad
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 163.
  Staden Eknäs
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (other)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 164.
  Raumo stad
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 165.
  Staden Tammefors [!]
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (other)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 166.
  Uleåborg
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (other)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 167.
  Staden Söderhamn
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (other)
  map 1801
  Handskriftsvolym
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 168.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg. [i Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar, 39:6 (1905)]
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1898-1905
  Sv Acta Fol [Stockholm Vetenskapsakademien]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 169.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1898-1905
  Kartor Polarländerna Spetsbergen (ex. 1)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 170.
  Karta öfver Beeren Eiland uppmätt under 1898 års svenska polarexpedition af C. J. O. Kjellström och Axel Hamberg
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  map 1899
  Kartor Polarländerna
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 171.
  Kartskiss öfver Lovéns Névéer vid Kings bay på Spetsbergen. : Konstruerad efter orienterade fotografier, tagna från punkterna A och B
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  1894
  Sv. Geografi tidskr. [Ymer 1894]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 172.
  Charta öfver staden Södertälie. Afmätt af landtmätaren Ambreo. Ytterligare renov. år 1800.
  Hambreus, Johan, ca 1660-1702 (surveyor, copy after)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 46757
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 173.
  Karta öfver Bernstorps utäng belägen å Tybble ägor uti Örebro län Askers härad o. Askers socken. Upprättad år 1855 af C. W. Handberg.
  Handberg, C. W. (creator)
  Malmberg, E. (former owner)
  map 1855
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 174.
  Conceptkarta öfver Oroust och Tiörns häraders fögderi författad år 1819 af J. J. Hellberg.
  Hellberg, Johan Jakob (creator)
  map ca 1819
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 175.
  Karta öfver Kemi lappmark På Friherre S.G. Hermelins anmodan enligt Astronomiske Observationer författad under en Resa omkring NordKap och i Kemi Lappmark år 1802 af Georg Wahlenberg Amanuens vid Upsala Akad. Nat. Kabinett.
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (client)
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  1802
  A 104a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 176.
  Charta Öfver Luleå Lappmark Samt Luleå, Råneå, Öfver och NederKalix Socknar i Westerbottens Höfdingedöme
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (cartographer)
  Akrel, Fredrik, 1748-1804 (engraver)
  1801
  A 112a De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 177.
  Petrografisk Karta öfver en del af Göta Rike
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Andersson, Samuel, 1773-1857 (engraver)
  1804
  A 204:3 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 178.
  Karta öfver Halmstads höfdingdöme eller Halland
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Forsell, Carl af, 1783-1848 (cartographer)
  map 1807 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 179.
  Petrografisk Karta öfver Skåne
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver)
  1804
  A 204a(4) De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 180.
  Petrografisk Karta öfver Nerike
  Hermelin, Samuel Gustaf Benzelstierna, 1744-1820 (publisher)
  Åkerland, Erik, 1754-1835 (engraver)
  1804
  A 204:2 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 184.
  Charta öfver Staden Falun och Stora Kopparbergs grufva åren 1780, 1781 och 1782
  Hilleström, Lars Henric, 1735-1813 (cartographer)
  map 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 185.
  Karta öfver Carlskrona stad med de derstädes Kongl. Maj:t och kronan tillhörige anläggningar och byggnader. Afritad vid Kongl Sjömätningskontoret af C. P Hällström kapiten. 1810.
  Hällström, Carl Peter, 1774-1836 (creator)
  map 1810
  Handritade kartor, Sverige, stort format 42346
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 186.
  Charta öfver Upsala höfdingedöme utgifven af Friherre S. G. Hermelin. : Författad af C. P. Hällström 1801.
  Hällström, Carl Peter, 1774-1836 (surveyor)
  Hermelin, Samuel Gustaf, 1744-1820 (responsible party)
  map 1801
  Länskartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 188.
  Karta öfwer westra delen af Finland
  Klercker, Carl Nathanael af, Friherre, 1734-1817 (other)
  map 1700-1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 189.
  Karta öfver trakten söder om Uleåborg
  Klercker, Carl Nathanael af, Friherre, 1734-1817 (other)
  map 1750-1800
  56021
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 190.
  Karta öfver Träskända i Esbo socken och Nyland
  Klercker, Carl Nathanael af, Friherre, 1734-1817 (other)
  map 1804
  56012
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 191.
  Karta öfver Träskända i Esbo socken och Nyland
  Klercker, Carl Nathanael af, Friherre, 1734-1817 (other)
  map 1806
  56011
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 192.
  Karta öfver en del af Träskända ägor, : Esbo socken
  Klercker, Carl Nathanael af, Friherre, 1734-1817 (other)
  map 1803
  56008
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 193.
  Karta över trakterna norr om Anjala
  Klercker, Carl Nathanael af, Friherre, 1734-1817 (other)
  map 1700-1800
  Kartor Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 197.
  Karta öfver Nordmarks socken uti Wermeland och Filipstads bergslag.
  Kolthoff, Sven, 1789-1859 (surveyor)
  map 1824
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 200.
  Karta öfver Grundsunda, Arnäs och Gideå socknar uti norra Ångermanland. : Copierad år 1858 af Osc. Kruuse.
  Kruuse, Oscar, 1817- (surveyor)
  map 1858
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!