• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

12
 • 1.
  Heckeberga från N. sidan
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1822 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2.
  Svenstorp från östra sidan
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1822 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Vyer av Industripalatset, London
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1862
  6:6 - England 1:1
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Segelskepp från medeltiden
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:8-10:58-65
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Romerska fartyg
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:8-11:66-69
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Segelbåt från medeltiden. Strid å ett fartyg.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:8-13:81-87
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Båt med 2:ne roddare. Båt med en roddare.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:8-13:81-87
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Skepp från medeltiden
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:8-13:81-87
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Bataljen vid Hogland 1788
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1:8-81:241 Foliant
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Expositionspalatsets inre och yttre i Manchester 1862
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:6-2:2 (England)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Kavalleri från Tartariet
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (art copyist, collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:7-2:2 (Ryssland)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Rue Castiglione i Paris
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  1823
  6:7-10:10 (Frankrike)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Arc de triomphe de Germanicus
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:7-21:21 (Frankrike)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Saluplats nära Madelainekyrkan i Paris
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:7-11:11 (Frankrike)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Hôtel Bellevue à Lausanne
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:7-1:1 (Schweiz)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Slafar som samla vass till stråhattar, från Amerika
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:7-1:1 (Amerika)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Ryssar som taga upp is
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (art copyist)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:7-5:5 (Ryssland)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Droskkusk i Petersburg
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (art copyist)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Fiskhandlare i Petersburg
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (art copyist)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:7-3:7 (Ryssland)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Marsfältet i Petersburg
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (art copyist)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:7-3:8 (Ryssland)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Resande på släda
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (art copyist)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:7-4:9 (Ryssland)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Place Royal i Paris
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:7-9:9 (Frankrike)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Plan av Paris
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (artist)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  6:7-8:8 (Frankrike)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Bäckaskog från södra sidan
  Skjöldebrand, Anders Fredrik, greve, 1757-1834 (illustrator)
  print 1820? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Rosersberg : Från s.o. sidan : Du côté du s. e.
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (creator)
  print 1824
  Top. pl. Uppsala 48205
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Klippan från syd-westra sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  print 1818? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Knutstorp från S.W. sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  print 1817? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  Bjersjöholm från S. sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  print 1822 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 29.
  Krageholm från nordvestra sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1818 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 30.
  Krapperup från södra sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1821 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Löberöd från s. vestra sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1818 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Wattensprång vid Kulla Gunnarstorp / Från ett fönster på Kulla Gunnarstorp
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1819 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 33.
  Tunbyholm från södra sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1818 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Trolleholm från s.w. sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1819 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Wanås från syd vestra sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1818 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Trollenäs från s. sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1822 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  Tosterup från S. sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1821 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 38.
  Christinehof från s.w. sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1821 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 39.
  Hammar från syd-östra sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1818 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  Gylleboa från norra sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1818 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 41.
  Engeltofta från s. sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1823 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 42.
  Börringe från s.w. sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1819 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 43.
  Karsholm från s.v. sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1822 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Hofdala från s.o. sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1821 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 45.
  Skillinge från vestra sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1818 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  Svaneholm från östra sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1818 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 47.
  Stora mölla / Halle möllor
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1818 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 48.
  Söfdeborg från södra sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1818 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 49.
  Bosjö kloster från s.o. sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1823 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 50.
  Bälteberga från s.w. sidan
  Thersner, Ulrik, 1779-1828 (illustrator)
  Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (engraver)
  print 1823 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!