• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
Show more
 • 2.
  Korrespondens med Oidentifierad person 1797-1797
  Acharius, Erich, 1757-1819 (author)
  Oidentifierad person (addressee)
  letter 1797-1797
  AS
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 3.
  Annotationer under Hr. Medicinae Professoren Acrells Publ. Föreläsningar öfwer Therapia Generalis Wåhr-Termin 1790
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (author)
  lecture 1790
  Waller Ms cod-00002 Waller - Codices Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Anotationer i Bandagernas anläggande ... privata föreläsningar år 1783
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (author)
  lecture 1783
  Waller Ms cod-00001 Waller - Codices Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Therapia specialis. 1. Morbi pyretici s. febres. 2. Morbi apyrtetici.
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (author)
  lecture 1780-1800
  Waller Ms cod-00003 Waller - Codices Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Letter 27 July 1781, Uppsala to Carl Linnaeus the Younger, London
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (author)
  Linnaeus the Younger, Carl, 1741-1783 (addressee)
  letter d. 27 Julii 1781
  Linnaean correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Certificate
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (author)
  Murray, Adolph, 1751-1803 (signer)
  Wetterstedt, Eric af, 1736-1822 (signer)
  certificate 1798-23
  Waller Ms se-00012 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Official document
  Acrelius, Israel, 1714-1800 (author)
  Gahm, Simon (associated name)
  Unander, Eric (associated name)
  government publication 1749-17
  Waller Ms se-00014 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Official document
  Adelcrantz, Carl Fredric, 1716-1796 (signer)
  Psilanderhielm, Johan Gustaf, 1723-1782 (signer)
  Tilas, Daniel, 1712-1772 (signer)
  Wrede-Sparre, Axel, 1708-1772 (signer)
  government publication 1770-05-17
  Waller Ms se-03253 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Oförgripelige tankar och anmärkningar, wid the 35 frågor, som för någon tid sedan af kongl. finska boktryckeriet äro utkomne. =Anon.= Stockholm, tryckt uti kongl. finska boktryckeriet, år 1765
  Adelswärd, Johan, 1718-1785 (author)
  1765
  Gyllenhjelmska biblioteket Samling af utkomne ... tom. 1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Letter 20 December 1754, Whampoa [Huangpu] to Carl Linnaeus, Uppsala
  Adler, Carl Fredrik, 1720-1761 (author)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (addressee)
  letter 20 Decembr. 1754
  Linnaean correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Bref af en svensk man om dess resa till Italien 1783, 84
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  1783
  X 406
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Dagbok öfver en resa genom Tyskland och Italien åren 1783 och 1784. Vol. 1-4
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  1783-1784
  X 405 a Fol. - X 405 d Fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Dagbok öfver en resa genom Tyskland och Italien åren 1783 och 1784. Vol. 3
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  1783-1784
  X 405 c Fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Dagbok öfver en resa genom Tyskland och Italien åren 1783 och 1784. Vol. 4
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  1783-1784
  X 405 d Fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Dagbok öfver en resa genom Tyskland och Italien åren 1783 och 1784. Vol. 2
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  1783-1784
  X 405 b Fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Dagbok öfver en resa genom Tyskland och Italien åren 1783 och 1784. Vol. 1
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  1783-1784
  X 405 a Fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Amphion, opera med prologue. Första gången upförd uti deras kongl. majestäters och kongl. husets närvaro, då hans maj:ts konungens födelsedag firades, den 26 januarii 1778. =Anon=. Stockholm, trykt i kongl. tryckeriet 1778
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  Naumann, Johann Gottlieb, 1741-1801 (composer)
  Gallodier, Louis, 1733-1803 (composer, other)
  Thomas, Antoine Léonard, 1732-1785 (associated name)
  drama 1778
  Bokband 1800-t. Sverige 138
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Permission för Fänriken Anders Risberg
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (author in his/her own hand)
  1767-10-14 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  Kong. Majt:s. Nådiga Resolution : Resolution för Revisions Secreter. Ehrenstråles Enka, at njuta tjänsteåret efter dess aflidne Man.
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (author in his/her own hand)
  Linnerhielm, Helena Maria, 1702-1790 (addressee)
  1769-08-16 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Letter 1779-08-05, Larf
  Afzelius, Adam, 1750-1837 (author)
  letter 1779-08-05
  Waller Ms se-00016 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Anteckningar under en resa med Hr. Swab i mellersta och södra Sverige 1779
  Afzelius, Adam, 1750-1837 (author)
  1779
  S 36 a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Anteckningar under resan till England och anmärkningar derstädes 1789-90
  Afzelius, Adam, 1750-1837 (author)
  1789-1790
  X 406 a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Letter 1790-04-08, London
  Afzelius, Adam, 1750-1837 (author)
  Afzelius, Johan, 1753-1837 (addressee)
  letter 1790-04-08
  Waller Ms se-00018 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Letter 1781-07-10
  Afzelius, Adam, 1750-1837 (author)
  Aurivillius, Pehr Fabian, 1756-1829 (addressee)
  letter 1781-07-10
  Waller Ms se-00017 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Dagbok under en resa i Norge 1796
  Afzelius, Johan, 1753-1837 (author)
  1796
  X 407 a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  De Lue Venerea. Privat Collegium
  Afzelius, Pehr von, 1760-1843 (author)
  lecture 1793
  Waller Ms cod-00005 Waller - Codices Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Föreläsningar öfwer Nevroses
  Afzelius, Pehr von, 1760-1843 (author)
  lecture 1790-1843
  Waller Ms cod-00008 Waller - Codices Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Morbi Exanthematici chronici. Collegium
  Afzelius, Pehr von, 1760-1843 (author)
  lecture 1790-1843
  Waller Ms cod-00009 Waller - Codices Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Föreläsningar öfver Febrar i allmänhet och febrar in specie
  Afzelius, Pehr von, 1760-1843 (author)
  lecture 1790-1843
  Waller Ms cod-00007 Waller - Codices Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Om Febrarne
  Afzelius, Pehr von, 1760-1843 (author)
  lecture 1790-1842
  Waller Ms cod-00010 Waller - Codices Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Bokbindaren Johan Ahlboms almanackor med anteckningar om arbete och vardag
  Ahlbom, Johan, 1750-1830 (author)
  1795-1831
  Y 179 fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Letter 9 February 1752, Göteborg to Carl Linnaeus, Uppsala
  Ahlelöf, Jonas, 1717-1783 (author)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (addressee)
  letter 29 Jan: 1752
  Linnaean correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Letter 2 August 1752, Göteborg to Carl Linnaeus, Uppsala
  Ahlelöf, Jonas, 1717-1783 (author)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (addressee)
  letter 22 Julii 1752
  Linnaean correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Letter 28 June 1752, Göteborg to Carl Linnaeus, Uppsala
  Ahlelöf, Jonas, 1717-1783 (author)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (addressee)
  letter 17 Junii 1752
  Linnaean correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Letter 12 April 1752, Göteborg to Carl Linnaeus, Uppsala
  Ahlelöf, Jonas, 1717-1783 (author)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (addressee)
  letter 1 Aprill 1752
  Linnaean correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Letter 1733?, Örebro
  Aken, Frans Mikael von, 1700-1769 (author)
  Suck, Johan (addressee)
  letter 1733 (around)
  Waller Ms se-00059 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Hus- och rese-apotheque, huru man sin hälsa rätt skjöta, och the rätta approberade medel, vti ett hushåll, bruka skal, vti möjeligaste kortthet sammandragit af Frantz. Michaël. von Aken. ...
  Aken, Frantz Michaël von, 1698-1760 (author)
  Bælter, Lars, 1704-1788 (translator)
  Rosén von Rosenstein, Nils, 1706-1773 (author)
  1746 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Letter 1750-1799, Örebro
  Aken, Franz Joachim von, 1738-1798 (author)
  letter 1750-1799
  Waller Ms se-00058 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Letter 1792-09-22, Örebro
  Aken, Franz Joachim von, 1738-1798 (author)
  letter 1792-09-22
  Waller Ms se-00057 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Official document
  Alanus, Henric, -1810 (signer)
  Porthan, Henrik Gabriel, 1739-1804 (signer)
  Lindeström, Carl Johan, 1762- (associated name)
  government publication 1787-05-16
  Waller Ms fi-00086 Waller - Finnish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Receipt
  Almroth, Nils, 1761-1832 (author)
  receipt 1794-07-21
  Waller Ms se-00072 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Certificate
  Alstrin, Carl, 1686-1750 (author)
  Lagerholm, Anders (associated name)
  certificate 1726-05-16
  Waller Ms se-00077 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Letter 7 November 1759, Alingsås to Carl Linnaeus, Uppsala
  Alströmer, Clas, 1736-1794 (author)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (addressee)
  letter 7 Novbr. 1759
  Linnaean correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Letter 28 April 1781, Göteborg to Carl Linnaeus the Younger, London
  Alströmer, Clas, 1736-1794 (author)
  Linné, Carl von, 1741-1783 (addressee)
  letter 28 Aprill 1781
  Linnaean correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!