• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Promotionsmusik 1758
  Agrell, Johan Joachim, 1701-1765 (composer)
  Händel, Georg Friedrich, 1685-1759 (composer)
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  instrumental music, vocal music 1758
  Engelhart 90
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2.
  Aria del Sr Tomaso Albinoni.
  Albinoni, Tomaso, 1671-1750 (composer)
  vocal music 1700-1799
  Engelhart 84
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Melodier till Sarons Lilja : Samlade och arrangerade för guitarr samt några för blandad kör. Första häftet.
  Alinder, Karl, 1859-1929 (composer)
  omnibus 1887 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Aria utur Fatima [F-dur]
  Anonymous (composer)
  vocal music 1700-talet?
  Instr.mus. i hs. 158:1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Ach! hvad nöje är älskas och af vara kiär [...] Aria
  Anonymous (composer)
  vocal music Mitten av 1700-talet?
  Instr.mus. i hs. 66:21a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  [Alla lammen för mig dödde]
  Anonymous (composer)
  vocal music Mitten av 1700-talet
  Instr.mus. i hs. 66:21a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Nu Tacker Gud alt Folck No 305.
  Anonymous (composer)
  vocal music ca 1750
  Vok.mus. i hs. 68:4
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  [Jesu ditt namn vi ära]
  Anonymous (composer)
  vocal music Mitten av 1700-talet
  Vok.mus. i hs. 68:4
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  I går då Solen len sina Stråhlar [...] Aria.
  Anonymous (composer)
  vocal music Mitten av 1700-talet?
  Instr.mus. i hs 66:21a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Lius af lius o morgon stierna No 356.
  Anonymous (composer)
  vocal music ca 1750
  Vok.mus. i hs. 68:4
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  [Samling med aderton koraler, psalmer och andliga sånger]
  Anonymous (composer)
  vocal music, omnibus Mitten av 1700-talet?
  Vok.mus. i hs. 76:1c
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Psalm 51. v:12. [Skapa i mig Gud ett rent hjärta, A-dur]
  Anonymous (composer)
  vocal music 1700
  Vok.mus. i hs. 76:2:18
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Le Roi Gustave.
  Anonymous (composer)
  vocal music Efter 1772
  Vok.mus. i hs. 69:15
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  [Samling med koraler, psalmer och andliga sånger]
  Anonymous (arranger)
  vocal music, omnibus Mitten av 1700-talet?
  Vok.mus. i hs. 76:1a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Jag tacker tig evinnerliga
  Anonymous (arranger)
  vocal music Mitten av 1700-talet?
  Vok.mus. i hs. 76:1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  [Samling med fem arior och menuetter]
  Anonymous (composer)
  vocal music, omnibus 1700-talet
  Vok.mus. i hs. 76:10:7
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  [Kära själ här får du skåda]
  Anonymous (composer)
  vocal music Mitten av 1700-talet?
  Vok.mus. i hs. 76:10:10
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  [Samling med en kantat och tre arior]
  Anonymous (composer)
  vocal music, omnibus 1700-talet?
  Vok.mus. i hs. 76:10:11
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  [Samling med två arior]
  Anonymous (composer)
  vocal music, omnibus Mitten av 1700-talet?
  Vok.mus. i hs. 76:10:13
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Canto. Alto. Basso Vigilino Primo Vilino Secundo et Basso. [Betrakta väl o människa]
  Anonymous (composer)
  Gudenschwager, Joachim Daniel, 1698-1786 (music copyist)
  vocal music 1740-1750
  Vok.mus. i hs. 38:22
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Canto. Alto. Basso Vigilino Primo Vilino Secundo et Basso. [Betrakta väl o människa]
  Anonymous (composer)
  Gudenschwager, Joachim Daniel, 1698-1786 (music copyist)
  vocal music 1740-1750
  Vok.mus. i hs. 76:10:8
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Till Emil Sjögren : Sonat /D-moll/ för piano och violin op.12
  Aulin, Tor, 1866-1914 (composer)
  1892
  H 84:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 23.
  Kalle och Adas visor
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  odaterat
  H 203:18-19
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 24.
  Kalle och Adas visor
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  1930-tal
  H 203:17
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 25.
  Visor av Gunnar Bohman
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  odaterade
  H 203:20-21
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 26.
  Visböcker
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  1919-1950
  H 203:23
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 27.
  På Älvsborgsfjorden i solnedgången : ord och toner av Gunnar Bohman ; teckningar av Folke Persson
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  odaterad
  H 203:24
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 28.
  Diverse tonsättningar och tillfällighetsdikter av Gunnar Bohman
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  1920-1950
  H 203:16
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 29.
  Sjömannen och signorinan : text och musik Gunnar Bohman
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  1919
  H 203:24
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 30.
  Lento ma paca dell segn: Brant.
  Brant, Per, 1714-1767 (composer)
  vocal music 1700-talet
  Instr.mus. i hs. 66:21a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Largo dell sign: Brandt.
  Brant, Per, 1714-1767 (composer)
  vocal music 1700-talet
  Instr.mus. i hs. 66:21a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Kärleksvisa
  Brodin, Knut, 1898-1986 (composer)
  odat, [1947]
  H 198:050
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 33.
  Soprano | Att du Jesu wilt mig höra | 2 violino | e | Basso Continuo | di | Buxtehude
  Buxtehude, Dietrich, 1637-1707 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 712
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Aria dell Sign: Kelleri
  Chelleri, Fortunato, 1690-1757 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 584
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  La mavicella che scorge il lido | Aria | Violino 1mo | Violino 2do | Viola | Basso per il Cembalo | Del Signr Cellery
  Chelleri, Fortunato, 1690-1757 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 586
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Aria et ducto | vado cercundo | del Sign. | Kellerÿ
  Chelleri, Fortunato, 1690-1757 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 559
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  Arie del Signr. Kelleri | Ah che quella tortorella | e | Astri aversi io ben v'intendo | Con | Violino 1mo e 2do
  Chelleri, Fortunato, 1690-1757 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 529
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 38.
  Concerto D# a violon principale. Premier et second violon alto. Et basso. Deux hautbois. Composes par Mr. De St George.
  Chevalier de Saint-George, Joseph Bologne, 1745-1799 (composer)
  sheet 1700-talet
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 24
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 39.
  Grande sonate [Ess] pour le piano forte : composée et dédiée à son ami Muzio Clementi par J. L. Dussec. Oeuv. 44
  Dussek, Jan Ladislav, 1760-1812 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 8
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 40.
  Till första advent di H: C: E: H & Advents Söndag | Aria a | Canto | Alto | Tenoro | Basso | Violino primo | Violino Secondo | Viola | et | Basso Continuo.
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 1700-1799
  Engelhart 47
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 41.
  Till Påsk.
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 1700-1799
  Engelhart 208
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 42.
  Concerto. | Soprano. | Violino Primo. | Violino Secondo | et | Basso Continuo. | Thenne är then store dagen. | di | H: C: Engelhard
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 1700-1799
  Engelhart 320
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 43.
  Af Jordens Mörka Graf. etc. de E. H.
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 1700-1799
  Engelhart 332
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Contcerto | Violino Primo | Violino Secondo | Viola | et | Basso | Herre nu låter tu tin tienare | d | H. C. Engelhardt
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 362
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 45.
  Concerto | Violino Primo | Violino Secondo | Viola | Violon Cello | e | Basso | Continuo | Till | Mariae bebådelsedagh | Componerat af | H. C. Engelhardt.
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 662
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  Concert | Soprano | Violino Primo | Violino Secondo. | e | Basson | e Basso Continuo | da | H: C: Engelhard
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music Second half of 18th century
  Engelhart 80
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 47.
  Soprano | Ach lät oss begÿnna etc. | violino Primo | violino Secondo | e | Basso Continuo | Auct. | H: C: Engelhardt
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 709
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 49.
  Concerto | ad Festum Passchale. a 6 | Ho skall wälta af stenen etc. | Canto | Basso | Hautbois con violino Primo | Hautbois con violino Secondo | Viola | Basson con | Basso Continuo | per | H: C: Engelhardt
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 705
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 50.
  Concerto a 7 | 2 vocalis | 2 violino | 2 Flauto | et | Basso Continuo | Aria | Jesus är min frögd och krona | di | HC Engelhardt
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 707
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!