• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
 • 1.
  Letter 1639-02-20, Örebro
  Alanus, Georg, 1609-1664 (author)
  Oxenstierna, Axel, greve, 1583-1654 (addressee)
  letter 1639-02-20
  Waller Ms fi-00001 Waller - Finnish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Katalog över Bibliotheca Inferior i Uppsala universitetsbiblioteks första byggnad.
  Alsinius, Christiernus, -1659 (associated name)
  Tolfstadius, Laurentius L. (metadata contact)
  Uppsala universitetsbibliotek (owner)
  catalog Katalogen sammanställd 1638-1641. Underskriven 1641
  Bibl. arkiv K 2
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Official document
  Andersson, Oloff (author)
  government publication, notes 1641-07-29
  Waller Ms se-01728 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • Official document
   Andersson, Oloff (author)
   1641-07-29 Uppsala universitetsbibliotek
  • Note/-s
   Lenaeus, Johannes Canuti, 1573-1669 (author)
   1641-08-01 Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Then vnderskiöne Psyche, vtaf Apuleio Madaurense vtdragen och förswenskat jgenom M. N. sampt effter mångens åstundan med flijt å nyo vplagd i Stockholm åhr 1690
  Apuleius, ca. 125-ca. 160 e.Kr. (author)
  Nyman, Mårten, 1643-1715 (translator)
  Wall (printer)
  1690
  Sv. Rar. 10:853
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Brev från Rutger von Ascheberg, militär och härförare, 1691
  Ascheberg, Rutger von, 1621-1693 (author in his/her own hand)
  1691-06-16 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Samfundets Apollini Sacra räkenskaper 1768-1776
  Aurivillius, Carl Emanuel, 1797-1863 (donor)
  Apollini sacra (collector)
  1768-1676
  U 162
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Namnteckning på tingsrättsskrivelse av Bengt Bagge, 22 februari 1683
  Bagge, Bengt, 1636-1691 (author)
  1683
  AS
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 10.
  Hans Bagger till Steen Reedtz, 1 mars 1671
  Bagger, Hans, 1646-1693 (author in his/her own hand)
  letter 1671-03-01 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Korrespondens med Georg Hansson von Snoilsky 1662-1662
  Beijer, Johan von, 1606-1669 (author)
  Snoilsky, Georg Hansson von, -1672 (addressee)
  letter 1662-1662
  H 52:3
  Göteborgs universitetsbibliotek
 • 12.
  Receipt
  Bellinus, Olaus Stephani, 1515-1618 (author)
  receipt 1615 (around)
  Waller Ms se-03683 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Official document
  Below, Jacob Fredric, 1669-1716 (signer)
  Hiärne, Urban, 1641-1724 (signer)
  Hoorn, Johan von, 1662-1724 (signer)
  Lilljestolpe, Lars, 1671-1706 (signer)
  Odendal, Anders, 1655-1704 (signer)
  Rothlöben, Johan Martin, 1657-1701 (signer)
  government publication 1697-10-19 (before)
  Waller Ms se-01334 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Official document
  Bilberg, Johan, 1646-1717 (signer)
  Elingius, Lars, 1640-1687 (signer)
  Lagerlöf, Petrus, 1649-1699 (signer)
  Norrmanus, Laurentius, 1651-1703 (signer)
  Obrecht, Elias, 1653-1698 (signer)
  Peringer, Gustaf, 1651-1710 (signer)
  Spole, Anders, 1630-1699 (signer)
  Wolff, Nils, 1641-1694 (signer)
  government publication 1650-1699
  Waller Ms se-03787 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Refractio solis inoccidui, in septemtrionalibus oris : [sv. tit.:] Midnats solens rätta och synlige rum uti norrlanden, effter ... Carl den elloftes allernådigste befallning åtskilde igenom någre astronomiske observationer, hållne wid sommar solståndet år 1695
  Bilberg, Johan, 1646-1717 (author)
  Wahlborg, Jonas (former owner)
  Damström, Lars (former owner)
  Wankijff (printer, other)
  [1695]
  Leufsta 163.H.12 Leufstabiblioteket
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Johann Bismarcus' Stammbuch
  Bismarcus, Johann, fl. 1599–†1636 (former owner)
  album amicorum 1601-1636
  Y 30 g
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • 85. Olai, Petrus
   Olai, Petrus, fl. 1634 (author)
   1634-05-02 Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Tree predikninger, håldne vthi häärfärden ååt Lijfland, anno 1621. aff Johanne Botvidi Gotho. ... Cum gratia &c.
  Botvidi, Johannes, 1575-1635 (author)
  1627 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Inventarium över Jesuitkollegiets i Riga bibliotek.
  Botvidi, Johannes, 1575-1635 (data manager)
  Jesuitkollegiet, Riga (associated name)
  catalog 1622-11
  U 271
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Receipt
  Bourdelot, Pierre Michon, 1610-1684 (author)
  Oxenstierna, Gabriel, 1619-1673 (associated name)
  Oxenstierna, Gabriel Bengtsson, 1586-1656 (associated name)
  receipt 1652-10-26
  Waller Ms fr-01136 Waller - French Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Gamble grefwe Peer Brahes, fordom Sweriges rijkes drotzetz, Oeconomia, eller Huuszholdz-book, för ungt adels-folck skrifwin anno 1581
  Brahe, Per, d.ä, 1520-1590 (author)
  Kankel, Johan, 1614-1687 (printer)
  1677
  Leufstasaml. q 71 Leufstabiblioteket
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Gamble grefwe Peer Brahes, fordom Sweriges rijkes drotzetz, Oeconomia, eller Huuszholdz-book, för ungt adels-folck skrifwin anno 1581
  Brahe, Per, d.ä, 1520-1590 (author)
  Kankel, Johan, 1614-1687 (printer)
  Böttiger, Magnus (former owner)
  Luth, Pehr, 1744-1836 (former owner)
  Sundholm, Olof, 1752-1819 (former owner)
  Wilskman, Gabriel, 1679-1742 (former owner)
  1677
  Leufstasaml. q 71 2 Leufstabiblioteket
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Album itineris
  Brask, Samuel Petri, 1613-1668 (author, former owner)
  album amicorum 1640
  B 65
  Linköpings stadsbibliotek
 • 24.
  Receipt
  Brenner, Elias, 1647-1717 (author)
  receipt 1693-09-23
  Waller Ms se-00396 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Thesaurus nummorum sveo-gothicorum, thet är en skatt af swenskt mynt, uthi twenne böcker fördelt
  Brenner, Elias, 1647-1717 (author)
  Wall (printer)
  1691
  Sv. Numismatik
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Official document
  Bringius, Israel, 1587-1662 (signer)
  Bureus, Johannes Jacobi, -1672 (signer)
  Gripenhielm, Emund, 1622-1675 (signer)
  Lithman, Carl, 1612-1686 (signer)
  Stenius, Olaus Martini, 1627-1660 (signer)
  Terserus, Johannes Elai, 1605-1678 (signer)
  Verelius, Olof, 1618-1682 (associated name)
  government publication 1654 (around)
  Waller Ms se-03010 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Certificate
  Brodersonius, Samuel, 1658-1707 (author)
  certificate 1696-01-15
  Waller Ms se-00403 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Signature
  Bromell, Magnus von, 1679-1731 (author)
  signature 1650-1750
  Waller Ms se-00409 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Receipt
  Bure, Jonas, 1575-1655 (author)
  Gyllenhielm, Karl, 1574-1650 (associated name)
  receipt 1646-10-14
  Waller Ms se-00447 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Album itineris
  Burensköld, Nils, 1625-1681 (former owner)
  album amicorum 1650-talet
  B 69
  Linköpings stadsbibliotek
 • 34.
  Diverse runologica : Afskrift av J. Bureus' Runa redux samt reses afrijtningar
  Bureus, Johannes Thomae Agrivillensis, 1568-1652 (author)
  1600- och 1700-tal
  R 555
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Monumenta Sveo-Gothica hactenus exsculpta.
  Bureus, Johannes Thomae Agrivillensis, 1568-1652 (author)
  [1624] Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  Certificate
  Bureus, Johannes Thomae Agrivillensis, 1568-1652 (author)
  Ribbing, Seved, 1552-1613 (associated name)
  certificate 1612-02-22
  Waller Ms se-00448 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Berättelse till BergsCollegium om en resa till Tyskland, Nederländerna, England och Frankrike åren 1694-1697
  Buschenfeldt, Samuel Edvardsson, 1666-1706 (author)
  1694-1697
  X 366
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Certificate
  Bååth, Seved, 1615-1669 (signer)
  Bourdelot, Pierre Michon, 1610-1684 (associated name)
  Fritz, Ludwig (associated name)
  certificate, receipt 1652-08
  Waller Ms fr-01135 Waller - French Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • Certificate
   Bååth, Seved, 1615-1669 (signer)
   Bourdelot, Pierre Michon, 1610-1684 (associated name)
   Fritz, Ludwig (associated name)
   1652-08 Uppsala universitetsbibliotek
  • Receipt
   Bourdelot, Pierre Michon, 1610-1684 (signer)
   1652-08-04 Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Official document
  Bååth, Seved, 1615-1669 (signer)
  Gyllenstierna, Erik, 1602-1657 (signer)
  Leijonsköld, Mårten Augustinsson, 1600-1656 (signer)
  Oxenstierna, Gabriel, 1619-1673 (signer)
  Du Rietz, Grégoire François, 1607-1682 (associated name)
  government publication, receipt 1650-08-31
  Waller Ms se-01730 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • Official document
   Bååth, Seved, 1615-1669 (signer)
   Gyllenstierna, Erik, 1602-1657 (signer)
   Leijonsköld, Mårten Augustinsson, 1600-1656 (signer)
   Oxenstierna, Gabriel, 1619-1673 (signer)
   Du Rietz, Grégoire François, 1607-1682 (associated name)
   1650-08-31 Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Official document
  Carl XI, king of Sweden, 1655-1697 (signer)
  government publication, certificate 1675-07-27
  Waller Ms se-03500 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • Official document
   Carl XI, king of Sweden, 1655-1697 (signer)
   1675-07-27 Uppsala universitetsbibliotek
  • Certificate
   Widekindi, Johan, 1618-1678 (author)
   1650-1699 Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Official document
  Celsius, Magnus, 1621-1679 (author)
  government publication 1650-1699
  Waller Ms se-00513 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Samling av skrifter och anteckningar, brevväxling, om runorna och de svenska runstenarna. : Med många teckningar.
  Celsius, Olof, d.ä., 1670-1756 (compiler, creator)
  1670-1756
  R 554
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Teckningar och korrespondens rörande runinskrifter fördelade på landskap
  Celsius, Olof, d.ä., 1670-1756 (creator)
  1670-1756
  Ingår i R 554
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Dagbok under en resa genom Danmark, Tyskland, Frankrike och Italien 1696-1698
  Celsius, Olof, d.ä., 1670-1756 (author)
  1696-1698
  X 368
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Receipt
  Chesnecopherus, Johan, 1581-1635 (author)
  receipt 1613-07-23
  Waller Ms se-00523 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Receipt
  Chesnecopherus, Nils, 1574-1622 (author)
  receipt 1616-12-21
  Waller Ms se-00524 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!