• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
123
 • 2.
  Om Pestilentzien och hennes orsaker ... Aff lärde mäns bööker vthdragit och förswenskat, och mest sielff vthi åtskillighe tijdher förfarit, etc
  Berchelt, Simon, d. 1602? (author)
  Gutterwitz (printer)
  1589
  Sv. Rar. 10:131 1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Registrum Ecclesiae Cathedralis Lincopiensis
  Brask, Hans, 1464-1538 (author)
  Upplagd omkring 1503, förd till 1525
  Kh 54 Fol
  Linköpings stadsbibliotek
 • 4.
  Biskop Brasks copie-bok
  Brask, Hans, 1464-1538 (author)
  Ca 1523
  Kh 53 Fol
  Linköpings stadsbibliotek
 • 5.
  Johan Buraei afhandling om språkens upkomst och skrifart
  Bureus, Johannes Thomae Agrivillensis (author)
  thesis 1500-talet
  Spr 1 Fol
  Linköpings stadsbibliotek
 • 7.
  Itinerarium Sacrae Scripturae, thet är, Een reesebook öffuer then Helighe Schrifft : vthi twå böker deelat /förswenskadt aff Laurentio Iohannis Laelio, fördom vthi Stockholms Collegio professore physico.
  Bünting, Heinrich, 1545-1606 (author)
  Laelius, Laurentius Johannis, -1603 (translator)
  1595 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Erik Drake af Hagelsrums Stammbuch
  Drake af Hagelsrum, Erik, 1625-1673 (former owner)
  album amicorum 1650-1683
  Y 38 d
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • 40. Hård, Johann Adolf
   Hård, Johann Adolf, fl. 1654 (author)
   1554-12-09 Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Nordin 164 - Gustaf Finckes kopiebok
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (author)
  1560-talet
  Nordin 164
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Gustav Vasa till hertig Erik angående det engelska frieriet och prinsessan Cecilias kärlekshandel med greven av Friesland.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (addressee)
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter [1560?]
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Gustav Vasa till hertig Erik angående prinsessan Cecilias kärlekshandel med greven av Friesland.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (addressee)
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter [1560?]
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 13.
  Erik XIV till Gustav Vasa angående prinsessan Cecilias kärlekshandel med greven av Friesland.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (author)
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (addressee)
  letter 1560-03-29
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:5
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 14.
  Erik XIV:s instruktion till Nils Sture inför hans förestående friarresa till England 1561.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (author)
  Sture, Nils, 1543-1567 (addressee)
  1561
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:5
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Erik XIV till Svante Sture om det befarade angreppet från danskarna samt om gränsallmogens gärder.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (author)
  Sture, Svante, d.y., 1517-1567 (addressee)
  letter 1560-03-06
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:5
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Erik XIV till Svante Sture med varning för Gustav I:s missnöje.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (author)
  Sture, Svante, d.y., 1517-1567 (addressee)
  letter 1560-03-03
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:5
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Erik XIV till Svante Sture med anledning av en dennes förestående resa till Gustav I, hos vilken han beder om ett gott ord för sig med hänsyn till den ”greviska handeln” m.m.
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (correspondent)
  Sture, Svante, d.y., 1517-1567 (addressee)
  letter 1560-04-10 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 18.
  Album amicorum of Jonas Latomus
  Faerno Cremonensis, Gabriele (author)
  Latomus, Jonas (former owner)
  album amicorum 1589-1599 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Henrik Frankelins Stammbuch
  Frankelin, Henrik, -1610 (former owner)
  album amicorum 1582-1610
  Y 52
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • 21. Christofferson, Olof
   Christoffersson, Olof, fl. 1593 (author)
   1593-01-19 Uppsala universitetsbibliotek
  • 31. Ryning, Axel
   Ryning, Axel, 1552-1620 (author)
   1590-02-17 Uppsala universitetsbibliotek
  • 206. Gudmunsson, Anders
   Gudmunsson, Anders, fl. 1595 (author)
   1595-01-31 Uppsala universitetsbibliotek
  • 207. Eriksson, Hans
   Eriksson, Hans, fl. 1590 (author)
   1590 Uppsala universitetsbibliotek
  • 187. Hund, Daniel Hansson
   Hund, Daniel Hansson, 1541-1611 (author)
   1599-02-27 Uppsala universitetsbibliotek
  • 93. Gröp, Mauritz
   Gröp, Mauritz, fl. 1592 (author)
   1592-08-16 Uppsala universitetsbibliotek
  • 87. Posse, Arvid Lagesson
   Posse, Arvid Lagesson, -1630 (author)
   1598 Uppsala universitetsbibliotek
  • 91. Persson, Sven
   Persson, Sven, fl. 1582 (author)
   1582-08-28 Uppsala universitetsbibliotek
  • 69. Keith, Jacob
   Keith, Jacob, fl. 1598 (author)
   1598-02-15 Uppsala universitetsbibliotek
  • 13. Bielke af Åkerö, Erik
   Bielke af Åkerö, Erik, 1564-1599 (author)
   1592-02-22 Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Gustav Vasa till till Jöns Västgöte på Växjö med stämning till Stockholm.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1545-05-02
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 23.
  Gustav Vasa till Jöns Västgöte med stämning ”andra resan” att svara mot Jöran Månsson om en del gods.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1551-04-24
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  Gustav Vasa till Nils Boije i Raseborg rörande lösen för klockor, kläder till soldaterna och köp av spannmål.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1530-10-19
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Stadfästelse av privilegierna för Västervik.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication 1529-05-08
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 26.
  Öppet brev om jordaskifte mellan Gustav Vasa och Gudmund Persson på Tyresö.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication, letter 1533-05-18
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Livstidsförläning med frälserätt åt Jöns Västgöte av en del skattejord under Växiö gård i Finland.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1535-09-15
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  Gustav Vasa till Svante Sture med anmodan att motarbeta hertig Eriks tillärnade engelska resa.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1560-05-03
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 29.
  Gustav Vasa till Nils Boije om ryssarnas behov av havre och fetalier.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1556-02-17
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 30.
  Gustav Vasa till Svante Sture, kallelse att infinna sig till riksdagen.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1560-05-17
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Gustav Vasa till Nils Västgöte om ”skövlingarna” (konfiskering av till kronan förverkat gods) inom hans distrikt.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1544-08-01
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Gustav Vasa till Rasmus Klooth på Västerås slott om register över kosthållet på rikets slott.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1544-12-02
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 33.
  Gustav Vasa till Jöran Jönsson på Kronoberg angående lönen till hans skyttar och fotfolk.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1544-12-19
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Gustav Vasa till Nils Boije med bjudning till bröllop i Stockholm för flera adliga kontrahenter.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1548-08-24
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Gustav Vasa till bergsfogden Olof Jönsson att skaffa hemmansbrytaren Olof Olsson hans rätt.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1550-12-15
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Gustav Vasas stadfästelsebrev för Peder Eriksson i Salsta på hans gods.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication 1526-10-19
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  Öppet brev om Gustav Vasas och hans arvingars köp av Sjöö gods i Uppland från Jakob Västgötes hustru Anna Eriksdotter.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1541-01-04
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 38.
  Gustav Vasa till ridderskapet i Finland om avvärjandet av ryska röverier vid gränsen i fredstid.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1542-07-18
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 39.
  Gustav Vasa till Gustaf Olofsson (Stenbock) om krigsfolk och lösen för fodring i Västergötland.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1543-07-09
  De la Gardieska arkivet: historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  Gustav Vasa till till fodermarsken Nils Boije om borgläger för rytteriet.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1537-03-29
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 41.
  Gustav Vasa till kammarskrivarna om redovisning av räntor.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1544-02-09
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 42.
  Stadfästelse av Gustav I:s privilegier för Västervik.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication 1560-04-20 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 43.
  Gustav Vasa till Nils Boije med förebråelser för hans och adelns oförnöjsamhet och anspråk på belöningar.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1540-06-16
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Betänkande beträffande den dyra tiden och medel till nödens avhjälpande genom reglering av handel och hantverk
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication 1546-04-04
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 45.
  Gustav Vasa till Nils Boije angående förbud mot utförsel av varor från Åbo och Viborgs län.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1539-12-10
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  Gustav Vasa till Svante Sture om krigsfaran från Danmark.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  Sture, Svante, d.y., 1517-1567 (addressee)
  letter 1560-02-20
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 47.
  Contract
  Henriksson, Johan, -1592 (author)
  contract 1582-01-23
  Waller Ms se-01499 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Litvrgia Svecanæ ecclesiæ catholicæ & orthodoxæ conformis. 1576
  Johan III, kung av Sverige, 1537-1592 (editor)
  Fecht, Petrus Michaelis, -1576 (editor)
  Laurentius Petri, Gothus, 1529-1579 (editor)
  Lemberger, Georg (engraver)
  Tidemansson (printer, other)
  1576
  Sv. Rar. fol. 10:32a, Ex. 2
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Certificate
  Johannis, Paulus, -1600 (author)
  certificate, notes 1589-09-15
  Waller Ms se-02420 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • Certificate
   Johannis, Paulus, -1600 (author)
   1589-09-15 Uppsala universitetsbibliotek
  • Note/-s 1550-1699 Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Letter 1581-02-16
  Kern, Philip, -1587 (author)
  letter 1581-02-16
  Waller Ms se-01561 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
123

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!