• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Om äktenskapet : dess forntid och framtid : två föredrag
  Wicksell, Knut, 1851-1926 (author)
  1890
  Sv. Sociol. Fam. Kaps.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Om prostitutionen: Huru mildra och motverka detta samhällsonda?: Två föredrag
  Wicksell, Knut, 1851-1926 (author)
  1887 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Om folkökningen i Sverge och de faror den medför för det allmänna välståndet och sedligheten
  Wicksell, Knut, 1851-1926 (author)
  1887 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Manuskript - Bör svenska statskyrkan upphäfvas eller kan den reformeras?
  Wicksell, Knut, 1851-1926 (author)
  1892 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Manuskript - Tomma magar och fulla magasin
  Wicksell, Knut, 1851-1926 (author)
  1890 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Manuskript - Tankar om äktenskapet
  Wicksell, Knut, 1851-1926 (author)
  1887 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Romancero
  Wicksell, Knut, 1851-1926 (author)
  1879
  Sv. Sv. litt. Dikter Kaps. [Wicksell]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Studenten från Greifswald : skämt i en akt med sång
  Wicksell, Knut, 1851-1926 (author)
  1878
  Sv. Sv. litt. Dramat. Kaps.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Knut Wicksells arkiv
  Wicksell, Knut, 1851-1926 (collector, donor)
  letter (including drafts), manuscript, print, documents by subject, notes, biographica, photograph, press cutting 1860-1926 - 7 shelf meters, 83 volumes Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!