• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 1.
  Betyg och ansökningar / Svenska betyg o pass till London : Intyg från Anton Ludvig Fahnehjelm att Nils Månsson Mandelgren har deltagit som "extra ledare" i Londonutställningen 1851
  Fahnehjelm, Anton Ludvig, 1807-1875 (author)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1865-11-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Forskning Sverige B / 1867 : Motion nr 38 af Herr Landgren, om fortfarande anslag åt Artisten Mandelgren. Avskrift.
  Landgren, Lars, 1810-1888 (associated name)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, transcriber)
  1867-01-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Till Akademien för de sköna konsterna
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Meddelanden från Afrika af de Vylder
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1 - 17:17
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Meddelanden af intendenten Malm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1-25
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Skogsavverkning i Norrland och Dalarna : Herjeådalen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1-37
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Åkerbruk och redskap. Efter Holmberg
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-45
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Huru man onödigt bygger gärdesgårdar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-44
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Smörstack
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-64
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Folkkaraktären i Borgvattnet i Jämtland
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  __ B.C.
  1:2-24
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Biografier Monum Scandin / Brev från Almgren, Hentze m fl
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Biografier Monum Scandin / Bärentzen i Köpenhamn : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Biografier Monum Scandin / Brev från Almgren, Hentze m fl : Brev till Nils Månsson Mandelgren från bokhandlare Per Herman Lang angående subskribenter för Monuments scandinaves.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1856-03-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Biografier Monum Scandin / Bärentzen i Köpenhamn : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1857 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Biografier Monum Scandin / Levertin Sjöstedt : Brev till Nils Månsson Mandelgren från C. Meinander (?)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1861-10-18 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Kallelse till Nils Månsson Mandelgren om att infinna sig hos Kungliga beskickningen i Paris
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1861-03-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brev till Nils Månsson Mandelgren från (?)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1859-07-09 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Biografier Monum Scandin / Diverse räkningar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1861-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Biografier Monum Scandin / Diverse räkningar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Biografier Monum Scandin / Diverse räkningar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Biografier Monum Scandin / Diverse räkningar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Biografier Monum Scandin / Diverse räkningar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Biografier Monum Scandin / Qvitänser för hyran : Nils Månsson Mandelgrens inköpslista på möbler till lägenheten i Paris
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  list Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Biografier Monum Scandin / Bref från Konsnärsföreningen : Förteckning över subskribenter till Monuments Scandinaves du Moyen Age.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  inventory, list Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Betyg och ansökningar / Betyg för Restaurering : Skrivelse från slöjdskolan i Ystads styrelseledamöter om att Nils Månsson Mandelgren bör anställas som konservator
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  letter 1853-03-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Kullen / 7 Sägner och andra anteckningar : Om Jula bocken
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Kullen / 7 Sägner och andra anteckningar : P.M. om Julabocken i Ingelsträde.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Betyg och ansökningar / Betyg före 1838 : Intyg att Nils Månsson Mandelgren undervisats vid Konstakademien
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  1838-05-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Biografier Monum Scandin / Ang Grange : Meddelande från "Grange" + anteckning av Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator, addressee)
  letter, promemoria 1861 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Betyg och ansökningar / Betyg : Intyg att Nils Månsson Mandelgren har undervisats i Konstakademiens artistskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  1837-11-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Betyg och ansökningar / Betyg för Restaurering : Ansökan till Kungliga vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren om att få rengöra och konservera ett altarkläde
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  application 1849-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Betyg och ansökningar / Betyg för Restaurering : Intyg att Nils Månsson restaurerat väggmålningar i Bjäresjö kyrka mot en betalning på 375 riksdaler, 1852
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1863-01-10 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 38.
  Biografier Monum Scandin / Anmälan och recensioner i tidningar af Mon Scand : Avskrift av recension av Nils Månsson Mandelgrens verk "Monuments Scandinaves"
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, transcriber)
  review Sent 1850-tal Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Biografier Monum Scandin / Diverse räkningar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 41.
  Biografier Monum Scandin / Affärer m Schneidler, Glerup, Fritzis fölag & div Brev : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Harald Stub angående överlämnande av Mandelgrens verk Monuments Scandinaves till Konstakademien i Florens
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Accademia di Belle Arti di Firenze (associated name)
  letter 1861-08-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 42.
  Biografier Monum Scandin / Qvitänser för hyran : Nils Månsson Mandelgrens inköpslista på möbler till sin lägenhet i Paris
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  list Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 43.
  Betyg och ansökningar / Betyg före 1838 : Intyg från Konstakademien om att Nils Månsson Mandelgren under fyra års tid har undervisats där
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (author)
  1838-06-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 44.
  Betyg och ansökningar / Betyg före 1838 : Intyg att Nils Månsson Mandelgren har undervisats vid Konstakademiens artistskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  1837 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 47.
  Betyg och ansökningar / Betyg öfver gofvor : Nils Månsson Mandelgrens donation av skeppsbyggmästaren J.F. Anderssons samlingar till Kungliga biblioteket
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Kungliga biblioteket (addressee)
  letter 1856-12-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 48.
  Betyg och ansökningar / Bilaga till No 218.k.a : Mall av en museikatalog
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, designer)
  inventory Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 49.
  Betyg och ansökningar / Ansökningar Hoss Kong Majst om Konserfvatorsplats : Utkast till Nils Månsson Mandelgrens ansökan till anställning som konservator
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  application, letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Betyg och ansökningar / Ansökningar Hoss Kong Majst om Konserfvatorsplats : Skrivelse angående restaurering av konstverk utfört av Privat
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!