• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Promotionsmusik 1758
  Agrell, Johan Joachim, 1701-1765 (composer)
  Händel, Georg Friedrich, 1685-1759 (composer)
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  instrumental music, vocal music 1758
  Engelhart 90
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2.
  Aria del Sr Tomaso Albinoni.
  Albinoni, Tomaso, 1671-1750 (composer)
  vocal music 1700-1799
  Engelhart 84
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Melodier till Sarons Lilja : Samlade och arrangerade för guitarr samt några för blandad kör. Första häftet.
  Alinder, Karl, 1859-1929 (composer)
  omnibus 1887 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Ach! hvad nöje är älskas och af vara kiär [...] Aria
  Anonymous (composer)
  vocal music Mitten av 1700-talet?
  Instr.mus. i hs. 66:21a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  I går då Solen len sina Stråhlar [...] Aria.
  Anonymous (composer)
  vocal music Mitten av 1700-talet?
  Instr.mus. i hs 66:21a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  [Alla lammen för mig dödde]
  Anonymous (composer)
  vocal music Mitten av 1700-talet
  Instr.mus. i hs. 66:21a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Till Emil Sjögren : Sonat /D-moll/ för piano och violin op.12
  Aulin, Tor, 1866-1914 (composer)
  1892
  H 84:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 8.
  Kalle och Adas visor
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  odaterat
  H 203:18-19
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 9.
  Kalle och Adas visor
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  1930-tal
  H 203:17
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 10.
  Visor av Gunnar Bohman
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  odaterade
  H 203:20-21
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 11.
  Visböcker
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  1919-1950
  H 203:23
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 12.
  På Älvsborgsfjorden i solnedgången : ord och toner av Gunnar Bohman ; teckningar av Folke Persson
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  odaterad
  H 203:24
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 13.
  Diverse tonsättningar och tillfällighetsdikter av Gunnar Bohman
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  1920-1950
  H 203:16
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 14.
  Sjömannen och signorinan : text och musik Gunnar Bohman
  Bohman, Gunnar, 1882-1963 (composer)
  1919
  H 203:24
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 15.
  Lento ma paca dell segn: Brant.
  Brant, Per, 1714-1767 (composer)
  vocal music 1700-talet
  Instr.mus. i hs. 66:21a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Largo dell sign: Brandt.
  Brant, Per, 1714-1767 (composer)
  vocal music 1700-talet
  Instr.mus. i hs. 66:21a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Kärleksvisa
  Brodin, Knut, 1898-1986 (composer)
  odat, [1947]
  H 198:050
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 18.
  Soprano | Att du Jesu wilt mig höra | 2 violino | e | Basso Continuo | di | Buxtehude
  Buxtehude, Dietrich, 1637-1707 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 712
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Aria dell Sign: Kelleri
  Chelleri, Fortunato, 1690-1757 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 584
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  La mavicella che scorge il lido | Aria | Violino 1mo | Violino 2do | Viola | Basso per il Cembalo | Del Signr Cellery
  Chelleri, Fortunato, 1690-1757 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 586
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 21.
  Aria et ducto | vado cercundo | del Sign. | Kellerÿ
  Chelleri, Fortunato, 1690-1757 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 559
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Arie del Signr. Kelleri | Ah che quella tortorella | e | Astri aversi io ben v'intendo | Con | Violino 1mo e 2do
  Chelleri, Fortunato, 1690-1757 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 529
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 23.
  Concerto D# a violon principale. Premier et second violon alto. Et basso. Deux hautbois. Composes par Mr. De St George.
  Chevalier de Saint-George, Joseph Bologne, 1745-1799 (composer)
  sheet 1700-talet
  Skara läroverks muskaliedeposition: Skara 24
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 24.
  Grande sonate [Ess] pour le piano forte : composée et dédiée à son ami Muzio Clementi par J. L. Dussec. Oeuv. 44
  Dussek, Jan Ladislav, 1760-1812 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 8
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 25.
  Till första advent di H: C: E: H & Advents Söndag | Aria a | Canto | Alto | Tenoro | Basso | Violino primo | Violino Secondo | Viola | et | Basso Continuo.
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 1700-1799
  Engelhart 47
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 26.
  Till Påsk.
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 1700-1799
  Engelhart 208
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Concerto. | Soprano. | Violino Primo. | Violino Secondo | et | Basso Continuo. | Thenne är then store dagen. | di | H: C: Engelhard
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 1700-1799
  Engelhart 320
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  Af Jordens Mörka Graf. etc. de E. H.
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 1700-1799
  Engelhart 332
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 29.
  Contcerto | Violino Primo | Violino Secondo | Viola | et | Basso | Herre nu låter tu tin tienare | d | H. C. Engelhardt
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 362
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 30.
  Concerto | Violino Primo | Violino Secondo | Viola | Violon Cello | e | Basso | Continuo | Till | Mariae bebådelsedagh | Componerat af | H. C. Engelhardt.
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 662
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Concert | Soprano | Violino Primo | Violino Secondo. | e | Basson | e Basso Continuo | da | H: C: Engelhard
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music Second half of 18th century
  Engelhart 80
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Soprano | Ach lät oss begÿnna etc. | violino Primo | violino Secondo | e | Basso Continuo | Auct. | H: C: Engelhardt
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 709
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Concerto | ad Festum Passchale. a 6 | Ho skall wälta af stenen etc. | Canto | Basso | Hautbois con violino Primo | Hautbois con violino Secondo | Viola | Basson con | Basso Continuo | per | H: C: Engelhardt
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 705
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Concerto a 7 | 2 vocalis | 2 violino | 2 Flauto | et | Basso Continuo | Aria | Jesus är min frögd och krona | di | HC Engelhardt
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 707
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Concerto a | 4 vocalis | 2 violino | viola | et | Basso Continuo | Sig frögde nu hwar Christen Man | di | H: C: Engelhartdt
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 706
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  Concerto 8 | 4 vocalis | 2 violino | viola | et | Basso | P: V: 112 | Lofwer Gud i Himmels högd | di | H: C: Engelhardt
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 703
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 38.
  Two chorals: Lofwer Gud i Himmels högd / Hela världen fröjdens Herren in B-Dur
  Engelhart, Hinrich Christoph, 1694-1765 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 727
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 39.
  Ax | Concerto a 5 | Violino Principalo | Violino Primo. | Violino Secondo. | Viola | Violoncello | e | Basso per il Cembalo | da | Giacomo Facco
  Facco, Giacomo, 1676-1753 (composer)
  vocal music 1700-1799
  Engelhart 222
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  Aria del Sigr Fiorelli & Aria
  Fiorillo, Ignazio, 1715-1787 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 364
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 41.
  Grande sonate à quatre mains pour les fortepiano composée
  Florschütz, Eucharius, 1756-1831 (composer)
  sheet 1750-1850
  Skara läroverks musikaliedeposition: Skara 12
  Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 42.
  Trubadurens döds-sång för Piano=Forte. [Samlingsvolym med 2 sånger]
  Fogelberg, Johannes, 1806-1895 (composer)
  Böttiger, Carl Wilhelm, 1807-1878 (lyricist)
  Brooman, Hanna, 1809-1887 (composer)
  Stagnelius, Erik Johan, 1793-1823 (lyricist)
  vocal music, omnibus 1800-talet
  Vok.mus. i hs. 246:9
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Aria
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  vocal music Second half of 18th century
  Engelhart 62
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Kommt her und schaut (Excerpts).
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  vocal music First half of 18th century
  Engelhart 57
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 45.
  Aria da Graun
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  vocal music Second half of 18th century
  Engelhart 97
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  Aria
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  vocal music Second half of 18th century
  Engelhart 76
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 47.
  Duette. Largo. Graun.
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  vocal music Second half of 18th century
  Engelhart 42
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 48.
  Choral
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  vocal music Second half of 18th century
  Engelhart 55
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 49.
  Aria : Altra strage cerca o figlio / Utav graven är uppstånden
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  vocal music 1764
  Engelhart 342
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 50.
  Aria da Graun
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 343
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!