• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 1.
  Bengt E. Andersons arkiv
  Anderson, Bengt E., 1927- (collector)
  letter (including drafts), manuscript, print, film, video 1913-2003 - 0,1 shelf meters, 1 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2.
  Birger Berghs arkiv
  Bergh, Birger, 1935-2008 (collector)
  letter (including drafts), manuscript, press cutting, elektronic resources (disks, cds etc.) 1968-2008 - 0,5 shelf meters, 6 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Hans Blix's archives
  Blix, Hans, 1928- (collector)
  biographica, elektronic resources (disks, cds etc.), film, video, letter (including drafts), manuscript, notes, press cutting, print 1964-2019 - 5,30 shelf meters, 72 volumes
  Blix Hans
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Ruth Ekströms arkiv
  Ekström, Ruth, 1902-1990 (collector)
  letter (including drafts), biographica, photograph, press cutting, print 1932-2008 - 0,2 shelf meters, 4 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Gustaf Frödings efterlämnade papper
  Fröding, Gustaf, författare, 1860-1911 (collector)
  letter (including drafts), manuscript, notes, biographica, press cutting, genealogical material, print 1700-2000 - 3 shelf meters, 50 volumes
  Froding
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Carl-Erik och Regina af Geijerstams efterlämnade papper
  Geijerstam, Carl-Erik af, 1914-2007 (collector)
  Geijerstam, Regina af, 1918-2010 (collector)
  biographica, letter (including drafts), diaries, photograph, manuscript, press cutting, print 1850-2010 - 34 volumes
  NC1969-2002
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Arkiv efter Astrid och släkten Guilletmot
  Guilletmot, Astrid, 1914-2015 (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), photograph, genealogical material, sheet music, press cutting, print 1700-2015 - 0,40 shelf meters, 5 volumes
  Guilletmot
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Bertil Harrisons arkiv
  Harrison, Bertil, 1918-2002 (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), financial documents, unprocessed material, press cutting, print 1928-2002 - 1,9 shelf meters, 26 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  Konstnären Carsten Hvistendahls arkiv
  Hvistendahl, Carsten, 1901-1972 (collector)
  1909-2017
  H 231
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 10.
  Lärarinnan Lene Hvistendahls arkiv
  Hvistendahl, Lene, 1905-2002 (collector)
  1907-2014 - 2 volumes
  H 237
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 11.
  Tomas Häggs samling
  Hägg, Tomas, filolog, 1938-2011 (collector)
  letter (including drafts), press cutting 1975-2000 - 0,7 shelf meters, 10 volumes
  Acc2012_10
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Gunnar Jarrings arkiv
  Jarring, Gunnar, 1907-2002 (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), diaries, financial documents, film, video, photograph, realia, association documents, legal documents, map, sound recordings, manuscript, matriklar, press cutting, print, documents by subject 1910-2002 - 50,0 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 13.
  Rösträttsstandar : F.K.P.R. Göteborg
  Lindblom, Louise, 1972- (collector)
  Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Göteborg (collector)
  2018 - 2 volumes
  B 98
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 14.
  Harry Martinsons efterlämnade papper och manuskript
  Martinson, Harry, 1904-1978 (collector)
  letter (including drafts), diaries, manuscript, biographica, photograph, drawing/painting, sheet music, press cutting, print 1911-2010 - 10,65 shelf meters, 206 volumes
  MartinsonHarry
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Jan Mårtensons arkiv
  Mårtenson, Jan, 1944- (collector)
  letter (including drafts), press cutting, manuscript 1960-2007 - 4,0 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Ann-Marie Nilssons arkiv
  Nilsson, Ann-Marie, musikforskare, 1942- (collector)
  notes, letter (including drafts), sheet music, documents by subject 1983-2011 - 1,30 shelf meters, 19 volumes
  Acc2011_39
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Bo Nilssons arkiv
  Nilsson, Bo, tonsättare, 1937- (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), sound recordings, sheet music, press cutting 1955-2000
  NilssonBo
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Birger Olssons efterlämnade papper
  Olsson, Birger, folkhögskolelärare, organist, musikforskare, 1910-2006 (collector)
  notes, letter (including drafts), photograph, manuscript, press cutting 1980-2003 - 0,50 shelf meters, 7 volumes
  NC720-721
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Oscar Reutersvärds arkiv
  Reutersvärd, Oscar, 1915-2002 (collector)
  biographica, letter (including drafts), diaries, financial documents, photograph, manuscript, unprocessed material, press cutting, print, documents by subject 1934-2001 - 23,0 shelf meters, 305 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Tanja Schults forskningsmaterial rörande Raoul Wallenbergs minne
  Schult, Tanja, 1973- (collector)
  notes, letter (including drafts), photograph, sound recordings, manuscript, unprocessed material, press cutting, film, video, print, documents by subject 2000-2012
  NC 1632-1635
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Carl Magnus von Seths arkiv
  Seth, Carl Magnus von, 1922- (collector)
  manuscript, letter (including drafts) 1947-2002 - 0,1 shelf meters, 2 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Göran Stangertz' arkiv
  Stangertz, Göran, 1944-2012 (collector)
  letter (including drafts), manuscript, press cutting, photograph 1982-2004 - 0,2 shelf meters, 3 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 23.
  Lars Gyllenstens brev till Thure Stenström
  Stenström, Thure, professor, litteraturvetare, 1927- (collector)
  letter (including drafts), manuscript 1975-2005 - 0,05 shelf meters, 1 volumes
  2010_37
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Centrum för genusforskning (GIG) : Göteborgs Universitets Interdisciplinära Genusforskare
  Göteborgs Universitets Interdisciplinära Genusforskare (collector)
  2011-2018 - 1 volumes
  B 101
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 25.
  Olle och Berna Svenssons arkiv
  Svensson, Olle, författare, 1904-1972 (collector)
  Svensson, Berna, 1924-2006 (collector)
  letter (including drafts), notes, biographica, financial documents, photograph, realia, genealogical material, sound recordings, manuscript, sheet music, press cutting, drawing/painting, print 1900-2019
  Svensson
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Sture Wallers arkiv
  Waller, Sture M., 1915-2002 (collector)
  letter (including drafts), photograph, biographica, manuscript, diaries, press cutting, genealogical material 1930-2002 - 6,3 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Louise Vinges arkiv
  Vinge, Louise, 1931- (collector)
  letter (including drafts), manuscript 1980-2005 - 1,3 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  Gustaf Wingrens arkiv
  Wingren, Gustaf, 1910-2000 (collector)
  notes, letter (including drafts), diaries, manuscript, press cutting, photograph 1946-2000 - 3,4 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 29.
  David Wirmarks arkiv
  Wirmark, David, 1926- (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), photograph, manuscript, unprocessed material 1926-2014 - 7,5 shelf meters
  NC 2180-2194
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Obs! Kulturkvartens snabbprotokoll
  Sveriges Radio (collector)
  1969-2002 - 3,8 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Klassiska föreningens arkiv
  Lunds universitet. Klassiska föreningen (collector)
  letter (including drafts), matriklar, association documents, financial documents 1899-2000 - 0,2 shelf meters, 3 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Cavefors förlagsarkiv
  Cavefors Bokförlag (collector)
  notes, letter (including drafts), financial documents, elektronic resources (disks, cds etc.), photograph, legal documents, manuscript, press cutting, print 1959-2014 - 8 shelf meters, 171 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 33.
  Tillskott till Juridiska klubbens arkiv letter (including drafts), association documents, photograph 1920-2010
  NC1090
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Uppsala Humanistiska Förbund
  Uppsala humanistiska förbund (collector)
  letter (including drafts), financial documents, association documents, press cutting, print 1896-2006 - 0,53 shelf meters, 8 volumes
  UppsalaHumFor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Arkivet efter Akademiska reservofficerssällskapet i Uppsala (AROS)
  Akademiska reservofficerssällskapet i Uppsala (AROS) (collector)
  letter (including drafts), financial documents, photograph, print, association documents, matriklar 1979-2010
  NC774-777
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Mendelska sällskapet i Lunds arkiv
  Mendelska sällskapet i Lund (collector)
  financial documents, association documents, letter (including drafts), photograph 1910-2002 - 10,0 shelf meters Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  SKOGH, Sveriges kvinno-och genushistoriker
  SKOGH, Sveriges kvinno-och genushistoriker (collector)
  association documents 1995-2015 - 7 volumes
  B 95
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 38.
  Joculatores Upsalienses arkiv
  Joculatores Upsalienses (collector)
  notes, letter (including drafts), photograph, sheet music, press cutting, print, sound recordings, matriklar, association documents, manuscript 1965-2010
  NC 2173-2179
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Orphei Drängars arkiv
  Orphei drängar (collector)
  1853-2015 - 24,5 shelf meters, 323 volumes
  Orphei Drängar (NC)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Södermanlands-Nerikes Nations arkiv
  Södermanlands-Nerikes Nation (Uppsala universitet) (collector)
  1599-2008
  U 1000-1099
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Cirkulerande dagböcker. Barnsköterskor 1969, Linköping
  Birgittaskolan (Linköping) (collector)
  1969-2018 - 1 volumes
  B 100
  Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
 • 42.
  Kyrklig samlings arkiv
  Kyrklig samling (collector)
  association documents, letter (including drafts), financial documents 1958-2014
  NC 2218-2226, NC 2314-2315
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!