• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  [Planscher i] Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturalie samling innehållande sälsynte och främmande djur ..., Stockholm 1754
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (other)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (other)
  book/publication 1754 Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Upsala stads utseende från södra sidan.
  Akrel, Fred., 1748-1804 (engraver)
  print 1770
  Top. pl. Uppsala Vyer 1700-talet 49075
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Charta och plan öfwer det projecterade defensionswärket i Tavastehuus : I anledning af höglåflige Kongl: Krigscollegii communicerade dessein, till Hans Excellence Högwälborne Herr Baron och Fältmarskalken Stackelberg, inrättad efter situationens beskaffenhet.
  Ammondt, Johan Gustav, 1690-1737 (creator)
  Stackelberg, Berndt Otto, 1662-1734 (other)
  drawing ca 1727-1734
  Top. pl. handteckningar Finland 55981
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Caspar Liffers : Kongl. Notarius Publicus
  Berndes, Anton Ulrik, 1757-1844 (artist)
  Liffers, Caspar, 17??-18?? (depicted)
  drawing/painting ca 1800
  Sv. handt. porträtt 17056
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  General Plan af Kongl. Trädgården wid St Jacobs kyrkia i Stockholm författad år 1784. : Ritadt af Joh. Biörnstierna.
  Biörnstierna, Johan, 1729-1797 (creator)
  drawing 1784
  Handritade kartor, Sverige 40592
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Grundritning af Stockholms slott, med nästgränsande hus och qwarter, såsom de af Nicodemus Tessin blefwo tillämnade
  Björnstierna, Johan, 1729-1797 (other)
  Tessin, Nicodemus d. y., 1654-1728 (architect, copy after)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  drawing 1770?
  Handritade kartor, Sverige, stort format 38998Topografiska planscher Stockholm
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Dedikation (År 1752 är denna Psalm-bok skiänkt till Leufsta-Bibliotheque af Inspectoren wid Leufsta Bruk Hr Hindric Bäck.)
  Bäck, Hindric, fl. 1752 (dedicator)
  Lövstabruk (dedicatee)
  provenance evidence, manuscript annotations/marginalia 1752
  Leufstabiblioteket
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  BondeLyckan.
  Caton, Johan Laurentz, 1753-1808 (engraver)
  print 1770-1881
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Anteckningar (Charles De Geer)
  De Geer, Charles, friherre, 1720-1778 (scribe)
  manuscript annotations/marginalia, provenance evidence 1743-1759
  Leufstasaml. F 74 Leufstabiblioteket
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Exlibris (Emanuel De Geer)
  De Geer, Emanuel, friherre, 1748-1803 (former owner)
  provenance evidence, ex-libris 1700-talet
  Leufsta 14.1 Leufstabiblioteket
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Johan Arckenholz
  Desmarées, Georg, 1697-1775 (artist)
  Arckenholtz, Johan, 1695-1777 (depicted, donor)
  portrait 1753
  UU 66
  Uppsala universitets konstsamlingar
 • 14.
  Tiggarens testamente [karikatyr]
  Ehrensvärd, Carl August, greve, 1745-1800 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  En mycket sanfärdig historia som sig hafver tilldragit här i Finland [Karikatyr]
  Ehrensvärd, Carl August, greve, 1745-1800 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Man drar sig fram i verlden [karikatyr]
  Ehrensvärd, Carl August, greve, 1745-1800 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Hennes Maj:t Drottning Fredrica Dorothea Wilhelminas Födelse, d. 12 Mart. 1781. : Dess Biläger, d. 31 October 1797.
  Fredrika Dorotea Vilhelmina, drottning av Sverige, 1781-1826 (depicted)
  print 1797-1820
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Baron Georg Hindrich von Gertz.
  Gertz, Georg Heinrich von, 1668-1719 (depicted)
  print 17??
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Den quinnan har ei kiärligt hierta, som gör sin man så bakvänd smärta [även känd som Risbadstugan].
  Gillberg, Jacob, 1724-1793 (artist)
  print 1754 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Gustaf den III:dje. : Sweriges, Göthes och Wendes Konung
  Gustaf, 1746-1792 (depicted)
  print 1774
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Jacob Gillberg, Skådepenningar öfver de förnämsta händelser som tillhöra konung Gustaf III:s historia
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (dedicatee)
  Gillberg, Jacob, 1724-1793 (engraver)
  Heland, Martin Rudolf, 1765-1812 (engraver)
  Götlin, Erik, 1744-1820 (other)
  print 1780- ca 1792
  Z 17 ligg. fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Naturens behof
  Gustav IV Adolf, 1778-1837 (artist)
  drawing/painting 1794 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  En del af Stadsgården kallad Barlastplaçen
  Heland, Martin Rudolf, 1765-1812 (creator, engraver)
  Brun, Gustaf, läkare, boksamlare, 1886-1958 (former owner)
  print ca 1790-1795
  41642
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Kvinna som läser ett brev
  Hilleström, Pehr, 1732-1816 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Klubb
  Hilleström, Pehr, 1732-1816 (artist)
  print Sekelskiftet 1800
  Sv. Gravyrer Martin 2838
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Namn (Gabriel Johan Hjelmborg)
  Hjelmborg, Gabriel Johan, 1708-1747 (former owner)
  provenance evidence, manuscript annotations/marginalia, inscribed name 1700-talets första hälft
  Leufstasaml. F 76 Leufstabiblioteket
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Ardea Stellaris. Linn. Syst. p. 144, no. 16 : Rördrum, Plate 4
  Holtzbom, Anders, ca 1673-1711 (artist)
  Rudbeck, Olof, d.y., 1660-1740 (artist)
  De Geer, Charles, friherre, 1669-1730 (former owner)
  drawing/painting ca 1693-ca 1710 Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Förslag till utformning av Uppsala slottsträdgård 1744 och planritning över Uppsala slott
  Hårleman, Carl, 1700-1753 (architect)
  drawing 1744
  Top. pl. Uppsala 1700-tal Handteckningar 49794
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Altartafvlan uti Svinevad eller nu kallad Gustaf den III:es kyrka uti Nerke. : år 1793. Målad och graverat af Pehr Hörberg. Är 14 fot hög.
  Hörberg, Per, 1746-1816 (creator, engraver)
  print 1793
  Sv. gravyrer [Hörberg] 2573
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Exlibris (Karl XII)
  Karl XII, kung av Sverige, 1682-1718 (former owner)
  provenance evidence, ex-libris Mellan 1701 och 1718
  Leufsta 98.9 Leufstabiblioteket
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Ätt- och stammgård för den stormächtigste konung Carl den XII, Sveriges, Göthes och Wendes konung : i underdånighet anlagder af Johan Peringskiöld.
  Karl XII, kung av Sverige, 1682-1718 (other)
  Peringskiöld, Johan, 1654-1720 (creator)
  Arvidsson, Truls, 1660-1710/11 (engraver)
  print [1697-1700]
  Sv. Kulturhistoriska planscher Genealogi Största format 9453
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Högärewördige och höglärde herr probst.
  Klingenstierna, Samuel, 1698-1765 (author)
  Hiorter, Olof Petrus, 1696-1750 (associated name)
  Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala (issuing body)
  print 16 april 1733
  Sv. Acta [Uppsala Vetenskapssocieten] Kaps. (Diverse)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Unga fruntimbers Hushålls Spegel, utgifwen 1754
  Lange, Johan Georg, 1722-1792 (printer)
  print 1788 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Unga Fruentimbers Hushålls Spegel, utgifwen 1754.
  Lange, Johan Georg, 1722-1792 (printer)
  print 1788
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  [Titelblad i] Thé-conseilen, satire. Stockholm, tryckt hos Lars Kumblins enka. 1777.
  Lenngren, Anna Maria, 1754-1817 (author)
  print 1777
  Westin Sv. litt. kaps
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Stockholms Posten N:o 94, onsdagen, den 25 april 1798
  Lenngren, Anna Maria, 1754-1817 (author)
  print 1798
  Sv. litt. tidskr.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Charles E. Lewenhaupt
  Lewenhaupt, Charles Emil, greve, 1691-1743 (depicted)
  Lewenhaupt, Charles Emil, greve, 1721-1796 (depicted)
  drawing/painting 17??
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Stockholm emot Saltsjön, sedt vid Lundins Malmgård
  Martin, Johan Fredrik, 1755-1816 (creator, engraver)
  Brun, Gustaf, läkare, boksamlare, 1886-1958 (former owner)
  print 1793? Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Stockholm emot Saltsjön, sedt nedanför gamla Arsenalen.
  Martin, Johan Fredrik, 1755-1816 (creator, engraver)
  Brun, Gustaf, läkare, boksamlare, 1886-1958 (former owner)
  print ca 1790-1795 Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Mesterton, hofsecreterare
  Mesterton, Peter, 1671-1744 (depicted)
  Mesterton, Claes, 1713–1795- (depicted)
  drawing/painting 17??
  Sv. handt. porträtt 17667Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  En skön och Christelig Hus-Wälsignelse. : Alla de, som hafwa detta Blad uti sit hus och lefwa där efter, dem lyckas all sina mål.
  Norberg, Samuel, 1752-1843 (printer)
  print 1770-1784
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Qwinligit tankespel för åren 1748, 1749 och 1750. Af Hedwig Charlotta Nordenflycht. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, 1750
  Nordenflycht, Hedvig Charlotta, 1718-1763 (author)
  print 1750
  Cr. 5:97
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Faciat af det nyia taket på den söda sjdan. / Plan af taket runt omkring Tavastehuus slått.
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 1727-11-03
  Top. pl. handteckningar Finland 55985
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Relation och rjtning öfwer Tavastehus slåtts nedersta wåning.
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 3 november 1727
  Top. pl. handteckningar Finland 55990
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Relation och rjtning öfwer triedie wåningen.
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 9 november 1727
  Top. pl. handteckningar Finland 55989
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Relation och rjtning öfwer fierde wåningen.
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 3 november 1727
  Top. pl. handteckningar Finland 55987
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Relation och rjtning öfwer winnarna [vinden].
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 9 november 1727
  Top. pl. handteckningar Finland 55986
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Relation och rjtning öfwer andra wåningen.
  Nordenskiöld, Anders Johan, 1696-1763 (creator)
  drawing 3 november 1727
  Top. pl. handteckningar Finland 55988
  Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!