• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Sveriges runinskrifter
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (publisher)
  series 1900- Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk
 • 2.
  Södermanlands runinskrifter
  Brate, Erik, 1857-1924 (author)
  Wessén, Elias, 1889-1981 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (publisher)
  book 1924-1936 Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk
 • 3.
  Betyg och ansökningar / Betyg för Restaurering : Ansökan till Kungliga vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren om att få rengöra och konservera ett altarkläde
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  application 1849-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Betyg och ansökningar / Betyg för Restaurering : Intyg från Christian Forssell (?) angående konstverk som har räddats undan förstörelse tack vare Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Forssell, Christian Didrik, 1777-1852 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-01-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Betyg och ansökningar / Betyg : Intyg från Christian Forssell (?) angående konstverk som har räddats undan förstörelse tack vare Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Forssell, Christian Didrik, 1777-1852 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-01-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Betyg och ansökningar / Ansökan om Intyg för Atlas ftoH : Brev till Nils Vult von Steyern från Nils Månsson Mandelgren om att inte överlämna Mandelgrens verk "Atlas till Sveriges odlingshistoria" till Vitterhetsakademien på grund av fiendskap med Riksantikvarie Bror Emil Hildebrand
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Vult von Steyern, Nils Henrik, 1839-1899 (addressee)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Ecklesiastikdepartementet (associated name)
  letter 1878-10-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Annotation angående en överenskommelse mellan Riksantikvarie Bror Emil Hildebrand och Nils Månsson Mandelgren angående Mandelgrens ersättning för kostnadsutlägg.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Kort anteckning angående överlämnande av ritningar.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Forskning Sverige A / Resan 1847 : Avskrift av Kungliga Vitterhetsakademins rapport till kung Oskar I (Oscar I) angående Nils Månsson Mandelgrens utförda resa 1847 i syfte att inventera kyrkor och kulturarv. Version 3.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Hohenhausen, Mikael Silvius von, 1790-1849 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-05-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Forskning Sverige A / Resan 1847 : Avskrift av Kungliga Vitterhetsakademins rapport till kung Oskar I (Oscar I) angående Nils Månsson Mandelgrens utförda resa 1847 i syfte att inventera kyrkor och kulturarv. Version 2.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Hohenhausen, Mikael Silvius von, 1790-1849 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-05-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!