• Resource types
  • All resource types
  • Archive
  • Books & Manuscript
  • Image
  • Map
  • Mixed material
  • Music material
  • Object
  • Software
  • Sound recording
  • Video
  • Index
  • Person
  • Organisation
  • Place
  • Work

Refine search result

Show more
  • 101.
    Waxala socken uti Upsala län och Waxala härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige.
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 103.
    Utdrag af chartan öfver Stenby uti Stockholms län, Färentuna härad och Adelsö socken.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige. 48507
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 104.
    Sparsätra socken uti Upsala län och Åsunda härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige.
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 105.
    Belägenheten af säterierne Gårdsnäs och Flätna uti Södermanland, Jönåkers härad och S:ct Nicolai socken.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige 46235
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 106.
    Belägenheten af säteriet Hedensö uti Södermanland, Öster Rekarnes härad och Näshulta socken.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige 46247
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 107.
    Utdrag af chartan öfver Stenby; uti Södermanland, Åkers härad, Strängnäs socken och Tosterön.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige 46639
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 108.
    Belägenheten af Stäflö sätesgård uti kalmar län, Norra Möre härad och Åby socken.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    45773
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 109.
    Del af Björkviks socken; uti Södermanland och Jönåkers härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal Uppsala universitetsbibliotek
  • 110.
    Belägenheten af säteriet Lagmansö uti Södermanland, Oppunda härad och Lerbo socken.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige 46332
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 111.
    Belägenheten af Helgö sätesg:d uti Södermanland, Rönö härad och Tystberga socken.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige 46249
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 112.
    Utdrag af 1776 års författade charta öfver Hofgården uti Stockholms län och Adelsö socken.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige 47854
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 113.
    Utdrag af chartan öfver Lindby uti Stockholms län, Färentuna härad och Adelsö socken.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige 48040
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 114.
    Del af Björkön; uti Stockholms län, Färentuna härad och Adelsö socken.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige 47039
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 115.
    Belägenheten af Rå fiskeläger uti Malmöhus län och Luggude härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map 1800-talets början
    Handritade kartor, Sverige 45001
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 116.
    Charta öfwer Böcksta utj Uppland Hagunda härad och Ballingsta sochn. : Afmädtt och beskrifwidt åhr 1635 af Johan Botwidson.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1700-tal
    Handritade kartor, Sverige
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 117.
    Bondkyrke socken uti Upsala län och Ulleråkers härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 118.
    Bred socken uti Upsala län och Åsunda härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 119.
    Svingarns socken uti Upsala län och Åsunda härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 120.
    Läby socken uti Upsala län och Ulleråkers härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige.
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 121.
    Wallby socken uti Upsala län och Trögds härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige.
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 122.
    Utdrag af 1709 års författade charta öfver Svartsjö kungsgård uti Svartsjö län, Färentuna härad och Sånga socken.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige 48537
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 123.
    Lislena socken uti Upsala län och Trögds härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige.
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 124.
    Långtora socken uti Upsala län och Lagunda härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige.
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 125.
    Löt socken uti Upsala län och Trögds härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige.
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 126.
    Nysättra socken uti Upsala län och Hagunda härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige.
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 127.
    Belägenheten af Hesselkulla grufvor uti Nerike, Lekebergs härad och Wintrosa socken.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
    Handritade kartor, Sverige 44389
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 128.
    Kungsgården Bäckaskog uti Cristianstads län, Willands härad och Kiaby socken.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige 44685
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 129.
    Charta öfver en del af Savolax
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
    map 1781
    Kartor
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 130.
    Tibble socken uti Upsala län och Hagunda härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige.
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 131.
    Teda socken uti Upsala län och Åsunda härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige.
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 132.
    Ramsta socken uti Upsala län och Hagunda härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige.
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 133.
    Skokloster socken uti Upsala län och Håbo härad.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map Tidigt 1800-tal
    Handritade kartor, Sverige.
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 134.
    Carta öfver Finska nationalkyrkan Fredrich kallad enligt den bland kyrkans handlingar warande carta. : Rit. nov. 1795 af C. D. Gyllenborg.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other, former owner)
    map 1795
    Handritade kartor, Sverige 39068
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 135.
    Charta öfver staden Westervik. Författad af landtmät. P. Didricksson. Cop. år 1800.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map 1800
    Handritade kartor, Sverige, stort format 45814
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 136.
    [Staden Kungsbackas belägenhet.]
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map ca 1800
    Handritade kartor, Sverige 43876
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 137.
    Landscrona stads beskaffenhet år 1707.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map 1707
    Handritade kartor, Sverige 52147
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 139.
    Charta öfwer fästningen Bohuus. Hellsingfors d. 26 maij 1748. O. Rhenström.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map 1748
    Handritade kartor, Sverige 42553
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 140.
    Laholm. Mätt 1799.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map 1799
    Handritade kartor, Sverige 43890
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 141.
    Charta öfver staden Kiöping. Författadt 1782. Rit. 1799.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map 1799
    Handritade kartor, Sverige 52675
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 142.
    Belägenheten af Kungelf.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map ca 1800
    Handritade kartor, Sverige 42650
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 144.
    Ljdköping författad af landtm. Sv. Lefler år 1750. Cop. 1798.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map 1798
    Handritade kartor, Sverige 51334
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 145.
    Landscrona nya stad enligit aproberade deseinen 1763. Cop. 1799.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map 1799
    Handritade kartor, Sverige 52144
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 146.
    Lindesberg. 1000 al. dec:tum.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map ca 1800
    Handritade kartor, Sverige 52695
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 148.
    Charta öfwer Luhleå stads belägenhet. Afmätt åhr 1750, af Es. Hackzell.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map 1750
    Handritade kartor, Sverige 50325
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 149.
    Luleå stad. Författad 1790.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map 1790
    Handritade kartor, Sverige 50328
    Uppsala universitetsbibliotek
  • 150.
    Luleå.
    Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
    map ca 1800
    Handritade kartor, Sverige 50326
    Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
    New place
    Enter name
    Create new organisation
    Enter name
    Create new person
    Enter last name
    Create new musical work
    Enter title
    Could not delete
    This record can not be deleted as it is referenced from other resources
    Login to Alvin
    UsernamePassword
    About Alvin
    Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
    Copyright
    All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!