• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Betyg och ansökningar / Betyg : Utdrag ur Öfverintendenten Ankarsvärds Embetsberättelse i Kongl: akademien för de fria konsterna för år 1845
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Anckarsvärd, Michael Gustaf, 1792-1878 (author)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (transcriber)
  Konstakademien (associated name)
  1845-1849-02-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Betyg och ansökningar / Betyg före 1838 : Intyg att Nils Månsson Mandelgren undervisats vid Konstakademien
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  1838-05-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Betyg och ansökningar / Betyg : Intyg att Nils Månsson Mandelgren har undervisats i Konstakademiens artistskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  1837-11-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Betyg och ansökningar / Betyg för Restaurering : Intyg att Nils Månsson Mandelgren har målat en altartavla och rekommendation av honom
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Winge, Mårten Eskil, 1825-1896 (author)
  Malmström, Johan August, 1829-1901 (author)
  Konstakademien (associated name)
  1873-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Betyg och ansökningar / Betyg före 1838 : Intyg från Konstakademien om att Nils Månsson Mandelgren under fyra års tid har undervisats där
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (author)
  1838-06-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Betyg och ansökningar / Betyg före 1838 : Intyg att Nils Månsson Mandelgren har undervisats vid Konstakademiens artistskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  1837 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Betyg och ansökningar / Betyg som Lärare uti Perspektif vid Kog Aka 1843-44 : Utdrag af Dagboken, hållen i Kongl. Akademiens för de fria konsterna kvartals-Sammankomst den 2 December 1845.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1845-12-02 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Forskning Sverige B / 1868 : Avskrift av brev till Konstakademien från Kungliga Ecklesiastikdepartementet om att Nils Månsson Mandelgren har beviljats statligt understöd på 1500 riksdaler för år 1869.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Carlson, FF, 1811-1887 (author)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (signer)
  Konstakademien (addressee)
  Konstakademien (addressee)
  Ecklesiastikdepartementet (author)
  1868-09-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Betyg och ansökningar / Svenska betyg o pass till London : Intyg att Nils Månsson Mandelgren har undervisats i Konstakademiens teckningsskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  1834-05-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Betyg och ansökningar / A Mottioner : Anteckningar angående anslag för Nationalmuseum, Konstakademien och Vitterhetsakademien
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Nationalmuseum (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  Vitterhetsakademien (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!