• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
123
 • 1.
  Forskning Sverige A / Resan 1854 : Avskrift av brev från Konstakademien till kung Oskar I (Oscar I) angående utlåtande över Nils Månsson Mandelgrens konsthistoriska arbete.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (correspondent)
  Anckarsvärd, Michael Gustaf, 1792-1878 (correspondent)
  Konstakademien (associated name)
  1854-11-25 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Forskning Sverige A / Resan 1855 : Brevkoncept från Nils Månsson till Konstakademien med begäran om ett utlåtande om Mandelgrens planerade konsthistoriska verk.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Konstakademien (correspondent)
  1855 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Forskning Sverige A / Reseberättelser till Kogl Målar Aka : Nils Månsson Mandelgrens rapport till Konstakademien om sin företagna forskningsresa.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Gulleson, Haaken, Verksam första hälften av 1500-talet (associated name)
  Gadh, Måns, Verksam första hälften av 1500-talet (associated name)
  Ekdahl, Nils Johan, 1799-1870 (associated name)
  Konstakademien (correspondent)
  efter 1868 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Forskning Sverige B / 1864 : Utlåtande om att Nils Månsson Mandelgren har lämnat två ritningar av ett tak på Hägerstads kyrka till Konstakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (signer)
  Konstakademien (associated name)
  1864-12-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Forskning Sverige B / 1865 : Rekommendation från överintendent Fritz von Dardel om att låta Nils Månsson Mandelgren erhålla allmänna medel till att fortsätta sitt konsthistoriska arbete.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Dardel, Fritz Ludvig von, 1817-1901 (correspondent)
  Konstakademien (associated name)
  1865-11-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Forskning Sverige B / 1863 : Brev till kung Karl XV (Carl XV) från Konstakademien med utlåtande om Nils Månsson Mandelgrens ansökan om fast anställning som intendent vid Nationalmuseum.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (correspondent)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (correspondent)
  Söderberg, Gustaf, 1799-1875 (correspondent)
  Konstakademien (correspondent)
  1863-05-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Forskning Sverige B / 1865 : Brev till Kungliga Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) från Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Lindgren, Henrik Gerhard, 1801-1879 (associated name)
  Konstakademien (correspondent)
  1865-11 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Forskning Sverige B / 1866 : Utdrag ur protokollet hållet vid Kongl Akademiens sammankomst den 24 februari 1866.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (signer)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1866-02-24 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Forskning Sverige B / 1872 : Bekräftelse från Fredrik Wilhelm Scholander att Nils Månsson Mandelgren till Konstakademien lämnat in elva planscher föreställande valvmålningar i Tortuna kyrka i Västerås stift + beskrivning.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (author)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1872-01-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Forskning Sverige B / 1872 : Brevutkast från Nils Månsson Mandelgren till Konstakademien angående försenad överlämning av ritningar på grund av sjukdom.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  1871-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
123

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!