• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
 • 1.
  Material från läsecirkel startad 1944 i kretsen kring Margit Abenius
  Abenius, Margit, 1899-1970 (collector)
  manuscript, unprocessed material 1944-1988
  NC 1045
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Margit Abenius efterlämnade papper
  Abenius, Margit, 1899-1970 (collector)
  notes, letter (including drafts), diaries, manuscript, print, press cutting, biographica ca 1907--1970 - 2,05 shelf meters, 25 volumes
  AbeniusMargit
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Margit Abenius brev och andra papper
  Abenius, Margit, 1899-1970 (collector)
  letter (including drafts), manuscript, drawing/painting, press cutting 1900-1970 - 1,10 shelf meters, 20 volumes
  G1n1-20
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Arthur Adell: Predikningar. Manus till ny omarb. uppl. av "I Guds rika hus"
  Adell, Arthur, kyrkoherde, 1894-1962 (collector)
  2 kartonger volumes
  NC517-518
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Gustaf Aldéns efterlämnade papper
  Aldén, Gustaf, skriftställare, publicist, 1852-1927 (collector)
  manuscript, letter (including drafts), notes, press cutting 1811-1927 - 0,28 shelf meters, 4 volumes
  AldenGustaf
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Alinska handskriftssamlingen
  Alin, Oscar Josef, politiker, professor, 1846-1900 (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), financial documents, manuscript, print 3,40 shelf meters, 112 volumes
  AlinOscar
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Alménska släktarkivet
  Almén (collector)
  genealogical material, letter (including drafts), notes, manuscript ca. 1850--1954 - 1,3 shelf meters, 17 volumes
  Almen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Tore Almén
  Almén, Tore August, 1871-1919 (collector)
  notes 1889-1895 - 40 volumes
  AlmenTore
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Ernst Almquists efterlämnade papper
  Almquist, Ernst (collector)
  letter (including drafts), diaries, biographica, manuscript 0,5 shelf meters, 9 volumes
  AlmquistE
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Almquistiana
  Almquist, Ernst B., professor, 1852-1946 (collector)
  Almqvist, Carl Jonas Love, författare, tidningsman, 1793-1866 (collector)
  Almquist (collector)
  manuscript, biographica, letter (including drafts), financial documents, diaries, genealogical material, notes, photograph 62 volumes
  X251.k1-251.r
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Lotten Almquists efterlämnade papper
  Almquist, Lotten, 1856-1925 (collector)
  letter (including drafts), diaries, biographica, genealogical material 1874-1925 - 11 volumes
  AlmquistLotten
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Sune Ambrosianis samling
  Ambrosiani, Sune, kulturhistoriker, museiman, 1874-1950 (collector)
  notes 51 volumes
  Q19.1-Q19.51
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Johan Leonard Anderssons arkiv
  Andersson, Johan Leonard, sadelmakare, fornforskare, 1872-1963 (collector)
  letter (including drafts), press cutting 1921-1962 - 0,08 shelf meters, 1 volumes
  AnderssonJL
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Åke Andréns efterlämnade papper
  Andrén, Åke, teolog, professor, 1917-2007 (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), photograph, manuscript, press cutting, print, elektronic resources (disks, cds etc.)
  NC99-106
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Anders, Abraham och Jacob Arfwedsons arkiv
  Arfwedson (collector)
  notes, letter (including drafts), diaries, financial documents, map, print 1696-1777 - 1,50 shelf meters, 30 volumes
  Arfwedson
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Stina Aronsons efterlämnade papper
  Aronson, Stina, 1892-1956 (collector)
  44 volumes
  AronsonStina
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Johan Petter Arrhenius samling
  Arrhenius, Johan Petter, botanist, agronom, 1811-1889 (collector)
  manuscript 9 volumes
  Q17.1-Q17.9
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Axel Herman Kristofer Baumbachs samling
  Baumbach, Axel Herman Kristofer, fil.kand., 1857-1931 (collector)
  notes 47 volumes
  Q2.1-Q2.47
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Bengt Alexander Beckmans och Anna Beckmans samling
  Beckman, Bengt Alexander, fysiker, fil.dr., 1881-1935 (collector)
  Beckman, Anna, fysiker, fil.dr., 1885-1973 (collector)
  notes, manuscript 54 volumes
  Q14.1-Q14.54
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Arkiv efter Ingmar Bengtssons rytmforskning
  Bengtsson, Ingmar, professor, 1920-1989 (collector)
  letter (including drafts), notes 196?--1989 - 1,4 shelf meters, 4 volumes
  BengtssonIngmar
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Arne Beurlings arkiv
  Beurling, Arne, 1905-1986 (collector)
  letter (including drafts), diaries, financial documents, manuscript, biographica 1920-1986 - 4 shelf meters, 9 volumes Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Ernst Birke: Ur mitt liv - Minnen och reflexioner
  Birke, Ernst, 1888-1968 (collector)
  manuscript 1964-1968 - 0,05 shelf meters, 1 volumes
  X 255 c:1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Gästbok Nora prästgård 1923-1944
  Birke, Ernst, 1888-1968 (collector)
  1923-12-29-1944-2-13 - 0,01 shelf meters, 1 volumes
  X 255 c:2
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Oscara Björlins personarkiv
  Björlin, Oscara, fru, 1851-1939 (collector)
  letter (including drafts), biographica, print 1853-1936 - 1 shelf meters, 8 volumes
  BjorlinOscara
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Gunnar Blix korrespondens
  Blix, Gunnar, professor, 1894-1981 (collector)
  letter (including drafts) 1848-1979 - 0,90 shelf meters, 27 volumes
  BlixGunnar
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Hans Blix's archives
  Blix, Hans, 1928- (collector)
  biographica, elektronic resources (disks, cds etc.), film, video, letter (including drafts), manuscript, notes, press cutting, print 1964-2019 - 5,30 shelf meters, 72 volumes
  Blix Hans
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Sven Bloms efterlämnade papper
  Blom, Sven, 1881-1931 (collector)
  diaries, notes, letter (including drafts), manuscript, press cutting, biographica, photograph
  X 252 c 1 - X 252 c 26
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Karin Boyes efterlämnade papper
  Boye, Karin, författare, 1900-1941 (collector)
  letter (including drafts), manuscript, diaries, press cutting, biographica, photograph ca. 1905--1943 - 0,46 shelf meters, 6 volumes
  BoyeKarin
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Dokumentation kring boken Följ med till USA (1957)
  Brunius, Staffan, 1948- (collector)
  Brunius, Petra, 1945- (collector)
  diaries, notes, drawing/painting, photograph, manuscript, print, biographica 1956-1958
  NC1953
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Böcker och särtryck av Arno R. Cederberg
  Cederberg, Arno Rafael, 1885-1948 (collector)
  NC 2310
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Emy Cederblads arkiv
  Cederblad, Emy, 1880-1966 (collector)
  biographica, letter (including drafts), photograph, genealogical material, manuscript, press cutting 1,5 shelf meters, 13 volumes
  CederbladEmy
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Sigvard Cederroths papper
  Cederroth, Sigvard, skriftställare, 1910-1979 (collector)
  letter (including drafts), manuscript, diaries, photograph 1944-1977 - 0,26 shelf meters, 6 volumes
  CederrothSigvard
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Cederströmska arkivet
  Cederström (collector)
  Cederström, Emanuel (collector)
  48 volumes
  X255ba-X255ct samt 519 A:1-519 J
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Alma Cleves efterlämnade papper
  Cleve, Alma, författare, 1845-1927 (collector)
  letter (including drafts), manuscript, diaries, press cutting, biographica 1855-1927 - 0,72 shelf meters, 9 volumes
  AlmaCleve
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Astrid Cleve von Eulers arkiv
  Cleve, Astrid, 1875-1968 (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), diaries, map, manuscript, drawing/painting, print 1898-1965 - 0,44 shelf meters, 7 volumes
  ClevevonEulerA
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  K. V. Ossian Dahlgrens efterlämnade papper
  Dahlgren, K. V. Ossian, botanist, kulturhistoriker, 1888-1976 (collector)
  notes, letter (including drafts), manuscript, print 1913-1958 - 1,40 shelf meters, 29 volumes
  DahlgrenOssian
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Gunnar och Siri Dahlquist: Efterlämnade papper
  Dahlquist, Gunnar, missionsdirektor, präst, 1884-1945 (collector)
  Dahlquist, Siri, författare, teol.kand., 1889-1966 (collector)
  letter (including drafts), biographica, photograph, manuscript, press cutting, print 9 shelf meters
  Acc1984_26
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Thorild Dahlquist och Ann-Mari Henschen-Dahlquist: efterlämnade papper
  Dahlquist, Thorild, 1920-2009 (collector)
  Henschen-Dahlquist, Ann-Mari, 1924-2016 (collector)
  letter (including drafts), manuscript, biographica, notes, photograph, press cutting 1900-2000-talen
  NC2249-NC2286
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Olof August Danielssons efterlämnade papper
  Danielsson, Olof August, språkforskare, prof. i grekiska, 1852-1933 (collector)
  letter (including drafts), notes, photograph, manuscript
  DanielssonOA
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Bibliotekarien Åke Davidssons arbetsmaterial
  Davidsson, Åke, 1913-2004 (collector)
  notes, unprocessed material Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Charles De Geers handskrifter från biblioteket på Leufstabruk
  De Geer, Charles, friherre, 1720-1778 (collector)
  notes, manuscript, drawing/painting 1608-1919
  Leufsta MS
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Sigrid Drakes samling
  Drake, Sigrid, lektor, 1878-1930 (collector)
  notes 19 volumes
  Q1.1-Q.1.19
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Nils August Edlings papper
  Edling, Nils August, läkare, 1828-1909 (collector)
  letter (including drafts), biographica ca 1850-1936 - 0,3 shelf meters, 4 volumes
  EdlingNA
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Gustaf Eisens efterlämnade papper.
  Eisen, Gustaf, 1847-1940 (collector)
  letter (including drafts) 2 volumes
  Q21a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Gustaf Eisens personarkiv
  Eisen, Gustaf, 1847-1940 (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), photograph, press cutting, print 1863-1945 - 2,01 shelf meters, 34 volumes
  EisenGustaf
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  J. A. Eklund: Efterlämnade papper
  Eklund, J. A., kyrkoman, biskop, 1863-1945 (collector)
  notes, biographica, letter (including drafts), photograph, manuscript, sheet music, unprocessed material, press cutting, drawing/painting, print
  Acc1963_18
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Sten Eklunds arkiv
  Eklund, Sten, professor i latin, 1939-2006 (collector)
  manuscript
  NC1636_1643
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Gerd Enequists efterlämnade papper
  Enequist, Gerd, geograf, professor, 1903-1989 (collector)
  letter (including drafts), map, notes, manuscript, biographica, photograph, press cutting, print 9 shelf meters, 122 volumes
  EnequistG
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Richard Engländers samling
  Engländer, Richard, musikforskare, 1889-1966 (collector)
  manuscript, press cutting, letter (including drafts), notes, biographica 49 volumes
  EnglanderR
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Carl Ericsons arkiv
  Ericson, Carl Wilhelm, generalmajor, 1840-1928 (collector)
  letter (including drafts), biographica 1850-1928 - 0,30 shelf meters, 6 volumes
  EricsonCarl
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!