• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 102.
  Affattning utaf Norr Skedica bys ägor uti Börstels sochn, frödsåkers härad och Stockholms landshöfdingedömme. : Uprättad år 1757 af And. Upling. Afritad år 1830 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  Upling, Anders, 1721-1769 (surveyor, copy after)
  map 1830
  Handritade kartor, Sverige, största format 48373
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 104.
  Charta öfwer Sneslinge bys åkergerden och wretar uti Stockholms höfdingedöme, Frödsåkers härad och Börstils socken. Afmätt för storskiftesdelning, i maij 1760 af Gabr. Westman. Afritad år 1827 af C.G. af Sillén
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (copy after, surveyor)
  Westman, Gabriel, 1737-1790 (surveyor)
  map 1827
  Handritade kartor, Sverige, största format 48447
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 105.
  Karta öfver Attmars socken uti Wester Norrlands län och Medelpads härad. Sammandragen år 1829 af E. J. Stagnell.
  Stagnell, E. J., ca 1790-1860 (creator)
  map 1829
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 106.
  Karta öfver alla ägorne till Dragboda by uti Stockholms län och Lagunda härad.
  Stenberij, Herman Rudolf, 1818-1851 (surveyor)
  map 1850
  Handritade kartor, Sverige. 47159
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 107.
  Skol-Atlas öfver alla verldens delar enligt dess nuvarande tillstånd samt öfver verldsbyggnaden
  Stieler, Adolf, 1775-1836 (author)
  atlas, government publication 1851
  Sv. Geogr. Kartogr. fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 108.
  Utdrag af chartan öfwer Wålberga uti Stockholms län, Sollentuna h:d och Jerfella sok:n. : Författad år 1787 af landtm:n Isr. Ström. Exstraherad i Kongl. Generalllandtmäteriecontoiret år 1815 af A. F. Hageman.
  Ström, Israel, 1742-1821 (surveyor)
  Hageman, Adolf Fredrik, 1787-1822 (engineer)
  map 1815
  Handritade kartor, Sverige. 48876
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 110.
  Inloppet till Carlscrona.
  Ström, Nils Johan (creator)
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 42336
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 112.
  Socknar belägne innom Stora Kopparbergs län. : Ifrån flere chartor sammandragne år 1833 af A.G. Théel.
  Théel, Anders Gustaf, 1804-37 (surveyor)
  map 1833
  Handritade kartor, Sverige, största format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 114.
  Charta öfver Kong. Ammiralitets-platsen vid Kongl. Diurgården med dessein til gator och qvarter i görligaste måtto tagen efter nu allaredan der befentlige åbyggnader och tomter. : Författad år 1736 af stadsingenieuren P. Tillaeus. Renov. 1802 af F. A. Wiblingen.
  Tillaeus, Per, ca 1685-1754 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1802
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41726
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 115.
  Grundritning öfver Fredrichshof upsat år 1748 af P. Tillaeus. : Originalkartan transp. i mindre skala år 1875 af Fr. B. Österberg.
  Tillaeus, Petrus, ca 1685-1754 (originator)
  map 1875
  Handritade kartor, Sverige 89954
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 118.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820 : Wahlenbergs orig.
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820
  SV. handritade kartor (Dav. 1319c)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 119.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 120.
  Botanisk charta omkring Upsala 1820
  Wahlenberg, Göran, 1780-1851 (cartographer)
  map 1820 Uppsala universitetsbibliotek
 • 121.
  Charta öfwer en del af kinda härad uti Östergötland. : Författad af förste landtmätaren Mathias Wallberg. Copierad och ritad år 1808 af Paul Rosin, landtmätare.
  Vallberg, Mathias, 1737-1808 (surveyor)
  Rosin, Paul, 1773-1823 (surveyor)
  map 1808
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 122.
  Karta öfver Fejans karantänsplats
  Waller, Carl Erik, läkare, 1856-1927 (former owner)
  map ca 1893-ca 1895
  Handritade kartor, Sverige, största format [Dav. 376c]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 123.
  Upsala framställd i XII utsigter och topogr. plan i 1:8000 af r. st. 1842 af J. Way
  Way, Johan, 1792-1873 (creator)
  map 1842
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 124.
  Kartor öfver svenska städer m. m. utgifne af N. G. Werming
  Werming, Nils Gustaf, 1769-1862 (editor)
  Personne, Edvard, 1790-1822 (engraver)
  Lundgren, C. G. (engraver)
  Åkerland, Eric, 1754-1835 (engraver)
  1808-1818
 • 125.
  Karta öfver Ultuna Kungsladugård belägen uti Upsala län, Ulleråkers och Waxala härader samt Bondkyrks och Danmarks socknar. : Författad år 1816 af Hans Wessblad.
  Vessblad, Hans, 1789-1852 (surveyor)
  map 1816
  Handritade kartor, Sverige, största format 48735
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 127.
  Charta öfver Götha Elfs utlopp utur sjön Wenern. Mätt och afvägd af F. A. Hällström 1818.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1818
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 128.
  Karta öfver Kungsholmen år 1698. Upprättad efter en i Stockholms stads Jengeniörs kontors befindtlig "Kongzholms tompteafmäthningsbock" af Jacob Westin 1863.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator, former owner)
  map 1863
  Handritade kartor, Sverige 41158
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 129.
  Spesiel karta öfver Carlberg med deromkring liggande trakter, ritad och till en del recognoserad af G. A. Wallqvist år 1805.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  drawing 1805-1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47923
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 130.
  Karta över Kungsholmen.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1855
  Handritade kartor, Sverige, största format 41160
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 131.
  Falkenbergh a:o 1690. Cop. af Jac. Westin i mars 1857.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator, former owner)
  map 1857
  Handritade kartor, Sverige 43811
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 132.
  Staden Carlshamn. : Copierad 1805.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 42319
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 133.
  [Karta över Kalmar stad.] : Desse högder och watnetz diupheet afmätte och observerat in maijo a:o 1647. Copieradt af Jac. Westin i mars 1859.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner, creator)
  map 1859
  Handritade kartor, Sverige 45556
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 134.
  Situationskarta öfver trakten kring Krokums sund enligt böndernes uppgift.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 135.
  Christianstads fästningh. Cop. af Jac. Westin i mars 1857.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1857
  Handritade kartor, Sverige 52088
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 136.
  Charta öfver ägorna till Rörstrand n:o 1, uti qvarteret Röda berget inom Stockholms stad å fri och egen grund belägne. Afmätte år 1839, af M. O. W. Christiernin g. B. E. R. Berlin.
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1839
  Handritade kartor, Sverige 40958
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 138.
  Charta öfwer Nuttö by uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers h:d och Börstils skn författad år 1761 af Gabr. Westman. Renoverad år 1828 af C. G. af Sillén.
  Westman, Gabriel, 1737-1790 (surveyor, copy after)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige, största format 48137
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 139.
  Kopia. Karta uppgjord 1870 över delning av Kåretorp, Gåsinge socken, Daga härad. : Tillhör K. G. Westman.
  Westman, Karl Gustaf, professor, politiker, 1876-1944 (former owner)
  map 1870
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 140.
  Karta öfwer Tolfsbörds in ägor uti Örebro län, Nora bergslag, Jernboås socken. : Författad år 1760 af Eric Wetterstedt, genom Carl P. Hagström renoverad år 1842 af A. Ohlsson.
  Wetterstedt, Eric af, 1736-1822 (surveyor)
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (surveyor)
  map 1842
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 141.
  Båstad, fordom stad uti Skåne belägen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (second party)
  map 1804
  Handritade kartor, Sverige 44682
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 143.
  Charta öfver staden Eksiö. Transporterad lika med dät större originalet som förvaras vid Kongl Generallandtmäteriecontoret år 1801.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 45364
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 144.
  Charta öfver Kongeliga Djurgården. : Afmätt år 1791. Transporterad år 1802 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1802
  Handritade kartor, Sverige 41709
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 145.
  Charta öfver nya och gamla staden Calmar uprättad år 1647. Renov. af Pher Chr. Wicaurin 1786. Cop. 1801 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 45549
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 146.
  Charta öfver gamla och nya Calmare stad uprättad år 1647. Renov. efter en år 1786 af Pher Christ. Wikaurin cop. charta. Ytterligare cop. år 1801 af F. A. W.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 45557
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 147.
  Charta öfver staden Wisiby på Gothland, författad 1696 & 1697 af landtmät. Math. Schilder. Renov. 1799 af ord. landtmät. Magnus Ir. Lallerius. Cop. år 1800 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 43606
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 148.
  Generalplan af Kongeliga trägården wid S:t Jacob. Författad år 1774 af stadsingenieuren H. von der Burg. Efter originalchartan som förvaras vid stadens ingenieurcontoir copierad år 1805 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 40594
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 149.
  Charta öfver Kongeliga trägården vid S:t Jacob. Författad år 1774 af stadsingenieuren Hieron. von der Burg. Copierad år 1805 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 40595
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 150.
  General plan af Kongl. Trägården vid S:t Jacob. Författad 1774 af stadsingenieuren H. von der Burg. Afritad 1800 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige 40596
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!