• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
12
 • 1.
  Album amicorum of Carl Adolph Agardh
  Agardh, Carl Adolf, 1785-1859 (former owner)
  album amicorum 1810-1827 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2.
  Sveriges besittningsmynt
  Ahlström, Bjarne, 1938- (author)
  Almer, Yngve, 1934- (author)
  Jonsson, Kenneth, 1950- (author)
  book 1980 Uppsala universitets myntkabinett
 • 3.
  Album amicorum of Gustaf Andersson - Minnen
  Andersson, Gustaf, 1812-1864 (former owner)
  album amicorum 1834-1843 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Album amicorum of Gustaf Andersson - Album
  Andersson, Gustaf, 1812-1864 (former owner)
  album amicorum 1850-1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Letter 1922-12-09, Bad-Elster
  Bach, Max Hugo, 1859-1940 (author)
  letter 1922-12-09
  Waller Ms de-00123 Waller - German/Austrian Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Album amicorum of Johan Baher
  Baher, Johan, 1784-1855 (former owner)
  album amicorum 1806-1812 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  Album amicorum of Isak Albert Berg
  Berg, Isak Albert, 1803-1886 (former owner)
  album amicorum 1825-1827 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  Album amicorum of Signe Bolin
  Bolin, Signe (former owner)
  album amicorum 1894-1899 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Letter 1935-05-18, Amsterdam
  Burger, Hendrik, 1864-1957 (author)
  Holmgren, Nils Gunnar Frithiofsson, 1875-1954 (addressee)
  Bárány, Robert, läkare, 1876-1936 (associated name)
  letter 1935-05-18
  Waller Ms benl-00115a Waller - Belgian/Dutch Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Philipp Hainhofer und der Kunstschrank Gustav Adolfs in Upsala : III - IV
  Böttiger, John, 1853-1936 (author)
  1910
  Sv. Konst. fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Suecia antiqua et hodierna
  Dahlbergh, Erik, 1625-1703 (artist)
  Swidde, Willem, 1660-1697 (engraver)
  Perelle, Adam, 1640-1695 (engraver)
  Marot, Jean, 1619-1679 (engraver)
  Aveelen, Johannes van den, 1655-1727 (engraver)
  Le Pautre, Jean, 1618-1682 (engraver)
  166?-1715 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 18.
  Erik Drake af Hagelsrums Stammbuch
  Drake af Hagelsrum, Erik, 1625-1673 (former owner)
  album amicorum 1650-1683
  Y 38 d
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • 39. Drake af Hagelsrum, Carl
   Drake af Hagelsrum, Carl, -1658 (author)
   1655-05-29 Uppsala universitetsbibliotek
  • 44. Uggla, Carl Knutsson
   Uggla, Carl Knutsson, -1657 (author)
   1655-03-10 Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Historia von der Königin Disa, kürtzlichbeschrieben, und in 8. Kupfer-Bildnissen vorgestellet.
  Ehrenstrahl, David Klöcker, 1628-1698 (illustrator)
  Eimmart, Georg Christoph, 1638-1705 (engraver)
  U. o. tr. å. [ca 1700] Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 21.
  Album amicorum of Alfhild B. R. Eiserman
  Eiserman, Alfhild Blenda Rosaura, 1821-1872 (former owner)
  album amicorum 1834-1845 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Räkenskaper över Uppsala universitetsbiblioteks köp av böcker mm från Michael Enemans sterbhus 1717
  Eneman, Michael, 1676-1714 (other)
  Benzelius, Erik, d.y., 1675-1743 (other)
  Celsius, Olof, d.ä., 1670-1756 (other)
  receipt 1717
  Bibliotekets arkiv E 5
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Henrik Frankelins Stammbuch
  Frankelin, Henrik, -1610 (former owner)
  album amicorum 1582-1610
  Y 52
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • 206. Gudmunsson, Anders
   Gudmunsson, Anders, fl. 1595 (author)
   1595-01-31 Uppsala universitetsbibliotek
  • 13. Bielke af Åkerö, Erik
   Bielke af Åkerö, Erik, 1564-1599 (author)
   1592-02-22 Uppsala universitetsbibliotek
  • 129. Bengtsson, Peder
   Bengtsson, Peder (author)
   Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Muntra barn
  Glassbrenner, Adolf, 1810-1876 (author)
  Hosemann, Theodor, 1807-1875 (illustrator)
  1852
  Sv. Sv. Barnlitt. Bilderb. Fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Om den förträfflige kyske Josephs, Jacobs kiäreste son i Egypten, ... lefwernes-beskrifning : til ett exempel och effterrättelse, ... jämte lefwernets-lopp af den oförliklige Josephs hoff-mästares Musai
  Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von, ca 1622-1676 (author)
  Schönheit, Johan Henrich, d. 1706 (translator)
  Schröder, Johan Henrik, 1791-1857 (former owner)
  Billingsley (printer)
  1696
  Cr. 9:613 b
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Album amicorum of Magdalena (Malin) Beata Gyllenkrok
  Gyllenkrok, Magdalena (Malin) Beata, 1788-1862 (former owner)
  album amicorum 1814-1830 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Album amicorum of Pehr Hansson
  Hansson, Pehr, 1766-1845 (former owner)
  album amicorum 1791-1801 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  West-indianisk reese-beskriffning, från åhr 1639. till 1645. ifrån Amsterdam till St: Joris de Mina, itt castell i Africa
  Hemmersam, Michael, 1619-1661 (author)
  Kankel, Johann, 1614-1687 (printer)
  Kungliga Svenska Vetenskapsakademien (owner)
  1674
  Leufstasaml. q 11 (1) 3 Leufstabiblioteket
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  West-indianisk reese-beskriffning, från åhr 1639. till 1645. ifrån Amsterdam till St: Joris de Mina, itt castell i Africa
  Hemmersam, Michael, 1619-1661 (author)
  Kankel, Johann, 1614-1687 (printer)
  Kungliga Svenska Vetenskapsakademien (owner)
  1674
  Leufstasaml. q 11 (1) 3 Leufstabiblioteket
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Letter 1925-05-29, München
  Hirsch, Caesar (author)
  Finder, Georg, 1867-1931 (signer)
  Hofvendahl, Agda Maria, 1881- (signer)
  Kahler, Otto, 1878-1946 (signer)
  Neumann, Heinrich von, 1873-1939 (signer)
  Seiffert, Alfred, 1883-1960 (signer)
  letter 1925-05-29
  Waller Ms de-02321 Waller - German/Austrian Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Kondoleansbrev till Carsten Hvistendahl efter Signe Hvistendahls bortgång
  Hvistendahl, Carsten, 1901-1972 (addressee)
  letter 1943
  H 230:2
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 32.
  Letter 1937-10-18, Qingdao
  Hübotter, Franz, 1881-1967 (author)
  Waller, Erik, läkare, 1875-1955 (addressee)
  Vesalius, Andreas, 1514-1564 (associated name)
  letter 1937-10-18
  Waller Ms Wall-00686 Waller - Erik Wallers correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Tryck
  Irgens, Rutger, 1926-2016 (author, dedicatee)
  1949-1997
  H 212:23
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 35.
  Philippi Kegelij tolf andelige betrachtelser, hwaruthinnan författas ganska herlighe och tröstrijke böner, hwilke äre thet faste och helsosamme medlet, hwarigenom man sigh en nådigh Gudh, itt fridhsamt och rolighit samwete, och på sidstonne then ewigha lijfzens crona förhwerfwa kan. Vthtolckat och förswänskat af Erico Schrodero
  Kegel, Philipp, 1593- 1611 (author)
  Schroderus, Ericus Benedicti, 1575-1647 (translator)
  Hierta, Per Gustaf Abraham, 1864-1924 (former owner)
  Reusner (printer)
  1635
  Bokband 1600-t. Sverige 22
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Utkast til kunskapen om de förnämsta bekanta och öfliga religioner; innehållande: underrättelse om deras ursprung, fortgång, waraktighet och omwäxlingar, öfwerensstämmelse och skiljaktighet, samt stridigheterne imellan den lutherska : och öfriga religioner; af Joh. Christ. Koecher ... Öfwersättning af E.J. Gulin. Strengnäs, tryckt hos lect. A.J. Segerstedt, 1802
  Koecher, Johann Christoph, 1699-1772 (author)
  Gulin, Eric (translator)
  Segerstedt, Albrecht Julius, 1763-1815 (author of introduction, etc.)
  Aurelius, Sven Samuel, fl. 1809 (former owner)
  Westling, C. K., 1800-t. (former owner)
  1802
  Bokband 1800-t. Sverige 189
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  [Vykort 1904-07-04, Carl Larsson till Esbjörn Larsson-Hytte] Gruss aus dem Zoologischen Garten, Berlin
  Larsson, Carl, 1853-1919 (author)
  Larsson-Hytte, Esbjörn, 1900-1937 (addressee)
  1904-07-04
  Ur: Carl Larsson 51
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Album amicorum/guest book of William Lengertz
  Lengertz, William, 1891-1962 (former owner)
  album amicorum 1930-1939 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  Bengt Bryntesson Lillies, Johan Lillie af Aspenäs' und Catharina Christina Lillie af Aspenäs' Stammbuch
  Lillie, Bengt Bryntesson, 1568-1637 (former owner)
  Lillie af Aspenäs, Johan, 1610-1671 (former owner)
  Lillie af Aspenäs, Catharina Christina, 1662-1729 (former owner)
  album amicorum 1589-1720
  Y 82
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • 39. Bonde, Maria Christina
   Bonde, Maria Christina, 1670-1736 (author)
   Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Album amicorum of Margareta Christina Lindfors
  Lindfors, Margareta Christina, 1819- (former owner)
  album amicorum 1834-1841 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 42.
  Itinerarium Moscoviticum … 1715(-20)
  Lindheim, Simon, 1686-1760 (author)
  1715-1721
  A 524 Fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • 'Ao 1721 d. 2 Jan. De Solkamsky [Solikamsk]' Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Diverse manuskrift i afskrift (ej bref) : avskrifter
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  Första hälften av 1900-talet
  Sv. Linnésaml. 6137 fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Tryckt material med anknytning till Linnés Uppsala samt Linnés Råshult
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  Linnés Råshult (publisher)
  2019
  Sv. Linnésaml. 2886
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Een liten vnderwijsning, huru Christet folk må warda förmanat til sacramentet eller wårs Herras Jesu Christi nattward. Doc. Mar. Lut. Vtsatt aff tydzkon på swensko L.P
  Luther, Martin, 1483-1546 (author)
  Laurentius Petri, 1499-1573 (translator)
  Laurentsson (printer)
  [1558]
  Sv. Rar. 10:150 (1) 1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Eclaircissement sur le petit catechime de Luther par demandes & par réponses
  Luther, Martin, 1483-1546 (author)
  Svebilius, Olof, 1624-1700 (translator)
  Witte, Anna Lucia, 1686-1704 (former owner)
  Österberg, Lisette Margrete, 1700-t. (former owner)
  Schröder, Johan Henrik, 1791-1857 (former owner)
  Billingsley (printer)
  1692
  Bokband 1600-t. Sverige 30
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Farrago
  Löfvenskjöld, Henrik Anders, 1699-1765 (author)
  1700-talet
  B 97
  Linköpings stadsbibliotek
 • 48.
  Grefwe Eric Lindschölds lefwerne, med dertill hörande handlingar : med tillägg av Samuel Älf
  Löfvenskjöld, Henrik Anders, 1699-1765 (author)
  B 92 Fol
  Linköpings stadsbibliotek
 • 49.
  Resor / Resor München 1878 : Resor företagna af N.M. Mandelgren sedan 1833 + Avskrift av brev från C.M. Schirmer på galleriet i Dresden.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  list, letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Oeconomia eller berättelse om itt christelighit hwshåld sampt sköne andechtighe korte hwsböner, för allehanda stand
  Mathesius, Johannes, 1504-1565 (author)
  Arvidus Olai Scheningensis, 1609-1663 (translator)
  1632
  Sv. Rar. 10:612
  Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!