• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Sveriges mynt : 1521-1977
  Ahlström, Bjarne, 1938- (author)
  Almer, Yngve, 1934- (author)
  Hemmingsson, Bengt, 1955- (author)
  book 1976 Uppsala universitets myntkabinett
 • 2.
  Sveriges besittningsmynt
  Ahlström, Bjarne, 1938- (author)
  Almer, Yngve, 1934- (author)
  Jonsson, Kenneth, 1950- (author)
  book 1980 Uppsala universitets myntkabinett
 • 3.
  För efterkommande : Kungl. Vetenskapsakademiens medaljer 1747-2007
  Bergström, Cecilia (author)
  Kungliga Svenska Vetenskapsakademien (publisher)
  book 2010
  Medaljer Sverige
  Gustavianum, Uppsala universitets myntkabinett
 • 4.
  Svensk mått-, mål- och vikthistoria : 1605-1889
  Bruzelli, Birger, 1917-2014 (author)
  Carlestam, Håkan (author)
  dictionary 1999
  Lexika
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 5.
  Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966
  Ehrensvärd, Ulla, 1927- (author)
  book 1974-1988
  Periodica
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 6.
  Fredrik I:s hessiska mynt 1730-1751
  Frösell, Jan Anders Lennart, 1945-2008 (author)
  Jonsson, Kenneth, 1950- (author)
  article Uppsala universitets myntkabinett
 • 7.
  Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Och Förordning, Til befordrande af behörig stadga och säkerhet uti Rikets Mynt- och Penninge-wäsende : Gifwen Stockholms Slott then 27 November 1776
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (issuer)
  Fougt, Henric, 1720-1782 (printer)
  legislation 1776
  Monter 05
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 8.
  Ivar Johnsson som medaljkonstnär
  Gustavsson, Bo, 1944- (author)
  book 2013
  Medaljer Sverige
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 9.
  Sverige, Begäran om inlösen av ogiltiga svenska sedlar för företag, 2017
  Hedin, Marika, 1964- (signer)
  Detrumf, Ulrika, 1975- (adapter)
  Sveriges riksbank (publisher)
  receipt, invoice 2017-05-11 Gustavianum, Uppsala universitets myntkabinett
 • 10.
  Nicobar : The biggest plate money find in the world
  Herbert, Jimmy (author)
  Tingström, Bertel, 1912-2004 (author)
  Kungliga Myntkabinettet (publisher)
  book 1999
  Medeltid och Nyare tid: Sverige
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 11.
  Svensk Numismatisk Bibliografi intill år 1903 : Med tillägg av bibliografier etc. med numismatiskt innehåll fram till år 2003
  Hesse, Björn-Otto, 1928- (author)
  book 2004
  Periodika
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 12.
  Anglosachsiska mynt i svenska Kongl. Myntkabinettet, funna i Sveriges jord
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  book 1846
  Medeltid och Nyare tid: England
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 13.
  Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  book 1874-1875 Uppsala universitets myntkabinett
 • 14.
  Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  book 1860 Uppsala universitets myntkabinett
 • 15.
  BEH : Anglosachsiska mynt i svenska Kongliga Myntkabinettet funna i Sveriges jord
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  book 1881
  Medeltid och Nyare tid: England
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 16.
  Studier öfver Uppsala universitets anglosaxiska myntsamling
  Holm, Sigurd, 1888- (author)
  book, catalog 1917
  Medeltid och Nyare tid: England
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 17.
  Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer efter 1874 : Jämte några från äldre tider
  Hyckert, Bror Edvard, 1848-1910 (author)
  book 1892
  Periodica
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 18.
  Inventarium över mynt, medaljer och sedlar utställda i Myntkabinettet i mars 1979
  Klibanski, Marek (author)
  Uppsala universitets myntkabinett (collector)
  inventory 1979-02-05-1979-03-20
  Arkivkarton I:1
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 19.
  Gunvor Svensson Lundkvist : Medaljen, skulptur i miniatyr
  Lagerqvist, Lars Olof, 1929- (author)
  book 1999
  Medaljer Sverige
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 20.
  Sveriges och dess forna besittningars guldmynt och riksdaler från Gustav I till Carl XVI Gustaf : Samling Julius Hagander
  Lagerqvist, Lars Olof, 1929- (author)
  Hagander, Julius, 1925-2009 (owner)
  Svenska Numismatiska Föreningen (publisher)
  book 1996
  Medeltid och Nyare tid: Sverige
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 21.
  Myntfynd från Östergötland
  Malmer, Brita, 1925-2013 (author)
  Wiséhn, Ian, 1951- (author)
  book 1982
  Medeltid och Nyare tid: Sverige
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 22.
  Erik Wallers samling av medicinhistoriska medaljer
  Nilsson, Harald, 1942- (author)
  Uppsala universitets myntkabinett (owner)
  book 2013
  Serier
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 23.
  Lea Ahlborn : En svensk medaljkonstnär under 1800-talet
  Olsén, Brita, 1918- (author)
  thesis 1962
  Medaljer Sverige
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 24.
  Sveriges första banksedlar : Stockholms Bancos sedelutgivning 1661-1668
  Platbārzdis, Aleksandrs, 1899-1975 (author)
  Sveriges riksbank (editor)
  book 1960 Gustavianum, Uppsala universitets myntkabinett
 • 25.
  Svedelius medaljdonation 1951 : Förteckning
  Samzelius, Jonas, 1886-1967 (author)
  Svedelius, Julia (donor)
  Svedelius, Carl, skolman, språkforskare, 1861-1951 (former owner)
  inventory 1951-10-11
  Arkiv I:1
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 26.
  Beskrifning öfver svenska kopparmynt och polletter : II - Polletter
  Stiernstedt, August Wilhelm, 1812-1880 (author)
  book 1872 Uppsala universitets myntkabinett
 • 27.
  Tillägg till beskrifning öfver svenska polletter
  Stiernstedt, August Wilhelm, 1812-1880 (author)
  article 1877 Uppsala universitets myntkabinett
 • 28.
  Fortsättning af tillägget till Friherre Aug. Wilh. Stjernstedts år 1872 utgifna beskrifning öfver Svenska Polletter
  Strokirk, Wilhelm Theodor, 1823-1895 (author)
  article 1890 Uppsala universitets myntkabinett
 • 29.
  Ärans och minnets valuta : Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009
  Svensén, Bo, 1941- (author)
  Svenska akademien (publisher)
  book 2010 Uppsala universitets myntkabinett
 • 31.
  Förteckning öfver Mynt och Medaljer testamenterade till Uppsala K. Universitet af Friherre B von Beskow
  Säve, Carl Fredrik, 1812-1876 (author)
  Beskow, Bernhard von, 1796-1868 (donor, former owner)
  Uppsala universitets myntkabinett (owner)
  catalog 1870 Uppsala universitets myntkabinett
 • 32.
  Avesta Myntmuseum
  Tingström, Bertel, 1912-2004 (author)
  book 1995
  Periodica
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 33.
  Sveriges Plåtmynt 1644-1776 : En undersökning av plåtmyntens roll som betalningsmedel
  Tingström, Bertel, 1912-2004 (author)
  book 1984
  Medeltid och Nyare tid: Sverige
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 34.
  Kongl. Majt:s Nådige Förordning, Angående Mynteteknens Och Mynte-Sedlarnes Indragande och Afsättiande : Gifwen Stockholm den 23 April 1719
  Ulrika Eleonora, d.y., drottning av Sverige, 1688-1741 (issuer)
  Werner, Johan Henrik, -1735 (printer)
  legislation 1719
  Monter 05
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 35.
  Minnespenningar över enskilda svenska män och kvinnor beskrivna och med personhistoriska notiser försedda : Tredje följden
  Wahlstedt, Axel, 1867-1943 (author)
  book 1937-1943
  Periodica
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 36.
  Minnespenningar över enskilda svenska män och kvinnor beskrivna och med personhistoriska notiser försedda : Andra följden
  Wahlstedt, Axel, 1867-1943 (author)
  book 1925
  Periodica
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 38.
  Musik på medaljer, mynt och jetonger i Nils-Uno Fornanders samling
  Wiséhn, Eva, 1950- (author)
  Wijk, Magnus, 1970- (collaborator)
  Nordlind, Ulf, 1950- (collaborator)
  Uppsala universitets myntkabinett (publisher)
  book 2016
  Periodica
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 39.
  Uppsala universitets minnespenningar
  Wærn, Bertil, 1914-1995 (author)
  article 1968
  Allmänt och blandat
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 40.
  Uppsala Universitets Myntkabinett
  Wærn, Bertil, 1914-1995 (author)
  article 1978-03 Uppsala universitets myntkabinett
 • 41.
  Förtekning På The I Augsburgska Cabinettet I Kongl. Academiens Bibliothek i Vpsala, Befintelige Romerske och Graekiske Mynt
  Ziervogel, Evald, 1728-1765 (author)
  Uppsala universitets myntkabinett (owner)
  catalog 1749 Uppsala universitets myntkabinett
 • 42.
  Göteborgs Numismatiska Förenings småskrifter series 1971- Uppsala universitets myntkabinett
 • 43.
  Sveriges mynthistoria : Landskapsinventeringen
  Kungliga Myntkabinettet (publisher)
  series 1982
  Medeltid och Nyare tid: Sverige
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 44.
  Myntkontakt : Svensk numismatisk tidskrift
  Svenska Numismatiska Föreningen (publisher)
  journal 1972-1985 Uppsala universitets myntkabinett
 • 45.
  Numismatiska Meddelanden
  Svenska Numismatiska Föreningen (publisher)
  series 1874
  Periodica
  Uppsala universitets myntkabinett
 • 46.
  Uppsala universitets myntkabinetts besökarbok : 2015-2017
  Uppsala universitets myntkabinett (owner)
  directory 2015-2017 Uppsala universitets myntkabinett
 • 47.
  Uppsala universitets myntkabinetts besökarbok : 2011-2014
  Uppsala universitets myntkabinett (owner)
  directory 2011-2014 Uppsala universitets myntkabinett
 • 48.
  Uppsala universitets myntkabinetts gästbok : 1985-2011
  Uppsala universitets myntkabinett (owner)
  directory 1985-2011 Uppsala universitets myntkabinett
 • 49.
  Den svenska mynthistorien : Frihetstiden och den gustavianska perioden 1719-1818
  Kungliga Myntkabinettet (publisher)
  Svenska Numismatiska Föreningen (publisher)
  book 2007 Uppsala universitets myntkabinett
 • 50.
  Konstmedaljer 1971/76
  Sporrong AB (publisher)
  book 1976
  Medaljer: Norden
  Uppsala universitets myntkabinett

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!