• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
123
 • 1.
  Karta över Lund [1934] map 1934 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2.
  Karta över staden Lund map 1929 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Schematisk karta över Hortus botanicus i kvarteret Örtedalen av Uppsala stad.
  Lindgren, David (autographer)
  map 1924
  Handritade kartor, Sverige, största format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Karta över Kåretorp 1:5 o. 1:6 i Gåsinge socken, Södermanlands län upprättad år 1939 av skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län.
  Westman, Karl Gustaf, professor, politiker, 1876-1944 (former owner)
  map 1939
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Generalstabens karta över Sverige
  Topografiska kåren (collaborator (unspecified))
  Generalstaben. Topografiska avdelningen (collaborator (unspecified))
  [1840-1922]
  Sv. kartor Generalstabskartan : södra delen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Upsala Stad : Copia utaf den År 1770 af Jonas Brolin utgifne Charta öfver Upsala Stad
  Brolin, Jonas, 1731-1804 (copy after)
  Ridderbielke, Fredrik Magnus, 1772-1841 (creator)
  map ca 1920-1923
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Historisk stadsplan över Upsala : Uppritad efter 1702 års, samt äldre mätningar och inlagd på 1880 års stadsplan med tillämpningar av 1927 års triangelmätning över Upsala stad. Utarbetad år 1934 av Ivar Rydeberg.
  Rydeberg, Ivar, ca 1880-1950 (cartographer)
  map 1934
  Sv. handritade kartor Största format (förvaras rullad) Dav. 1315a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Reliefkarta [över] Norden : Utarbetad av Bo. Thomée. F:a [Kartreliefer, Värnamo]
  Thomée, Bo, 1906-1993 (creator)
  map ca 1940-1946
  Reliefkartor 3
  Uppsala universitetsbibliotek
123

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!