• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 1.
  Abenius, Margit (1899 -1970), fil.dr., skriftställare
  Abenius, Margit, 1899-1970 (depicted)
  photograph 1953-1953
  H 175:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 2.
  Achmatova, Anna (1889-1966), poet, författare
  Achmatova, Anna Andreevna, 1889-1966 (depicted)
  photograph Odat.
  H 175:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 3.
  Arab-qvinna. [illustration i Natt och Dag, Svante & Melander, Richard, Jorden rundt under svensk örlogsflagg ..., Stockholm 1887, s. 142]
  Adelborg, Ottilia, 1855-1936 (illustrator)
  print 1887
  Sv. Resor Allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Harpspelerska
  Adlersparre, Sophie , 1808-1862 (artist)
  drawing/painting 1820-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  [Planscher i] Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturalie samling innehållande sälsynte och främmande djur ..., Stockholm 1754
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  book/publication 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Porträtt av Alf Ahlberg : Sigtunastiftelse
  Ahlberg, Alf, 1892-1979 (depicted)
  photograph 1971?
  H 221:8
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 7.
  Benoit Ahlers Apteater och Cirkus
  Ahlers, Benoit, 1850-1940 (associated name)
  poster, print 1894
  Svensk affischsamling cirkusaffischer (mapp) [Ahlers]
 • 8.
  Upsala stads utseende från södra sidan.
  Akrel, Fred., 1748-1804 (engraver)
  print 1770
  Top. pl. Uppsala Vyer 1700-talet 49075
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Heckeberga från N. sidan
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1822 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  Svenstorp från östra sidan
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1822 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Porträtt av tonsättaren Hugo Alfvén (1872-1960)
  Alfvén, Hugo, tonsättare, dirigent, 1872-1960 (depicted)
  photograph 1901-1901
  H 218:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 12.
  Bremen. [tryck i handskrift X 251 k 5 fol.]
  Almqvist, Carl Jonas Love, författare, tidningsman, 1793-1866 (author)
  Almquist, Maria Lovisa, 1829-1893 (addressee)
  print 1865-1866?
  X 251 k 5 fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  No. 1. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Schema för tillbyggnader
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  No. 7-8. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Plan af våningen 2 trappor
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  No. 5-6. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Plan af våningen 1 trappa
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Ritningar till Carolina Rediviva : Axel Anderbergs om och tillbyggnad 1913-1917
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1913-1917
  Bibliotekets arkiv AA3a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  No. 9. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Sektionerna A-B, C-D [C-D = från väster, A-B = från norr]
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  No. 4. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Plan af entresolvåningen
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  No. 3. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Plan af bottenvåningen
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  No. 2. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Källarplan
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  No. 11. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Sidofasad [från norr]
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  No. 10. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Fasad mot sydvest
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Ritningar till Carolina Rediviva : Axel Anderbergs och Jöran Curmans om- och tillbyggnad 1934-1945
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  Curman, Jöran, 1907-1972 (architect)
  drawing 1934-1945
  Bibliotekets arkiv AA6:e
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Ritn. no. 8. Uppsala universitetsbibliotek. Ritning för tillbyggnad av läsesalen. : Norra tilllbyggnaden. Västra fasaden, nuvarande läsesalen. Södra tillbyggnaden.
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  Curman, Jöran, 1907-1972 (architect)
  drawing 1934
  Bibliotekets arkiv AA6:e
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Ritn. no. [4]. Uppsala universitetsbibliotek. Ritning för tillbyggnad av läsesalen. Plan av övre källaren.
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  Curman, Jöran, 1907-1972 (architect)
  drawing 1934
  Bibliotekets arkiv AA6:e
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Ritn. no. 6. Uppsala universitetsbibliotek. Ritning för tillbyggnad av läsesalen. Entresolvåning.
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  Curman, Jöran, 1907-1972 (architect)
  drawing 1934
  Bibliotekets arkiv AA6:e
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Ritn. no. 5. Uppsala universitetsbibliotek. Ritning för tillbyggnad av läsesalen. Bottenvåningen.
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  Curman, Jöran, 1907-1972 (architect)
  drawing 1934
  Bibliotekets arkiv AA6:e
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Familjen Anderson-Westerberg
  Anderson-Westerberg (depicted)
  photograph 1894-1928
  H 218:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 31.
  Kom och se! : Uppträdande af världens starkaste man Arvid Anderson fr. Stockholm
  Andersson, Arvid, 1873-1954 (depicted)
  poster 1904
  Svensk affischsamling (låda) 1904 Hässleholm (Norra Skånes tryckeri)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Studieskiss av människoskelett
  Andersson, Salomon, 1785-1855 (artist)
  drawing 1840
  Sv. handt. [Andersson, S]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Levander
  Andrén, Victor, 1856-1930 (artist)
  Levander (depicted)
  drawing/painting ca 1900
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Agnar Meurling
  Andrén, Victor (Vicke), 1856-1930 (artist)
  Meurling, Agnar, 1879-1944 (depicted)
  drawing/painting 1910-1930
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Fotografier från Ratan
  Anonym (other)
  photograph 1971
  H 198:425
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 37.
  Emma Jacobsson besöker stickcentrum i Tullboden
  Anonym (other)
  photograph 1941
  B 50:15
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 38.
  Stickerskor i Bohuslän
  Anonym (other)
  photograph 1940-tal
  B 50:15
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 39.
  Stickerskor i Tanumshede 1945
  Anonym (other)
  photograph 1945
  B 50:15
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 40.
  Stickerskornas ombud i Tullboden, Gunhild Wallin, tar emot Emma Jacobsson på besök 1941
  Anonym (other)
  photograph 1941
  B 50:15
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 41.
  Isak Herman Solander
  Appellöf, Adolf, 1857-1921 (depicted)
  Osti, Henri, 1826-1914 (photographer)
  photograph ca 1870-1880
  Sv. portr. visitkortsform.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  J. J. Adolf Appellöf
  Appellöf, Adolf, 1857-1921 (depicted)
  Sjöman, Rosalie, 1833-1919 (photographer)
  photograph ca 1880
  Sv. portr. visitkortsform. Fr. Clason [Appellöf]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Sandgatan i Lund vid 1800-talets början
  Arfwidsson, Andreas, 1786-1831 (artist)
  print efter 1812 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Skolfotografier, Eva Arosenius
  Arosenius, Eva, 1906-2004 (depicted)
  photograph 1916-1920
  H 201:5
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 45.
  Målningar av Eva Arosenius
  Arosenius, Eva, 1906-2004 (illustrator)
  drawing/painting 1919-1940
  H 201:3a
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 46.
  Bilder på Eva Arosenius
  Arosenius, Eva, 1906-2004 (depicted)
  photograph 1906-1930
  H 201:5:10
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 47.
  Bilder på Eva "Lillan" Arosenius och Ivan Dick: Fotografier
  Arosenius, Eva, 1906-2004 (depicted)
  Dick, Ivan (depicted)
  photograph 1916-1935, odat.
  H 201:5
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 48.
  Kopior av teckningar och målningar av Ivar Arosenius som finns i musei- och privat ägo : Diverse motiv
  Arosenius, Ivar, 1878-1909 (illustrator)
  drawing/painting odat.
  H 201:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 49.
  Bilderbok för vuxna
  Arosenius, Ivar, 1878-1909 (illustrator)
  drawing/painting 1901-1909
  H 201:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 50.
  Teckningar av Ivar Arosenius
  Arosenius, Ivar, 1878-1909 (illustrator)
  drawing/painting 1907, odaterade
  H 201:2
  Göteborgs universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!