• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
 • 1.
  Abenius, Margit (1899 -1970), fil.dr., skriftställare
  Abenius, Margit, 1899-1970 (depicted)
  photograph 1953-1953
  H 175:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 2.
  Achmatova, Anna (1889-1966), poet, författare
  Achmatova, Anna Andreevna, 1889-1966 (depicted)
  photograph Odat.
  H 175:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 3.
  Arab-qvinna. [illustration i Natt och Dag, Svante & Melander, Richard, Jorden rundt under svensk örlogsflagg ..., Stockholm 1887, s. 142]
  Adelborg, Ottilia, 1855-1936 (illustrator)
  print 1887
  Sv. Resor Allm.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Harpspelerska
  Adlersparre, Sophie , 1808-1862 (artist)
  drawing/painting 1820-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  [Planscher i] Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturalie samling innehållande sälsynte och främmande djur ..., Stockholm 1754
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  book/publication 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Porträtt av Alf Ahlberg : Sigtunastiftelse
  Ahlberg, Alf, 1892-1979 (depicted)
  photograph 1971?
  H 221:8
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 7.
  Ludvig Ahlberg
  Ahlberg, Ludvig, 1809-1888 (depicted)
  I. W. Tegner & Kittendorff lithografiske institut (litographer)
  print ca 1850-1860
  Sv. portr. vanl. form [Ahlberg]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Benoit Ahlers Apteater och Cirkus
  Ahlers, Benoit, 1850-1940 (associated name)
  poster, print 1894
  Svensk affischsamling cirkusaffischer (mapp) [Ahlers]
 • 9.
  Upsala stads utseende från södra sidan.
  Akrel, Fred., 1748-1804 (engraver)
  print 1770
  Top. pl. Uppsala Vyer 1700-talet 49075
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Heckeberga från N. sidan
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1822 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Svenstorp från östra sidan
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1822 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Porträtt av tonsättaren Hugo Alfvén (1872-1960)
  Alfvén, Hugo, tonsättare, dirigent, 1872-1960 (depicted)
  photograph 1901-1901
  H 218:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 13.
  Bremen. [tryck i handskrift X 251 k 5 fol.]
  Almqvist, Carl Jonas Love, författare, tidningsman, 1793-1866 (author)
  Almquist, Maria Lovisa, 1829-1893 (addressee)
  print 1865-1866?
  X 251 k 5 fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Charta och plan öfwer det projecterade defensionswärket i Tavastehuus : I anledning af höglåflige Kongl: Krigscollegii communicerade dessein, till Hans Excellence Högwälborne Herr Baron och Fältmarskalken Stackelberg, inrättad efter situationens beskaffenhet.
  Ammondt, Johan Gustav, 1690-1737 (creator)
  Stackelberg, Berndt Otto, 1662-1734 (other)
  drawing ca 1727-1734
  Top. pl. handteckningar Finland 55981
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  No. 16a. Ritning [äldre ritningsnr. 27] om- och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Läsesal och källare
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1913-1917
  Bibl. arkiv AA3:b
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  No. 17. Ritning [äldre ritningsnr. 13] om- och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Plan av entresolvåningen med sektioner.
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1913-1917
  Bibl. arkiv AA3:b
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  No. 16. Ritning [äldre ritningsnr. 12] om- och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Plan av bottenvåningen
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1913-1917
  Bibl. arkiv AA3:b
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  No. 22. Ritning [äldre ritningsnr. 18] om- och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Sektionerna B-B, C-C, D-D, E-E
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1913-1917
  Bibl. arkiv AA3:b
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  No. 10. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Fasad mot sydvest
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  No. 11. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Sidofasad [från norr]
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  No. 9. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Sektionerna A-B, C-D [C-D = från väster, A-B = från norr]
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  No. 1. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Schema för tillbyggnader
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  No. 2. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Källarplan
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  No. 3. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Plan af bottenvåningen
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  No. 4. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Plan af entresolvåningen
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  No. 5-6. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Plan af våningen 1 trappa
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  No. 7-8. Förslag till ändring och tillbyggnad af universitetsbiblioteket i Uppsala : Plan af våningen 2 trappor
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1912
  Bibliotekets arkiv AA3:a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Ritningar till Carolina Rediviva : Axel Anderbergs om och tillbyggnad 1913-1917
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  drawing 1913-1917
  Bibliotekets arkiv AA3a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Ritn. no. 8. Uppsala universitetsbibliotek. Ritning för tillbyggnad av läsesalen. : Norra tilllbyggnaden. Västra fasaden, nuvarande läsesalen. Södra tillbyggnaden.
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  Curman, Jöran, 1907-1972 (architect)
  drawing 1934
  Bibliotekets arkiv AA6:e
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Ritningar till Carolina Rediviva : Axel Anderbergs och Jöran Curmans om- och tillbyggnad 1934-1945
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  Curman, Jöran, 1907-1972 (architect)
  drawing 1934-1945
  Bibliotekets arkiv AA6:e
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Ritn. no. 3. Uppsala universitetsbibliotek. Ritning för tillbyggnad av läsesalen. Plan av nedre källaren.
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  Curman, Jöran, 1907-1972 (architect)
  drawing 1934
  Bibliotekets arkiv AA6:e
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Ritn. no. 6. Uppsala universitetsbibliotek. Ritning för tillbyggnad av läsesalen. Entresolvåning.
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  Curman, Jöran, 1907-1972 (architect)
  drawing 1934
  Bibliotekets arkiv AA6:e
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Ritn. no. 5. Uppsala universitetsbibliotek. Ritning för tillbyggnad av läsesalen. Bottenvåningen.
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  Curman, Jöran, 1907-1972 (architect)
  drawing 1934
  Bibliotekets arkiv AA6:e
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Ritn. no. [4]. Uppsala universitetsbibliotek. Ritning för tillbyggnad av läsesalen. Plan av övre källaren.
  Anderberg, Axel, 1860-1937 (architect)
  Curman, Jöran, 1907-1972 (architect)
  drawing 1934
  Bibliotekets arkiv AA6:e
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Familjen Anderson-Westerberg
  Anderson-Westerberg (depicted)
  photograph 1894-1928
  H 218:4
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 39.
  Kom och se! : Uppträdande af världens starkaste man Arvid Anderson fr. Stockholm
  Andersson, Arvid, 1873-1954 (depicted)
  poster 1904
  Svensk affischsamling (låda) 1904 Hässleholm (Norra Skånes tryckeri)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Studieskiss av människoskelett
  Andersson, Salomon, 1785-1855 (artist)
  drawing 1840
  Sv. handt. [Andersson, S]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Från Svenska akademiens tillämnade 100-årsfest i rikssalen å Stockholms slott den 5 april 1886
  Andrén, Victor, 1856-1930 (artist)
  drawing/painting 1886?
  Sv. handteckningar [Andrén] Handt. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Levander
  Andrén, Victor, 1856-1930 (artist)
  Levander (depicted)
  drawing/painting ca 1900
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Agnar Meurling
  Andrén, Victor (Vicke), 1856-1930 (artist)
  Meurling, Agnar, 1879-1944 (depicted)
  drawing/painting 1910-1930
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Interiör från Carolina Rediviva
  Annerstedt, Claes, 1839-1927 (depicted)
  Dahlgren, Alfred, 1861-1908 (photographer)
  Eklund, Johan Alfred, 1863-1945 (depicted)
  Hulth, Markus, 1865-1928 (depicted)
  Andersson, Aksel, bibliotekarie, 1851-1923 (depicted)
  Almqvist, Robert, 1857-1938 (depicted)
  Bygdén, Leonard, biblioteksman, 1844-1929 (depicted)
  photograph 1897
  Fotografisk saml. UUB B:1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Fotografier från Ratan
  Anonym (other)
  photograph 1971
  H 198:425
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 47.
  Stickerskornas ombud i Tullboden, Gunhild Wallin, tar emot Emma Jacobsson på besök 1941
  Anonym (other)
  photograph 1941
  B 50:15
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 48.
  Emma Jacobsson besöker stickcentrum i Tullboden
  Anonym (other)
  photograph 1941
  B 50:15
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 49.
  Stickerskor i Tanumshede 1945
  Anonym (other)
  photograph 1945
  B 50:15
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 50.
  Stickerskor i Bohuslän
  Anonym (other)
  photograph 1940-tal
  B 50:15
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!