• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
Show more
 • 2.
  Romerska antiqviteter eller de gamla romares bruk, seder och lagar : handbok för den studerande ungdomen. /Alexander Adam ; öfversättning från sjette uppl. af S. J. Callerholm.
  Adam, Alexander, 1741-1809 (author)
  Callerholm, Svante Jacob, 1797-1877 (translator)
  1843-1844 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Brev från Jacob Adlerbeth till Johan Gustaf Liljegren, 1836
  Adlerbeth, Jacob, 1785-1844 (author in his/her own hand)
  Liljegren, Johan Gustaf, 1791-1837 (addressee)
  1836-09-17 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Brev från Axel Gustaf Adlercreutz till Rector P. Wingren, 1979
  Adlercreutz, Axel Gustaf, 1821-1880 (author in his/her own hand)
  1879-09-08 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Brev från Axel Adlersparre till Johan Theodor Pihlgren, 1870
  Adlersparre, Axel, 1812-1879 (author in his/her own hand)
  1870-10-03 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Kort meddelande från Carl August Adlersparre till Bokhandeln i Lund, 1839 : angående utlämning av ett exemplar av "Läsning i blandade ämnen" till innehavaren av skrivelsen.
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author in his/her own hand)
  1839-05-08 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Brev från Georg Adlersparre till Carl Axel Linroth, april 1809 : angående Adlersparres giftermål.
  Adlersparre, Georg, 1760-1835 (author in his/her own hand)
  1809-04-27 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Brev från Georg Adlersparre till Alexander Seton, 1828
  Adlersparre, Georg, 1760-1835 (author in his/her own hand)
  1828 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  Permission för Fänriken Anders Risberg
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (author in his/her own hand)
  1767-10-14 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  Kong. Majt:s. Nådiga Resolution : Resolution för Revisions Secreter. Ehrenstråles Enka, at njuta tjänsteåret efter dess aflidne Man.
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (author in his/her own hand)
  Linnerhielm, Helena Maria, 1702-1790 (addressee)
  1769-08-16 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Album amicorum of Carl Adolph Agardh
  Agardh, Carl Adolf, 1785-1859 (former owner)
  album amicorum 1810-1827 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Brev från Carl Adolph Agardh till Johan Ludvig Neijber
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  1838-11-29 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 13.
  Brev från Carl Adolph Agardh till Jacob Pihlgren, 1850
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  1850-07-13 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 14.
  Brev från Carl Adolph Agardh till Adolf Törnsten, 1850
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  1850-12-13 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Fragment av bibliotekskvitto för C. A. Agardh
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  "Ödmjukt Yttrande" - Brev från C. A. Agardh, adresserat till Professorn m.m. Dr. Skardal
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  1825-07-10 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Utlåningskvitto från Kongl. Akademiens Bibliothek för Carl Adolph Agardh
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 18.
  Brev från Carl Adolph Agardh
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  1846-12 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Brev från Carl Adolph Agardh till Carl August Adlersparre
  Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 (author in his/her own hand)
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (addressee)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Brev från Jacob Georg Agardh till Anders Borg, apotekare i Ystad, 1853
  Agardh, Jacob Georg, 1813-1901 (author in his/her own hand)
  1853-07-17 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 21.
  Brev från Jacob Georg Agardh
  Agardh, Jacob Georg, 1813-1901 (author in his/her own hand)
  1880-05 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Brev från John Mortimer Agardh till Svenska Tidningen, red. 1854
  Agardh, John Mortimer, 1812-1862 (author in his/her own hand)
  1854-02-20 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 23.
  John Mortimer Agardhs astronomiska anteckningar : "Mechanique Coeleste"
  Agardh, John Mortimer, 1812-1862 (author in his/her own hand)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  John Mortimer Agardhs anteckningar : enstaka sida, 35/36
  Agardh, John Mortimer, 1812-1862 (author in his/her own hand)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  John Mortimer Agardhs anteckningar : enstaka sida, 329/330
  Agardh, John Mortimer, 1812-1862 (author in his/her own hand)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 26.
  Utlåningskvitto för J. M. Agardh
  Agardh, John Mortimer, 1812-1862 (author in his/her own hand)
  1839-10-24 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Kort notis från John Mortimer Agardh
  Agardh, John Mortimer, 1812-1862 (author in his/her own hand)
  1850-02-02 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  Brev från Carl Magnus Agrell, kyrkoherde i Skatelöv, Växjö stift
  Agrell, Carl Magnus, 1764-1840 (author in his/her own hand)
  1831-07-27-1833-07-04 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 29.
  On good manners and fine behavior
  Ahlbert, Gustaf, 1884-1943 (author)
  1930, ca (?)
  Jarring Prov. 462 The Jarring Collection
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 30.
  Brev från Lea Ahlborn till Thomas Henrik Möller, 1882
  Ahlborn, Lea Fredrika, 1826-1897 (author in his/her own hand)
  1882-11-13-1882-12-09 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Brev från Lea Ahlborn till Anders Fredrik Ekewall, 1879
  Ahlborn, Lea Fredrika, 1826-1897 (author in his/her own hand)
  Ekewall, Anders Fredrik, 1819-1901 (addressee)
  1879-06-12 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Räkenskapsanteckningar för Stångby och Vallkärra kyrkor, 1813-1820, av Martin Eric Ahlman
  Ahlman, Martin Eric, 1773-1844 (author in his/her own hand)
  1813-1820 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 33.
  Utlåningskvitto för M. E. Ahlman : Från Kongl. Akademiens Bibliothek, Lund, 1838
  Ahlman, Martin Eric, 1773-1844 (author in his/her own hand)
  1838-08-03 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Martin Eric Ahlmans anteckningar rörande planering av en begravning för okänd person : Gästlista samt lista över kostnader
  Ahlman, Martin Eric, 1773-1844 (author in his/her own hand)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Martin Eric Ahlmans anteckningar : utkast till tre verser/tal
  Ahlman, Martin Eric, 1773-1844 (author in his/her own hand)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Brev från Alfred Gustaf Ahlqvist, Växjö 1874
  Ahlqvist, Alfred Gustaf, 1838-1881 (author in his/her own hand)
  1874-03-22 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  Brev från Arvid Wolfgang Nathanael Ahnfelt, 1878
  Ahnfelt, Arvid Wolfgang Nathanael, 1845-1890 (author in his/her own hand)
  1878-09-08 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 38.
  Brev från Arvid W. N. Ahnfelt till "B.B"
  Ahnfelt, Arvid Wolfgang Nathanael, 1845-1890 (author in his/her own hand)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 39.
  Notiser från Arvid W. N. Ahnfelt till Claes Johan Lundin om utbetalning av arvode för texter författade av Lundin, 1881
  Ahnfelt, Arvid Wolfgang Nathanael, 1845-1890 (author in his/her own hand)
  1881-05-14-1881-06-21 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  Anteckningar under en resa i Italien år 1902
  Ahnfelt, Josepha, 1834-1921 (author in his/her own hand)
  1902 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 41.
  Brev från Nils Otto Ahnfelt till Carl Niclas Ahnfelt
  Ahnfelt, Nils Otto, 1801-1837 (author in his/her own hand)
  Ahnfelt, Carl Niklas, 1810-1887 (addressee)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 42.
  Skrivelse från Nils Otto Ahnfelt till Elias Fries : "Nytt sätt att afhjelpa Lunds Akademis finansiella förlägenhet både för närvarande och för framtiden", 1833
  Ahnfelt, Nils Otto, 1801-1837 (author in his/her own hand)
  Fries, Elias, 1794-1878 (addressee)
  1833-02-02 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 43.
  Brev från Oscar Ahnfelt till Paul Gabriel Ahnfelt
  Ahnfelt, Oscar, 1813-1882 (author in his/her own hand)
  Ahnfelt, P. G. (Paul Gabriel), 1803-1863 (addressee)
  1861-05-10 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Otto Nathanael Theophilus Ahnfelts biografiska anteckningar
  Ahnfelt, Otto Nathanaël Theophilus, 1854-1910 (author in his/her own hand)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 45.
  Utlåningskvitto från Kongl. Akademiens Bibliothek för Paul Gabriel Ahnfelt, Lund 1845.
  Ahnfelt, P. G. (Paul Gabriel), 1803-1863 (author in his/her own hand)
  1845-08-20 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  I okända trakter (af eget land). Skildringar från finska Lappmarken af Karl Rese
  Ahnger, Charles Emile, 1844-1910 (author in his/her own hand)
  1889 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 47.
  Hemma : skildringar från östra Finland / Jac. Ahrenberg ; med tre teckningar af G. Berndtson
  Ahrenberg, Jac, 1847-1914 (author)
  Berndtson, Gunnar Fredrik, 1854-1894 (illustrator)
  1887 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 48.
  Brev från Jac Ahrenberg
  Ahrenberg, Johan Jacob, 1847-1914 (author in his/her own hand)
  Odaterat Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 49.
  Hus- och rese-apotheque, huru man sin hälsa rätt skjöta, och the rätta approberade medel, vti ett hushåll, bruka skal, vti möjeligaste kortthet sammandragit af Frantz. Michaël. von Aken. ...
  Aken, Frantz Michaël von, 1698-1760 (author)
  Bælter, Lars, 1704-1788 (translator)
  Rosén von Rosenstein, Nils, 1706-1773 (author)
  1746 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 50.
  Grekiska themata
  Alexanderson, Aron Martin, 1841-1930 (author)
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!